Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen uit vragenpakket

Bij het type vraag Vragenpakket krijgen studenten een antwoord te zien en moeten ze de bijbehorende vraag invoeren. Het antwoord van de student moet bestaan uit een vraag die begint met een vraagstellingswoord, zoals wie, wat of waar. Het juiste antwoord voor de stelling "Het is het enige land dat ook een continent is", is bijvoorbeeld de vraag "Wat is Australië?"

Voeg instructies toe aan de stelling om studenten duidelijk te maken dat hun antwoord moet bestaan uit een vraag. Geef ook aan dat ze het antwoord met een vraagteken moeten afsluiten. Een onjuist leesteken aan het einde van het antwoord betekent dat er geen punten worden toegekend.

Vragen van het type Vragenpakket worden automatisch beantwoord.

U moet de volgende gegevens opgeven als u een vraag van dit type gaat maken:

 • De stelling waarop studenten moeten reageren met een vraag.
 • Alle mogelijke vraagstellingswoorden waarmee de vraag mag beginnen, zoals wie, wat, waar en waarom.
 • Alle mogelijke juiste antwoorden, inclusief variaties in spelling, meervoudsvorm en afkortingen.

Er wordt een scores toegekend aan de vraag als het antwoord (de vraag dus) bestaat uit een van de opgegeven vraagstellingswoorden, gevolgd door een van de juiste antwoorden en een vraagteken.

Als u studenten deelpunten wilt geven voor juiste antwoorden met een verkeerd vraagstellingswoord, schakelt u de optie Deelpunten toestaan in voor antwoorden op de pagina Vraaginstellingen van de toets.

Een vraag uit een vragenpakket maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Vragenpakket.
 4. Typ op de pagina Vraag uit vragenpakket maken/bewerken een stelling waarop studenten moeten reageren met een vraag. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal vraagstellingen. U kunt maximaal 103 vraagstellingswoorden of vraagstellingen toevoegen.
 6. Voeg eventueel vraagstellingen toe of pas de tekst van bestaande vraagstellingen aan. Klik op Verwijderen naast een tekstvak om de desbetreffende vraagstelling te verwijderen.
 7. Typ het antwoord. U kunt het aantal antwoorden verhogen als dat nodig is. Het maximum aantal antwoorden is 100.
 8. Geef desgewenst waarden op voor Feedback en Categorieën en trefwoorden. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
 9. Klik opVerzenden.

Deelpunten opgeven

U kunt deelpunten opgeven voor vragen uit het vragenpakket. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben.

U moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

 1. Maak of bewerk op de pagina Toetsbord een vraag uit het vragenpakket.
 2. Schakel bij Opties het selectievakje Deelpunten toestaan in.
 3. Typ een waarde in het tekstvak Deelpunten % onder ieder vraag-antwoordpaar. Deze waarde moet u als een percentage lezen. Als u bijvoorbeeld 25 typt, krijgt de student 25% van het mogelijke aantal punten voor die vraag als dat antwoord wordt gekozen. Nul is een acceptabele waarde.
 4. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.