Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Willekeurige blokken

Wanneer u een toets samenstelt, kunt u willekeurige blokken gebruiken om er zeker van te zijn elke student een andere versie van de toets krijgt. Een willekeurig blok is een set met vragen die willekeurig worden opgehaald uit een of meer vragenpool en die aan studenten worden aangeboden die de toets maken.

Voordat u begint

 • In tegenstelling tot vragensets, worden voor een willekeurig blok alleen vragen uit pools gebruikt. U kunt meer dan één pool gebruiken voor het selecteren van vragen.
 • Het is niet mogelijk een willekeurig blok vragen uit een andere toets of enquête toe te voegen.
 • U kunt geen willekeurige blokken gebruiken in een enquête of pool.
 • U kunt ervoor kiezen dat het aantal vragen dat wordt weergegeven kleiner is dan het totale aantal vragen in het willekeurige blok. Zo kunt u 3 vragen weergeven op een totaal van 50. De vragen worden dan willekeurig verdeeld zodat elke student verschillende sets met vragen ziet.
 • U kunt ervoor kiezen dat het aantal vragen dat wordt weergegeven gelijk is aan het totale aantal vragen in het willekeurige blok. In dat geval krijgen alle studenten dezelfde vragen, maar in een andere willekeurige volgorde voor elke student.
 • U kunt niet zoeken of bladeren door metagegevens wanneer u vragen gaat selecteren voor willekeurige blokken.

Een blok met willekeurige vragen maken voor een toets

Wanneer u met behulp van willekeurige blokken vragen toevoegt aan een toets, wordt elke vraag gekoppeld, niet gekopieerd. Als u de oorspronkelijke vraag wijzigt, wordt dan automatisch de gewijzigde versie van de vraag weergegeven.

 1. Maak of open een toets.
 2. Wijs op de actiebalk van de pagina Toetsbord de optie Vraag hergebruiken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Willekeurig blok maken om naar vragen te zoeken.
 4. Schakel in het pop-upvenster Willekeurig blok maken de selectievakjes in van een of meer pools.
 5. Schakel het selectievakje in van ten minste één vraagtype dat u in de toets wilt opnemen. Alle vragen die voldoen aan de criteria, worden aan de rechterkant van het pop-upvenster weergegeven.
 6. Klik opVerzenden. Het Toetsbord verschijnt met de mededeling dat de bewerking is gelukt. Het willekeurige blok met vragen wordt aan de toets toegevoegd.
 7. Klik in het veld Aantal weer te geven vragen en typ het aantal vragen dat u wilt weergeven aan studenten. Gebruik een lager aantal dan het totale aantal vragen om er zeker van te zijn er steeds verschillende vragen worden aangeboden als de toets wordt geopend. Klik op Verzenden.
 8. Klik in het veld Punten per vraag om een waarde te kunnen invoeren. Typ het aantal punten dat per vraag kan worden verdiend. Deze puntwaarde wordt toegewezen aan elke vraag in het willekeurige blok. Het is niet mogelijk afzonderlijke puntwaarden toe te wijzen voor individuele vragen in hetzelfde willekeurige blok. Om die reden is het misschien beter alleen vragen op te nemen met ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad.
 9. Klik op Bekijk de vragen die overeenkomen met geselecteerde criteria om de lijst met vragen uit of samen te vouwen. U kunt individuele vragen weergeven en bewerken.

Het is niet mogelijk om vragen te verwijderen binnen een willekeurig blok. Als u een vraag niet wilt opnemen in het willekeurige blok, verwijder de vraag dan uit de pool waarin de vraag is opgenomen.

Willekeurige blokken bewerken en verwijderen

Open in de toets met het willekeurige blok het contextmenu van het blok en kies de gewenste optie. Vanaf het toetsbord kunt u de puntwaarde wijzigen voor elke vraag in het willekeurige blok of het aantal vragen dat u in de toets wilt gebruiken.