Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met verhaspelde zin

Bij een vraag van het type Verhaspelde zin moeten studenten een zin afmaken door woorden te selecteren in een vervolgkeuzelijst. Voor alle lege posities wordt dezelfde vervolgkeuzelijst weergegeven en deze kan zowel goede als foute antwoorden bevatten. De lijst kan maximaal 100 verschillende woorden bevatten.

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Typ de vraag zoals studenten deze te zien krijgen, maar gebruik voor de ontbrekende gegevens variabelen tussen rechte haken. Bijvoorbeeld: “Bij zeer onedele metalen zoals [a] en [b] verloopt die reactie snel (met vuurverschijnselen), bij minder onedele metalen zoals [c] verloopt de oxidatiereactie veel langzamer en gelijkmatiger.” Variabelen kunnen bestaan uit letters, cijfers (0-9), punten (. ), onderstrepingstekens (_) en afbreekstreepjes (-). De namen van variabelen moeten uniek zijn en kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

Een vraag met een verhaspelde zin maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Verhaspelde zin.
 4. Typ de vraag op de pagina Vraag met verhaspelde zin maken/bewerken en plaats de variabelen tussen rechte haken. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. Selecteer Deelpunten toestaan om voor elk goed antwoord een percentage van het totale aantal punten toe te kennen.
 6. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal antwoorden. Klik op Verwijderen om extra antwoorden te verwijderen.
 7. Typ antwoorden in de vakken Antwoord. U kunt alleen juiste antwoorden opnemen in de lijst of juiste antwoorden en foute antwoorden. Op de volgende pagina selecteert u het juiste antwoord voor elke variabele.
 8. Klik opVolgende.
 9. Selecteer op de volgende pagina voor elke variabele het juiste antwoord in de vervolgkeuzelijst.
 10. Geef desgewenst waarden op voor Feedback en Categorieën en trefwoorden. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
 11. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten opgeven

U kunt deelpunten of minpunten opgeven voor vragen van het type Verhaspelde zin. Deelpunten houdt in dat een gedeeltelijk goed antwoord wordt beloond met een percentage van het mogelijke aantal punten voor de vraag.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Volg deze stappen om deelpunten op te geven voor vragen met verhaspelde zinnen.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een vraag met een verhaspelde zin.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in. Het aantal deelpunten wordt automatisch toegewezen afhankelijk van de mogelijke punten en het aantal antwoorden van de vraag.
 3. Klik opVerzenden.