Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen, enquêtes en pools

Toetsen en enquêtes worden gebruikt om de kennis van studenten te meten, de voortgang te bepalen en informatie van studenten te verzamelen. U kunt toetsen en enquêtes maken en deze vervolgens beschikbaar stellen in een cursusgebied. Wanneer u een toets of een enquête toevoegt aan een inhoudsgebied, wordt deze "geïmplementeerd".

U wijst punten toe aan toetsvragen voor latere beoordeling, maar enquêtevragen worden niet beoordeeld.

Voordat u begint

Stel uzelf de volgende vragen als u een beoordeling gaat maken:

 • Wilt u een toets of een enquête maken?
 • Hebben studenten speciale instructies nodig?
 • Hoeveel vragen?
 • Welk type vragen ga ik stellen?
 • Welke puntenwaarde moet ik aan toetsvragen koppelen?
 • Zijn deelpunten acceptabel voor sommige of alle vragen?
 • Zijn sommige vragen extra moeilijk, en kunnen de studenten voor die vragen extra punten krijgen?

Toetsen en enquêtes maken

Nadat u een toets of een enquête hebt toegevoegd aan een inhoudsgebied, kunt u vanuit het gebied verschillende eigenschappen beheren, zoals de beschikbaarheid en presentatie van de toets of enquête. Zie Toetsen en enquêtes maken voor meer informatie.

Nadat u een toets of enquête hebt toegevoegd aan een inhoudsgebied, wordt de pagina Toetsopties of Enquêteopties weergegeven. Zie Toetsen en enquêtes implementeren voor meer informatie.

U kunt in Grade Center toetsen bekijken en beoordelen die zijn ingeleverd door studenten. U kunt ze niet weergeven of beoordelen vanuit het inhoudsgebied waarin ze zijn geïmplementeerd.

Vraaginstellingen opgeven

Voordat u vragen gaat toevoegen, kunt u de vraaginstellingen van de toets of enquête aanpassen. Zo kunt u de standaardpuntwaarden voor een toets wijzigen, afbeeldingen, bestanden of webkoppelingen naar vragen toevoegen, en extra punten toewijzen aan vragen.

Zie Vraaginstellingen voor meer informatie.

Een geïmplementeerde toets of enquête verwijderen uit een inhoudsgebied voordat pogingen zijn ingeleverd

Wanneer u een toets of enquête verwijdert uit een inhoudsgebied, wordt de beoordeling zelf niet verwijderd. Deze is nog steeds beschikbaar op de pagina Toetsen of Enquêtes en kan nog gewoon worden gewijzigd, gepubliceerd of verwijderd.

Als studenten nog geen pogingen hebben verstuurd voor de toets of enquête, kan deze zonder gegevensverlies worden verwijderd uit het inhoudsgebied.

Als u een beoordeling opnieuw implementeert, wordt deze aangeboden als een nieuwe beoordeling. Er is geen enkele koppeling tussen de eerste en tweede implementatie. In Grade Center wordt elke implementatie verwerkt als afzonderlijke Grade Center-items.

Een geïmplementeerde toets of enquête verwijderen uit een inhoudsgebied nadat pogingen zijn ingeleverd

Als studenten een beoordeling al hebben gemaakt, moet u voorzichtig te werk gaan bij het verwijderen van de beoordelingen en rekening houden met de gevolgen.

U kunt een beoordeling ook niet beschikbaar maken in plaats van te verwijderen.

Het verwijderen van een beoordeling met bestaande pogingen heeft gevolgen. Er wordt daarom eerst een waarschuwing weergegeven met verschillende opties die u kunt kiezen.

 • Scores in Grade Center behouden voor deze toets, maar alle pogingen voor deze toets verwijderen. Met deze optie wordt de beoordeling verwijderd uit het inhoudsgebied. De cijfers in Grade Center met betrekking tot deze beoordeling blijven behouden, maar de beoordeling zelf wordt verwijderd. In dit geval blijft het cijfer behouden, maar worden de beoordeling en alle pogingen verwijderd. Antwoorden van de student op vragen kunnen niet meer worden weergegeven. Dit kan grote gevolgen hebben. Wanneer bijvoorbeeld nog een cijfer moet worden gegeven aan een open vraag, is dit na verwijdering van de beoordeling niet meer mogelijk omdat daarmee de gegevens van de poging zijn verwijderd.
 • Dit inhoudsitem, het Grade Center-item voor deze toets, alle cijfers voor deze toets en alle pogingen voor deze toets verwijderen Met deze optie verwijdert u de beoordeling uit het cursusgebied en wist u alle records met betrekking tot de beoordeling uit Grade Center. Hiermee worden alle prestatiegegevens van studenten verwijderd met betrekking tot de beoordeling.

Volg de volgende stappen om een beoordeling te verwijderen uit een inhoudsgebied.

 1. Ga naar het inhoudsgebied met de beoordeling.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu van de beoordeling.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
 6. Selecteer Scores in Grade Center behouden voor deze toets, maar alle pogingen voor deze toets verwijderen -OF- Dit inhoudsitem, het Grade Center-item voor deze toets, alle cijfers voor deze toets en alle pogingen voor deze toets verwijderen. (Zie hierboven voor een uitleg van deze opties.)
 7. Klik opVerzenden.

Een toets of enquête verwijderen

Op de pagina Toetsen of Enquêtes kunt u toetsen en enquêtes verwijderen door de optie Verwijderen te kiezen in het contextmenu van de toets of enquête.

Als de optie Verwijderen niet wordt weergegeven in het contextmenu, betekent dit dat de toets of enquête is gepubliceerd in een inhoudsgebied. Volg de instructies voor het verwijderen van een geïmplementeerde toets of enquête voordat u deze gaat verwijderen van de pagina Toetsen of Enquêtes.

Wanneer u een toets of enquête verwijdert, wordt deze verwijderd maar heeft dit verder geen gevolgen voor Grade Center.