Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Meerkeuzevragen

Bij meerkeuzevragen moeten studenten het juiste antwoord kiezen uit een aantal keuzemogelijkheden.

Gebruik het vraagtype Meerdere antwoordmogelijkheden om meerkeuzevragen te maken met meerdere antwoorden.

Een meerkeuzevraag maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Meerkeuze.
 4. Typ de vraag op de pagina Meerkeuzevraag maken/bewerken. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. De standaardwaarde voor het aantal keuzen is 4. Als u meer keuzen wilt aanbieden, selecteert u het gewenste aantal in de vervolgkeuzelijst Aantal antwoorden. Als u minder antwoorden wilt weergeven, klikt u op Verwijderen bij een antwoord. Een meerkeuzevraag moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
 6. Typ in elk vak een antwoord.
 7. Schakel het keuzerondje Juist van een antwoord in. U kunt maar één juist antwoord selecteren.
 8. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden. Als deelpunten zijn toegestaan, wordt bij antwoorden die gedeeltelijk juist zijn de feedback voor een onjuist antwoord weergegeven.
 9. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten of minpunten opgeven

U kunt deelpunten of minpunten opgeven voor meerkeuzevragen. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Gebruik de volgende stappen om deelpunten of minpunten op te geven voor meerkeuzevragen.

De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een meerkeuzevraag.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden in. Deze optie verschijnt nadat u Deelpunten toestaan hebt geselecteerd.
 4. Typ in het tekstvak Deelpunten % onder ieder onjuist antwoord een waarde voor het aantal deelpunten. Deze waarde moet u als een percentage lezen. Als u bijvoorbeeld 50 typt, krijgt de student 50% van het mogelijke aantal punten voor die vraag als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.

 5. Als u minpunten wilt toekennen aan een antwoord, typt u een negatief getal in het tekstvak Deelpunten %. Als u bijvoorbeeld -50 typt, krijgt de student 50% van het mogelijke aantal punten voor die vraag in mindering op het totaalcijfer als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 6. Klik opVerzenden.