Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragenpools

Pools zijn verzamelingen en groepen vragen die u kunt gebruiken in toetsen en enquêtes. Zo kunt u een set van 10 of 20 gerelateerde vragen maken die u wilt gebruiken in verschillende toetsen of enquêtes, of zelfs in verschillende cursussen. Het voordeel van het werken met een pool is dat u al die vragen niet hoeft te herinneren en ze niet handmatig hoeft toe te voegen aan een toets of enquête.

Het poolbord

De pagina  Poolbord voor een vragenpool bevat een overzicht van alle vragen die u kunt beheren en zoeken. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Gebruik de selectievakjes om alle of bepaalde vragen selecteren en deze vervolgens te verwijderen of een ander aantal punten te geven.

Als u poolvragen selecteert voor een toets, worden er koppelingen gemaakt tussen de toets en de vragen. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

In de volgende tabel worden de taken beschreven die u kunt uitvoeren op het poolbord.

Taken op het poolbord
Taak Actie
Een nieuwe vraag maken Open op de vervolgkeuzelijst  Vraag maken  en selecteer een type vraag.
De standaardpuntwaarde voor vragen in de pool wijzigen Klik in het gewenste vak in de kolom  Standaardpunten  en typ een nieuwe puntwaarde. Druk op  Enter  of klik op de knop met een vinkje.
De naam, beschrijving of instructies voor de pool wijzigen Open het contextmenu van de pool en kies  Bewerken.
De instellingen voor deze pool wijzigen Klik op  Vraaginstellingen  om de standaardpuntwaarde, opties voor feedback en het toevoegen van afbeeldingen aan te passen. Zie  Vraaginstellingen voor meer informatie.
Een vraag kopiëren Open het contextmenu van de vraag en kies  Kopiëren. De pagina Vraag maken/bewerken wordt weergegeven en u kunt de gekopieerde vraag aanpassen. Gekopieerde vragen nemen alle instellingen van de oorspronkelijke vraag over.
Een vraag wijzigen Open het contextmenu van de vraag en kies  Bewerken. U kunt gekoppelde vragen wijzigen via het poolbord. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, worden de wijzigingen automatisch overal doorgevoerd waar de vraag voorkomt. Wijzigingen worden niet weergegeven in toetsen die al worden uitgevoerd.
Een rubriek koppelen of beheren Open het contextmenu van de vraag en kies  Bewerken. U kunt rubrieken koppelen aan open vragen, vragen die met een bestand moeten worden beantwoord en vragen die een kort antwoord moeten hebben. Zie  Rubrieken voor meer informatie.
Een voorbeeld van een vraag bekijken Open het contextmenu van de vraag en kies  Voorbeeld. De vraag wordt in een nieuw venster weergegeven.
Een vraag verwijderen Open het contextmenu van de vraag en kies  Verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Een vraag hergebruiken Klik op  Vragen zoeken. Zie Vragen hergebruiken voor meer informatie.
 

Waarschuwingen

Er wordt een waarschuwing weergegeven als u een vraag uit een pool wijzigt en studenten een toets aan het maken zijn of al hebben gemaakt die vragen uit die pool bevat. Bepaalde delen van de vragen kunnen niet worden gewijzigd als de toets al door studenten is gemaakt.

Nadat studenten zijn begonnen met het maken van een toets, mag u geen poolvragen meer wijzigen die zijn opgenomen in de toets. Als u een poolvraag wijzigt nadat een student een toets heeft verzonden waarin deze vraag is opgenomen, ziet de student de nieuwe, gewijzigde vraag als hij of zij het cijfer en de feedback bekijkt. De oorspronkelijke vraag wordt niet weergegeven.

Een pool maken

Als u poolvragen maakt die zijn bedoeld voor gebruik in enquêtes (dus zonder beoordeling), moet u voor de vragen toch de juiste antwoorden opgeven. Hierdoor kunnen de vragen namelijk ook worden gebruikt in toetsen. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vraag is toegevoegd aan een enquête.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de paginaToetsen, enquêtes en pools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Tools op Pool bouwen.
 4. Voer gegevens in op de pagina Poolinformatie en klik op Verzenden.
 5. Als u vragen wilt toevoegen, kiest u Vraag maken of Vragen uploaden. Kies Vragen zoeken om vragen te gebruiken uit andere toetsen, enquêtes en pools.
 6. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Bestaande pools wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op  Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de paginaToetsen, enquêtes en pools.
 3. Open op de pagina Pools het contextmenu van een pool.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Voeg vragen toe, verwijder vragen of wijzig puntwaarden.
 6. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Vragen in een pool wijzigen

Gekoppelde vragen herkent u aan een pictogram met een wereldbol. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als de vraag al is beantwoord en u deze toch wijzigt, moeten alle ingezonden antwoorden op deze vraag opnieuw worden beoordeeld. Dit betekent dat ook het cijfer voor de toets misschien moet worden aangepast. Als dat zo is, worden de desbetreffende cursusleiders en studenten hiervan op de hoogte gebracht.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op  Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de paginaToetsen, enquêtes en pools.
 3. Open op de pagina Pools het contextmenu van een pool.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Op de pagina Poolbord kunt u de lijst met vragen filteren door een keuze te maken in het paneel Bladercriteria.
 6. Open het contextmenu van een vraag.
 7. Selecteer Bewerken en breng de wijzigingen aan.
 8. Klik op Verzenden om de wijzigingen door te voeren in alle toetsen waarin de vraag voorkomt. U kunt ook Opslaan als nieuw kiezen om er een nieuwe vraag van te maken. In dat geval hoeven ingestuurde pogingen niet opnieuw te worden beoordeeld.