Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen en vragen bewerken

Gebruik het toetsbord om vragen voor een toets toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. U kunt hier ook vragensets en blokken met willekeurige vragen toevoegen, de volgorde van vragen wijzigen en de informatie van een toets aanpassen voordat studenten pogingen inleveren.

Open de pagina Toetsbord vanuit het Grade Center, het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm of door een gepubliceerde toets in een cursusgebied te openen, zoals een inhoudsgebied of een leermodule.

Als studenten pogingen hebben verstuurd voor een toets, kunt u de toets nog in beperkte mate aanpassen. Als er pogingen zijn verstuurd voor een toets, kunt u geen nieuwe vragen toevoegen, het aantal vragen in een vragenset wijzigen of de samenstelling of opties van een willekeurig blok aanpassen.

Toetsen bewerken via Grade Center

 1. Ga naar het Grade Center.
 2. Open het contextmenu van de kolomkop voor de toets. 
 3. Klik op Toets bewerken. Het toetsbord wordt weergegeven.

Toetsen bewerken via het gebied Cursustools

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustools uit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Toetsen op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Open op de pagina Toetsen het contextmenu van een toets.
 4. Klik op Bewerken. Het toetsbord wordt weergegeven.

Toetsen bewerken vanuit een cursusgebied

U kunt toetsen bewerken die zijn gepubliceerd in een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied, een leermodule, een lesoverzicht of een map. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een inhoudsgebied.

 1. Open in een inhoudsgebied het contextmenu van een toets.
 2. Klik op De toets bewerken. Het toetsbord wordt weergegeven.

Toetsvragen bewerken

 1. Open op de pagina Toetsbord het contextmenu van een vraag.
 2. Klik op Bewerken. De pagina Maken/bewerken wordt weergegeven voor de vraag.

Puntwaarden wijzigen

U kunt het mogelijke aantal punten wijzigen dat wordt toegekend aan goed beantwoorde vragen.

 1. Schakel op het toetsbord de selectievakjes in van de vragen die u wilt wijzigen.
 2. Typ op de actiebalk een waarde in het vak Punten.
 3. Klik op Bijwerken of Bijwerken en nieuw cijfer toekennen om de wijzigingen door te voeren.

  -OF-

 1. Ga naar het Toetsbord en klik op de huidige puntwaarde van een vraag.
 2. Gebruik het vak Punten bijwerken om het aantal punten te wijzigen, extra punten in te stellen voor de vraag of het volle aantal punten toe te kennen voor de vraag.
 3. Klik op Verzenden of Verzenden en nieuw cijfer toekennen om de wijzigingen door te voeren.

In beide gevallen worden voor alle eerder ingeleverde toetsen nieuwe cijfers berekend. Als u de extra punten of het volle aantal punten wilt intrekken, klikt u op de huidige puntwaarde voor de vraag en schakelt u het desbetreffende selectievakje uit.

U kunt alleen extra punten of deelpunten toevoegen voor vragen nadat u deze opties hebt gekozen bij Vraaginstellingen op de actiebalk.

Toetsvragen verwijderen

Nadat een toets is geïmplementeerd en studenten pogingen hebben verstuurd, kunt u vragen verwijderen. Alle betrokken inzendingen worden opnieuw beoordeeld. Als voor een toets een of meer pogingen worden uitgevoerd, kunt u geen vragen verwijderen.

 1. Schakel op het toetsbord de selectievakjes in van de vragen die u wilt verwijderen.
 2. Klik op de actiebalk op Verwijderen en nieuw cijfer toekennen.

De vraagnummers worden bijgewerkt nadat een of meer vragen zijn verwijderd. Voor alle eerder ingeleverde toetsen worden nieuwe cijfers berekend.

De volgorde van vragen wijzigen als inzendingen bestaan

Als u nieuwe vragen maakt via de vervolgkeuzelijst Vraag maken, worden deze standaard aan het einde van de toets toegevoegd. U kunt de volgorde van de vragen wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Als u vragen in een andere volgorde zet, heeft dit alleen gevolgen voor nieuwe toetspogingen (ervan uitgaand dat de vragen in de toets niet in willekeurige volgorde worden weergegeven). De volgorde van verzonden pogingen blijft ongewijzigd (de volgorde waarin de student de vragen heeft beantwoord).

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin ze worden toegevoegd. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer de volgorde van vragen wordt gewijzigd of de items in willekeurige volgorde worden weergegeven. Het is dus belangrijk dat u bij het verwijzen naar nummers van vragen zeer zorgvuldig te werk gaat.