Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met een berekend numeriek antwoord

Een vraag met een berekend numeriek antwoord betekent dat studenten een numeriek antwoord moeten geven. De vraag hoeft niet een wiskundige formule te zijn. U kunt een tekstvraag stellen waarop een numeriek antwoord moet worden gegeven. Dit type vraag lijkt op een invuloefening, waarbij het juiste antwoord bestaat uit een nummer.

U kunt een exact numeriek antwoord opgeven, of een antwoord en een toegestaan bereik.

Vragen met een berekend numeriek antwoord worden automatisch beoordeeld.

Het antwoord moet numeriek zijn, niet alfanumeriek (dus 12 en niet twaalf).

Een vraag met een berekend numeriek antwoord maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk Vraag maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
  3. Selecteer Berekende numerieke waarde.
  4. Typ de vraagtekst.
  5. Typ het juiste antwoord. Deze waarde moet een getal zijn.
  6. Stel het antwoordbereik in. Wanneer een exact antwoord moet worden gegeven om punten te behalen, voert u 0 in. Elke waarde hoger of lager dan Juist antwoord onder de waarde van Antwoordbereik, wordt gemarkeerd als juist.
  7. Typ bij Feedback voor juist antwoord de tekst die wordt weergegeven bij een goed antwoord en bij Feedback voor onjuist antwoord de feedback voor een onjuist antwoord.
  8. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Voorbeeld

Als de gemiddelde temperatuur van het menselijk lichaam onder normale omstandigheden schommelt tussen 36,5 graden Celsius en 37,5 graden Celsius, wat is dan de gemiddelde lichaamstemperatuur in Fahrenheit?