Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen bewerken

Een gemaakte beoordeling kan op verschillende manieren worden gewijzigd. Er gelden echter specifieke regels die bepalen wat er kan worden gewijzigd en wanneer die wijziging mogelijk is.

Deze regels zijn nodig om problemen te voorkomen zoals het onjuist instellen van de datums, met als gevolg dat de beoordeling onbruikbaar is. Dit gebeurt wanneer de beoordeling wordt opgeslagen met een einddatum voor inzending in het verleden of identieke begin- en einddatums voor inzending. In dit geval moet de beoordeling worden geëxporteerd, geïmporteerd, de datums worden aangepast en de oorspronkelijke beoordeling worden verwijderd. Alle inzendingen voor de oorspronkelijke beoordeling gaan hierbij verloren.

Het belang van de tijdlijn van een beoordeling

In de onderstaande tabel worden de verschillende fasen van de tijdlijn van een beoordeling beschreven.

Tijdlijn van een beoordeling
Periode binnen tijdlijn Beschrijving
Maken en implementeren Voordat deelnemers iets hebben ingestuurd, zelfs na de begindatum voor inzending.
Verzenden Na de begindatum voor inzending en nadat er iets is ingestuurd en vóór de einddatum voor inzending.
Volledig Na de einddatum voor inzending maar vóór de begindatum voor evaluatie.
evalueren Na de begindatum voor evaluatie en vóór de einddatum voor evaluatie.
Resultaten Na de einddatum voor evaluatie.

Regels voor beoordelingen

In de volgende tabel worden de regels beschreven die gelden voor het wijzigen van elementen van een beoordeling. Deze wijzigingen kunnen zonder waarschuwingen van het systeem worden doorgevoerd, tenzij anders aangegeven.

Regels voor beoordelingen
Periode binnen tijdlijn Wat kan er worden gewijzigd (waarschuwing van systeem) Wat kan er niet worden gewijzigd
Maken en implementeren Alle elementen kunnen zonder beperkingen of waarschuwingen worden gewijzigd. Niets
Verzenden
 • Naam
 • Instructies; studenten die deze beoordeling al hebben ingediend, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de instructies te lezen.
 • Einddatum inzending
 • Begin-/einddatum evaluatie
 • Anonieme evaluatie
 • Zelfevaluatie
 • Aantal collega's
 • Beschikbaarheid
 • Tracering
 • Datumbeperkingen
 • Toegevoegde vragen; studenten die deze beoordeling al hebben ingediend, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de vragen te lezen.
 • Criteria toevoegen, bewerken, verwijderen en in een andere volgorde zetten
 • Gewijzigde vraagtekst; studenten die deze beoordeling al hebben ingediend, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de vragen te lezen.
 • Gewijzigd modelantwoord
 • Vragen verwijderen
 • Volgorde van vragen
 • Begindatum inzending
Volledig
 • Naam
 • Instructies; de inzendtermijn voor deze beoordeling is gesloten
 • Begindatum/einddatum evaluatie
 • Anonieme evaluatie
 • Zelfevaluatie
 • Aantal collega's
 • Beschikbaarheid
 • Tracering
 • Datumbeperkingen
 • Criteria toevoegen, bewerken, verwijderen en in een andere volgorde zetten
 • Gewijzigd modelantwoord
 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen, volgorde ervan wijzigen
 • Begindatum inzending
evalueren
 • Naam
 • Instructies; de inzendtermijn voor deze beoordeling is gesloten
 • Einddatum evaluatie
 • Beschikbaarheid
 • Tracering
 • Datumbeperkingen
 • Toegevoegde criteria; gebruikers die de evaluatie al hebben voltooid, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de criteria te lezen.
 • Gewijzigde criteriatekst; gebruikers die de evaluatie al hebben voltooid, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de criteria te lezen.
 • Criteriatekst om feedback aan gebruiker toe te staan; gebruikers die de evaluatie al hebben voltooid, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de criteria te lezen.
 • Gewijzigd modelantwoord; gebruikers die de evaluatie al hebben voltooid, komen mogelijk niet terug om aanpassingen in de criteria te lezen.
 • Aantal collega's
 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen, volgorde ervan wijzigen
 • Anonieme evaluatie
 • Criteria verwijderen/de volgorde wijzigen
 • Criteriapunten wijzigen
 • Mogelijk aantal punten, toegekende punten
 • Begindatum evaluatie
 • Zelfevaluatie
 • Einddatum inzending
 • Begindatum inzending
Resultaten
 • Naam
 • Instructies; de inzendtermijn voor deze beoordeling is gesloten
 • Einddatum evaluatie
 • Beschikbaarheid
 • Tracering
 • Datumbeperkingen
 • Aantal collega's
 • Criteria toevoegen
 • Feedback toestaan
 • Anonieme evaluatie
 • Criteria verwijderen/de volgorde wijzigen
 • Criteria bewerken
 • Criteriapunten wijzigen
 • Mogelijk aantal punten, toegekende punten
 • Criteriatekst wijzigen
 • Modelantwoord wijzigen
 • Begindatum evaluatie
 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen en in een andere volgorde zetten
 • Zelfevaluatie
 • Einddatum inzending
 • Begindatum inzending

Een beoordeling wijzigen

 1. Open het contextmenu van een beoordeling.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Klik op de pagina Bewerken op Beoordelingsbord.
 4. Als u de volgorde van vragen wilt wijzigen, kan dit via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.
 5. Als u de volgorde wilt wijzigen van de criteria van een vraag, opent u het contextmenu van de vraag en selecteert u Criteria. Wijzig de volgorde van de criteria via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Eigenschappen van beoordelingen wijzigen

 1. Open het contextmenu van een beoordeling.
 2. Klik op  Bewerken.
 3. Klik op de pagina Bewerken op Eigenschappen.
 4. Voer de wijzigingen door op de pagina Eigenschappen.
 5. Klik opVerzenden.