Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragensets

Een vragenset is een verzameling vragen die afkomstig zijn uit geselecteerde toetsen en pools. U kunt per set aangeven hoeveel vragen u uit de set wilt weergeven. De weergegeven vragen worden willekeurig gekozen op het moment dat een student de toets gaat maken.

U kunt de volgende instellingen opgeven voor elke vragenset:

 • De pools en toetsen waaruit u de vragen wilt selecteren.
 • Het type vragen dat u wilt selecteren.
 • Het aantal vragen dat u wilt selecteren.

Als het aantal vragen dat aan de gebruiker wordt getoond kleiner is dan de lijst met vragen (bijvoorbeeld: 3 van de 50) worden de vragen willekeurig gedistribueerd zodat elke gebruiker een andere set van drie vragen kan krijgen. U kunt ervoor kiezen om dezelfde vragen te laten weergeven voor alle gebruikers door alle vragen in de lijst te selecteren.

Vragensets maken

 1. Open een toets. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk van de pagina Toetsbord naar Vraag hergebruiken .
 3. Selecteer Vragenset maken. Het venster Vragenset maken verschijnt.
 4. Gebruik het deelvenster Bladercriteria om vragen te zoeken.
 5. Selecteer de vragen die u wilt opnemen in de toets. U kunt ook het selectievakje in de bovenste rij inschakelen om alle weergegeven vragen te selecteren.
 6. Bekijk de geselecteerde vragen.
 7. Klik op Verzenden.

Vragen toevoegen aan of verwijderen uit een vragenset

Ga als volgt te werk om vragen in een vragenset toe te voegen of te verwijderen.

 1. Open een toets. Zie  Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Zoek op de pagina Toetsbord de gewenste vragenset en klik op Vragen in de set om de set te bekijken.
 3. Als u vragen wilt toevoegen aan de set, klikt u op Vragen toevoegen. Het venster Vragenset maken verschijnt. De vragen in de vragenset hoeft u niet opnieuw te selecteren. Met deze procedure voegt u alleen vragen toe aan de set. Gebruik de criteria om de vragen te zoeken en te selecteren die u aan vragenset wilt toevoegen. Controleer de geselecteerde vragen en klik op Verzenden.
 4. Als u vragen wilt verwijderen uit de set, selecteert u die vragen en klikt u op Vraag verwijderen. De vragen worden alleen verwijderd uit de set, niet uit het systeem.

Vragensets gebruiken in toetsen

Wanneer u een vragenset toevoegt aan een toets, ziet u het totale aantal vragen uit de set, evenals het aantal vragen dat wordt weergegeven aan een student die de toets maakt. Standaard is dit één vraag.

U kunt een andere waarde opgeven voor Aantal weer te geven vragen. Om er zeker van te zijn dat studenten elke keer een vraag aangeboden krijgen, voert u hier een aantal in dat lager is dan het totale aantal vragen.

Het aantal toegewezen punten is het aantal punten dat per vraag kan worden verdiend. U geeft deze waarde op in het vak Punten per vraag. Als u hier bijvoorbeeld 10 opgeeft en 2 van de 5 vragen in de set worden aangeboden, kunnen studenten in totaal 20 punten halen voor de vragen. Het is niet mogelijk verschillende puntwaarden toe te wijzen voor afzonderlijke vragen in dezelfde vragenset.

Aangezien de vragen in vragensets in willekeurige volgorde worden aangeboden, moet u voorzichtig te werk gaan als u verwijst naar een vraag met een specifieke inhoud of een bepaald nummer. De weergegeven vragen verschillen namelijk per poging.