Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toets- en enquêtebord

Via het toetsbord of enquêtebord kunt u de naam en instructies wijzigen, vragen maken en wijzigen, en vraaginstellingen wijzigen. Gebruik de selectievakjes om alle of bepaalde vragen te selecteren en deze vervolgens te verwijderen of een ander aantal punten te geven.

Nadat u een toets of enquête hebt geïmplementeerd en studenten antwoorden hebben verzonden, kunt u bestaande vragen wijzigen, verwijderen en op een andere positie weergeven. Voor toetsen kunt u ook de puntwaarden van bestaande vragen wijzigen, zelfs als studenten pogingen verzenden. Inzendingen die beïnvloed worden door wijzigingen in de toets, worden opnieuw beoordeeld.

Vragen toevoegen

Als studenten een toets nog niet hebben gemaakt, kunt u nieuwe vragen toevoegen aan de toets. Gebruik het toetsbord om de vragen op exact de gewenste positie in te voegen. Klik op het plusteken voor of na een andere vraag en kies een vraagtype. U kunt ook de vervolgkeuzelijst Vraag maken op de actiebalk gebruiken. Nieuwe vragen worden onder aan de lijst toegevoegd.

Taken uitvoeren op het toets- of enquêtebord

In de volgende tabel worden de taken beschreven die u kunt uitvoeren op de pagina Toetsbord of Enquêtebord.

Taken op het toets- of enquêtebord
Taak Actie
De naam, beschrijving of instructies voor de toets of enquête wijzigen Open het contextmenu naast de titel van het toets- of enquêtebord en kies Bewerken.
Een nieuwe vraag maken Klik op de actiebalk op Vraag maken en selecteer het gewenste type vraag in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook op het plusteken voor of na een bestaande vraag klikken en een vraagtype kiezen.

Deze optie is niet beschikbaar voor toetsen en enquêtes met inzendingen.

De volgorde van de vragen wijzigen Klik op de dubbele pijl links van de vraagtitel en sleep de vraag naar een nieuwe positie. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer u de volgorde van de vragen wijzigt of de vragen in willekeurige volgorde weergeeft. Het is dus belangrijk dat u bij het verwijzen naar nummers van vragen zeer zorgvuldig te werk gaat.
De instellingen voor de vragen wijzigen Klik op de actiebalk op Vraaginstellingen om de standaardpuntwaarde en beoordelingsopties te wijzigen, evenals de feedback bij vragen, het invoegen van afbeeldingen, de weergave van vragen en de metagegevens.

Zie Vraaginstellingen voor meer informatie.

De standaardpuntwaarde voor alle vragen in de toets wijzigen Klik op de actiebalk op Vraaginstellingen en typ een andere waarde in het vak Standaardpuntwaarde.

Deze optie is niet beschikbaar voor enquêtes.

De puntwaarde voor een afzonderlijke vraag wijzigen Klik in het vak Punten naast de titel van een vraag en typ een nieuwe waarde in het vak Punten bijwerken. Klik opVerzenden.

Als de toets inzendingen heeft, selecteer dan Verzenden en nieuw cijfer toekennen.

De puntwaarde voor verschillende vragen tegelijk wijzigen Schakel de selectievakjes voor bepaalde vragen in en typ een nieuwe waarde in het vak Punten aan het begin van de vragenlijst. Klik op Bijwerken.

Als de toets inzendingen heeft, selecteer dan Bijwerken en nieuw cijfer toekennen.

Een vraag kopiëren Open het contextmenu van een vraag en klik op Kopiëren. De pagina Vraag maken/bewerken wordt weergegeven en u kunt de gekopieerde vraag aanpassen. Gekopieerde vragen nemen alle instellingen van de oorspronkelijke vraag over.

Deze optie is niet beschikbaar voor toetsen en enquêtes met inzendingen.

Een vraag wijzigen Open het contextmenu van een vraag en klik op Bewerken. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in alle toetsen of enquêtes doorgevoerd waar de vraag voorkomt. Wijzigingen worden niet weergegeven in toetsen die al worden uitgevoerd.

Zie Vragen hergebruiken voor meer informatie.

Een rubriek koppelen of beheren Open het contextmenu van een vraag en klik op Bewerken. U kunt rubrieken koppelen aan open vragen, vragen die met een bestand moeten worden beantwoord en vragen die een kort antwoord moeten hebben.

Zie Rubrieken voor meer informatie.

Een vraag verwijderen Open het contextmenu van een vraag en klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. U kunt een vraag van een toets die in uitvoering is, niet verwijderen.

Als de toets inzendingen heeft, selecteer dan Verwijderen en nieuw cijfer toekennen.

Een vraag uit een andere toets of enquête gebruiken Wijs op de actiebalk de optie Vraag hergebruiken aan en selecteer Vragen zoeken in de vervolgkeuzelijst.

Deze optie is niet beschikbaar voor toetsen en enquêtes met inzendingen.

Zie Vragen hergebruiken voor meer informatie.

Een willekeurig blok maken Wijs op de actiebalk de optie Vraag hergebruiken aan en selecteer Willekeurig blok maken in de vervolgkeuzelijst. Een willekeurig blok bestaat uit een groep vragen die wordt opgehaald uit een vragenpool. U selecteert hoeveel vragen uit de pool worden gehaald en in de toets worden gebruikt.

Zie Willekeurige blokken voor meer informatie.

Een voorbeeld bekijken van de vragen in een willekeurig blok ...Bekijk de vragen die overeenkomen met geselecteerde criteria om de lijst met vragen weer te geven. Klik op de knop Voorbeeld naast de vraag die u wilt bekijken.
Een vragenset maken Wijs op de actiebalk de optie Vraag hergebruiken aan en selecteer Vragenset maken in de vervolgkeuzelijst. Een vragenset bestaat uit een groep expliciet gekozen vragen die in willekeurige volgorde worden aangeboden aan studenten. De cursusleider bepaalt hoe de vragen in willekeurige volgorde worden geplaatst.

Deze optie is niet beschikbaar voor toetsen en enquêtes met inzendingen.

Zie Vragensets voor meer informatie.

Vragen uploaden Klik op de actiebalk op Vragen uploaden en Bladeren om een bestand te selecteren met vragen die een bepaalde indeling hebben.

Deze optie is niet beschikbaar voor toetsen en enquêtes met inzendingen.

Zie Vragen uploaden voor meer informatie.