Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen en enquêtes maken

Nadat u een toets of enquête hebt gemaakt, kunt u zelf vragen opstellen of vragen gebruiken uit bestaande toetsen, enquêtes of pools. Vervolgens implementeert u de toets of enquête in een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied, een leermodule, een lesoverzicht of een map. Wanneer u een toets of een enquête toevoegt aan een inhoudsgebied, wordt deze "geïmplementeerd".

Vraaginstellingen

Klik op de pagina Toetsbord op Vraaginstellingen om instellingen te wijzigen voor verschillende aspecten van een toets of enquête. U kunt de volgende vraaginstellingen opgeven:

 • De functie voor het geven van feedback inschakelen.
 • Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen toevoegen aan vragen en antwoorden.
 • Metagegevens toevoegen aan vragen.
 • Standaardpuntwaarden bepalen voor vragen in toetsen.
 • Extra punten toekennen aan vragen, en negatieve scores en deelpunten inschakelen.
 • Weergaveopties instellen, zoals voor de nummering van antwoorden.

Zie Vraaginstellingen voor meer informatie.

Een toets of enquête samenstellen en nieuwe vragen toevoegen

Ga als volgt te werk om een toets te maken en daaraan vragen toe te voegen:

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsen op Toets bouwen.
 4. Typ een naam op de pagina Toetsinformatie. Voer desgewenst een beschrijving en instructies in.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Wijs op de actiebalk van de pagina Toetsbord de optie Vraag maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 7. Selecteer een vraagtype.
 8. Voer op de pagina Maken/bewerken de benodigde gegevens in om een vraag op te stellen.
 9. Klik opVerzenden.

  -OF-

  Gebruik het Toetsbord om vragen exact in te voegen op de plaats waar u ze wilt weergeven. Klik op het plusteken voor of na een andere vraag en kies een vraagtype.

 10. Ga naar het Toetsbord als u de puntwaarde van een vraag wilt wijzigen.
  1. Klik op de huidige puntwaarde van een vraag.
  2. Wijzig het aantal punten in het vak Punten bijwerken.
  3. Klik opVerzenden.
 11. Herhaal stap 7 tot en met 11 om meer vragen toe te voegen.
 12. Klik op OK. De toets wordt opgenomen in de lijst op de pagina Toetsen en kan worden toegevoegd aan een cursusgebied.

Enquêtes maakt u op dezelfde manier. Er worden alleen geen punten toegewezen aan enquêtevragen.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Enquêtes op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Enquêtes op Enquête bouwen.
 4. Typ op de pagina Enquête-informatie een naam en eventueel een beschrijving en instructies.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Wijs op de actiebalk van de pagina Enquêtebord de optie Vraag maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 7. Selecteer een vraagtype.
 8. Voer op de pagina Maken/bewerken de benodigde gegevens in om een enquêtevraag op te stellen.
 9. Klik opVerzenden.
 10. Herhaal stap 7 tot en met 10 om meer vragen toe te voegen.
 11. Klik op OK. De enquête wordt opgenomen in de lijst op de pagina Enquêtes en kan worden toegevoegd aan een cursusgebied.

De volgorde van vragen wijzigen

Als u nieuwe vragen maakt via de vervolgkeuzelijst Vraag maken, worden deze standaard aan het einde van de toets toegevoegd. Gebruik het Toetsbord om de volgorde van vragen te wijzigen door een vraag aan te wijzen tot een pijl met twee punten verschijnt. Sleep de vraag vervolgens naar de nieuwe locatie.

U kunt hiervoor ook de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord ( File:nl-nl/Learn/9.1_SP_14/Instructor/110_Tests_Surveys_Pools/010_Create_Tests_and_Surveys/icon_keyboard_accessible_reordering_tool.png ) op de actiebalk gebruiken. Selecteer een vraag en gebruik de pijlen onder het titelvak om de volgorde aan te passen.

Als u vragen in een andere volgorde zet, heeft dit alleen gevolgen voor nieuwe toetspogingen (ervan uitgaand dat de vragen in de toets niet in willekeurige volgorde worden weergegeven). De volgorde van verzonden pogingen blijft ongewijzigd (de volgorde waarin de student de vragen heeft beantwoord).

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin ze worden toegevoegd. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer de volgorde van items wordt gewijzigd of de items in willekeurige volgorde worden weergegeven. Het is dus belangrijk dat u bij het verwijzen naar nummers van vragen zeer zorgvuldig te werk gaat.