Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met meerdere antwoorden

Bij vragen met meerdere antwoorden kunnen studenten meer dan één antwoord kiezen. Gebruik dit type vraag als voor een vraag meerdere antwoorden juist zijn. Op medisch gebied kan dit type vraag bijvoorbeeld worden gebruikt om de symptomen te selecteren die gepaard gaan met een ziekte.

Een vraag met meerdere antwoorden maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie  Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Meerdere antwoordmogelijkheden.
 4. Typ de vraagtekst. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. De standaardwaarde voor het aantal antwoorden is 4. Als u meer antwoorden wilt aanbieden, selecteert u het gewenste aantal in de vervolgkeuzelijst Aantal antwoorden. Als u minder antwoorden wilt weergeven, klikt u op Verwijderen bij een antwoord. Een vraag met meerdere antwoorden moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
 6. Vul voor elk antwoord het vak Antwoord in.
 7. Selecteer de juiste antwoorden door het selectievakje Juist in te schakelen.
 8. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
 9. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Voorbeeld

Geef aan wat reële mogelijkheden zijn om van Londen naar Parijs te reizen?

 1. vliegtuig
 2. boot
 3. lopend
 4. trein

Deelpunten of minpunten opgeven

U kunt deelpunten of minpunten opgeven voor vragen met meerdere antwoorden. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina  Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Gebruik de volgende stappen om deelpunten of minpunten op te geven voor vragen met meerdere antwoorden.

De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een vraag met meerdere antwoorden.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden in. Deze optie verschijnt nadat u Deelpunten toestaan hebt geselecteerd.
 4. Typ in het tekstvak Deelpunten % onder ieder onjuist antwoord een waarde voor het aantal deelpunten. Deze waarde moet u als een percentage lezen. Als u bijvoorbeeld 50 typt, krijgt de student 50% van het mogelijke aantal punten voor die vraag als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 5. Als u minpunten wilt toekennen aan een antwoord, typt u een negatief getal in het tekstvak Deelpunten %. Als u bijvoorbeeld -50 typt, krijgt de student 50% van het mogelijke aantal punten voor die vraag in mindering op het totaalcijfer als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 6. Klik opVerzenden.