Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Sorteervragen

Bij sorteervragen moeten studenten een antwoord geven door de juiste volgorde te kiezen voor een reeks items. U kunt gebruikers bijvoorbeeld een lijst met historische gebeurtenissen geven en hen vragen deze gebeurtenissen in chronologische volgorde te zetten.

Studenten kunnen deelpunten ontvangen voor een sorteervraag als ze een deel van de vraag juist beantwoorden. Als een vraag bijvoorbeeld acht punten waard is en de student voor de helft van de items de juiste volgorde geeft, krijgt deze vier punten.

Een sorteervraag maken

Wanneer u een sorteervraag maakt, voegt u de antwoorden in de juiste volgorde toe en kiest u later de volgorde die studenten zien.

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Sorteren:
 4. Typ de vraagtekst. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. De standaardwaarde voor het aantal antwoorden is 4. Als u meer antwoorden wilt aanbieden, selecteert u het gewenste aantal in de vervolgkeuzelijst Aantal antwoorden. Als u minder antwoorden wilt weergeven, klikt u op Verwijderen bij een of meer antwoorden. Een sorteervraag moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
 6. Typ in elk veld een antwoord.
 7. Klik opVolgende.
 8. Sleep de antwoorden in de kolom Weergavevolgorde om de volgorde van de antwoorden te bepalen.
 9. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
 10. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Voorbeeld

Rangschik de vier oceanen en begin met de grootste.

Stille Oceaan

Indische Oceaan

Atlantische Oceaan

Noordelijke IJszee

Deelpunten opgeven

U kunt deelpunten opgeven voor sorteervragen, waarbij u een deel van de mogelijke punten voor een vraagt toekent aan studenten die een gedeeltelijk correcte volgorde antwoorden.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Gebruik de volgende stappen om deelpunten op te geven voor sorteervragen.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een sorteervraag.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in. Het aantal deelpunten wordt automatisch toegewezen, afhankelijk van het mogelijke aantal punten en het aantal antwoorden van de vraag.
 3. Klik opVerzenden.