Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center aanpassen

De interface van Grade Center

Grade Center lijkt op een spreadsheet. Elke rij vertegenwoordigt een gebruiker van de cursus en elke kolom bevat informatie voor een item, zoals een opdracht, toets, blog of enquête. U kunt de kolommen ook gebruiken om cijfers te berekenen. U kunt cijfers en opmerkingen rechtstreeks invoeren in het Grade Center, op de pagina Cijferdetails en in een tool, zoals Discussieruimte.

U kunt de weergave van het Grade Center aanpassen door cijfertoekenningsschema's, cijfertoekenningsperioden, categorieën en kolommen te maken om de benodigde informatie op de gewenste manier weer te geven en te verzamelen. Zie Grade Center instellen voor meer informatie.

Als u veel cijfers moet geven, is de pagina Cijfer nodig een handig hulpmiddel om vast te stellen wat de hoogste prioriteit heeft. Vervolgens kunt u vanaf de pagina direct cijfers gaan toekennen. Alle items die gereed zijn voor beoordeling of evaluatie worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig. U kunt cijfers geven op deze pagina en kolommen sorteren en filteren om de zoekresultaten te verfijnen. Pogingen worden in een wachtrij geplaatst, zodat u eenvoudig tussen items kunt schakelen.

Offline cijfers toekennen

U kunt gegevens van Grade Center downloaden en vervolgens buiten het systeem bewerken. Vervolgens kunt u de gewijzigde gegevens weer uploaden naar Grade Center. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Interactie tussen Grade Center en andere tools en onderdelen

Het Grade Center is geïntegreerd met verschillende andere tools en onderdelen van Blackboard Learn. Als gebruikers eenmaal een duidelijk beeld hebben van de manier waarop deze interactie plaatsvindt en waar dit gebeurt, weten ze ook hoe Grade Center werkt en beschikken ze over de kennis die nodig is om deze tool optimaal in te zetten.

In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe Grade Center samenwerkt met andere tools en onderdelen.

Interactie van het Grade Center met andere tools en onderdelen
Tool/onderdeel Interactie
Cursusinhoud Wanneer u items met cijfertoekenning toevoegt aan een cursus, zoals dagboeken, blogs, wiki's, discussieberichten, toetsen en opdrachten, wordt er automatisch een cijferkolom voor het item toegevoegd aan Grade Center.

Als u bijvoorbeeld een dagboek maakt, kunt u hiervoor cijfertoekenning inschakelen. Er wordt dan automatisch een cijferkolom met de naam van het dagboek toegevoegd aan Grade Center.

Retention Center Het Retention Center (ook wel Retentie Center) biedt een handige manier om te zien welke studenten in uw cursus risico lopen. Op basis van vooraf geconfigureerde regels en regels die u zelf opstelt, worden de betrokkenheid en deelname van studenten op een visuele manier voorgesteld, zodat u snel kunt zien wie extra ondersteuning nodig heeft. Via het Retention Center kunt u communiceren met studenten die het moeilijk hebben en hen helpen om onmiddellijk actie te ondernemen voor verbetering.

U kunt bijvoorbeeld een regel opstellen om een overzicht te krijgen van de studenten die voor een toets lager hebben gescoord dan 60 procent. Vervolgens kunt u die studenten een e-mail sturen om hulp aan te bieden of een bijeenkomst af te spreken.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Zie Retention Center voor meer informatie.

Waarnemers Waarnemers kunnen zich aanmelden bij het systeem en de gepubliceerde cijfers bekijken van de studenten waarvoor ze als waarnemer zijn aangewezen. Voorbeelden van waarnemers zijn ouders of verzorgers, mentors, enzovoort.

Uw instelling bepaalt de toegang van waarnemers. Als waarnemers overal toegang hebben, kunt u deze toegang per cursus nader beperken.

Zie Gasten en waarnemers toegang bieden voor meer informatie.

Mijn cijfers Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers. Cijfers worden standaard beschikbaar gesteld aan studenten, maar u kunt per kolom aangeven of de bijbehorende cijfers moeten worden gepubliceerd.
De module Studierapport Studenten kunnen de module Studierapport toevoegen aan het onderdeel Mijn instituut. In deze module worden voor elke cursus de externe cijfers uit Grade Center weergegeven. Het externe cijfer is het cijfer in een bepaalde cijferkolom (bijvoorbeeld de kolom Totaal) van het Grade Center dat door een cursusleider is gekozen als het eindcijfer. Externe cijfers worden binnen de instelling gepubliceerd als het eindcijfer van een student voor een cursus.

De instelling bepaalt welke modules beschikbaar zijn.

Prestatieoverzicht De tool Prestatieoverzicht biedt een actueel overzicht met belangrijke informatie over alle gebruikers en hun voortgang en activiteit binnen een cursus.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Zie Het prestatieoverzicht voor meer informatie.

De tool E-mail Met de tool E-mail kunt u vanuit het Grade Center berichten sturen naar studenten en (indien van toepassing) hun waarnemers.
Externe gegevens uit andere systemen voor cijfertoekenning U kunt gegevens van Grade Center importeren en exporteren door bestanden met scheidingstekens te uploaden en te downloaden. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Grade Center weergeven

U opent Grade Center via het configuratiescherm. Vouw hier het gedeelte Grade Center uit om toegang te krijgen tot de koppelingen naar de pagina Cijfer nodig, de volledige weergave van het Grade Center en de slimme weergaven. Klik op de pijl-rechts naast het kopje Grade Center om direct naar de volledige weergave van het Grade Center te gaan.

Met de koppeling Cijfer nodig kunt u individuele opdrachten, groepsopdrachten en toetspogingen, evenals blog- en dagboekvermeldingen, opgeslagen wikipagina's en discussieberichten, weergeven die gereed zijn voor beoordeling of evaluatie.

Klik op de koppeling Volledige weergave van Grade Center om het raster van Grade Center met alle kolommen en rijen weer te geven. Dit is trouwens de standaardweergave van Grade Center.

De koppelingen naar slimme weergaven staan in een ingesprongen lijst onder Volledige weergave van Grade Center. Een slimme weergave is een aangepaste weergave van Grade Center met alleen de gegevens die voldoen aan bepaalde criteria. Slimme weergaven zijn een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden wanneer Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat. Met de standaardweergave Toetsen kunt u bijvoorbeeld alleen de kolommen voor toetsen weergeven. U kunt zelf slimme weergaven definiëren en overbodige weergaven verwijderen. Klik op de koppeling voor een slimme weergave om het Grade Center te openen met die weergave. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.

De pagina Cijfer nodig

Op de pagina Cijfer nodig kunt u individuele opdrachten, groepsopdrachten en toetspogingen, evenals blog- en dagboekvermeldingen, opgeslagen wikipagina's en discussieberichten, weergeven die gereed zijn voor beoordeling of evaluatie. Als een cursus veel ingeschreven studenten items met cijfertoekenning heeft, kunt u de informatie en functies op de pagina Cijfer nodig gebruiken om een goed beeld te krijgen van de beoordelingen die u nog moet doen en welke items hierbij prioriteit hebben. Als u voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kunt u de pagina Cijfer nodig gebruiken om items die nog niet zijn beoordeeld op de gewenste manier weer te geven. U kunt de lijst sorteren en filteren, zodat u snel ziet welke items het eerst moeten worden beoordeeld. U kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld.

Als uw instelling de tool SafeAssign beschikbaar heeft gesteld, bevat de pagina Cijfer nodig ook ingeleverde SafeAssignments. Zie SafeAssign voor meer informatie.

De pagina Cijfer nodig

Ga naar de pagina Cijfer nodig in het gedeelte Grade Center van het configuratiescherm.

 1. Klik op Alles beoordelen op de actiebalk om het werk direct te gaan beoordelen of doornemen. Met de functie Alles beoordelen worden alle pogingen in een wachtrij geplaatst, zodat u eenvoudig tussen de items kunt schakelen. De volgorde van de items in de wachtrij komt overeen met de volgorde waarin de items op de pagina Cijfer nodig worden weergegeven.

  toetsen met de cijferstatus Poging wordt uitgevoerd, worden niet vermeld op de pagina Cijfer nodig.

 2. Sorteer kolommen om de lijst op de gewenste manier weer te geven. U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop of het driehoekje te klikken. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt. De volgende kolommen worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig:
  • Categorie: alle opdrachten of toetsen bij elkaar weergeven.
  • Itemnaam: items sorteren in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde.
  • Poging van gebruiker: pogingen sorteren op de naam van studenten. Het aantal pogingen voor het item wordt tussen haakjes vermeld. Bijvoorbeeld: "Mary Jansen (Poging 1 van 2)." Klik op de naam van een gebruiker om direct naar de poging te gaan.
  • Verzenddatum: pogingen sorteren op de datum en tijd waarop studenten de poging hebben verzonden. Dit is handig wanneer u een groot aantal pogingen vóór een bepaalde datum moet beoordelen.
  • Einddatum: als u bij het maken van het item een einddatum hebt opgegeven, kunt u pogingen sorteren op einddatum en de items met de vroegste einddatum het eerst beoordelen.
 3. Pas filters toe om de lijst verder te verfijnen: Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. Als u een filter toepast, worden alleen de gefilterde items weergegeven in de lijst en in de wachtrij. Kies bijvoorbeeld opties in de lijsten Categorie en Gebruiker om alleen toetsen te zien die door een bepaalde gebruiker zijn ingeleverd. Klik op Start om de gefilterde items weer te geven op de pagina Cijfer nodig. De gefilterde lijst blijft van kracht totdat u andere filters kiest of u afmeldt. Klik op de X om het veld Filter samen te vouwen.
 4. Het totale aantal items dat een cijfer moet krijgen, verschijnt boven de lijst met items. Als u pogingen een cijfer hebt gegeven, staan deze niet meer op de pagina Cijfer nodig en wordt het aantal items bijgewerkt dat nog een cijfer moet hebben. Als u de lijst filtert, geeft het cijfer aan hoeveel items voldoen aan de filterinstellingen. Bijvoorbeeld: "12 van in totaal 17 items voldoen aan het huidige filter."
 5. Open het contextmenu van een item en kies een optie. In het geval van een opdracht kunt u Alle gebruikers beoordelen of Anoniem cijfer toekennen kiezen. Als u een toets hebt geselecteerd, kunt u bovendien Cijfer toekennen per vraag en Pogingen weergeven kiezen. In het geval van interactieve items zoals blogs, dagboeken, wiki's en discussieberichten, waarvoor kan worden ingesteld dat deze na een bepaald aantal activiteiten de status Cijfer nodig krijgen, kunt u ook de optie Alles opnieuw instellen kiezen om de activiteitenteller op nul te zetten en de status Cijfer nodig te verwijderen. Het totale aantal pogingen voor het geselecteerde item staat tussen haakjes. In het geval van interactieve tools zoals blogs, dagboeken, wiki's en discussies, kunt u instellen na hoeveel bijdragen of berichten van een gebruiker een item de status Cijfer nodig krijgt. Voor deze items kunt u de optie Alles opnieuw instellen kiezen om de activiteitenteller op nul te zetten en de status Cijfer nodig te verwijderen. Het totale aantal pogingen voor het geselecteerde item staat tussen haakjes.
 6. Klik op Alles weergeven om maximaal 1.000 items op één pagina weer te geven. Klik op Paginering bewerken om het aantal items op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.

Werken met de interface van Grade Center

Grade Center bestaat uit rijen en kolommen met gegevens van studenten en items voor cijfertoekenning. Cellen in het raster bevatten gegevens die specifiek zijn voor de betreffende student.

Het uiterlijk van Grade Center kan volledig worden aangepast. Zie Grade Center instellen voor meer informatie.

De interface van Grade Center

 1. Actiebalk: rijen vóór het raster met functies en vervolgkeuzelijsten die specifiek zijn voor de huidige pagina, zoals Kolom maken, Beheren, Filteren, E-mail, Kolommen sorteren op en Volgorde.
 2. Cijferinformatiebalk: informatie over een geselecteerde kolom, zoals het type cijfer en het mogelijke aantal punten. Wijs naar de titel van een kolom in Grade Center om details weer te geven in het gebied vóór het raster en na de actiebalk. In deze rij kunt u ook zien wanneer gegevens het laatst zijn opgeslagen.
 3. Raster/spreadsheet: kolommen, rijen en cellen die samen de huidige weergave van de Grade Center-gegevens bepalen.
 4. Schuifbalken: met de horizontale en verticale schuifbalken kunt u door de kolommen en rijen van het Grade Center navigeren (ook wel scrollen of bladeren genoemd). Wanneer u naar een ander cursusgebied navigeert en vervolgens terugkeert naar Grade Center, ziet u automatisch dezelfde rijen en kolommen. De weergave blijft van kracht totdat u de schuifbalken opnieuw gebruikt of u afmeldt.
 5. Pictogramlegenda: een toelichting van de symbolen die worden gebruikt in de kolommen en cellen.
 6. Weergegeven rijen bewerken: u kunt het aantal rijen wijzigen dat wordt weergegeven in het raster. Typ in het vak een getal tussen 5 en 50 en klik op Start.

De actiebalk van Grade Center

U kunt in het Grade Center verschillende bewerkingen uitvoeren met de functies die in twee rijen worden weergegeven op de actiebalk.

De eerste rij van de actiebalk bevat de volgende functies:

 • Kolom maken: klik hierop om een cijferkolom te maken. Zie Grade Center-kolommen voor meer informatie.
 • Berekende kolom maken: klik hierop om een vervolgkeuzelijst weer te geven met opties voor het maken van berekende kolommen.
 • Beheren: klik hierop om een vervolgkeuzelijst weer te geven met opties voor het beheren van Grade Center. U kunt deze opties kiezen:
  • Cijfertoekenningsperioden: een set Grade Center-kolommen die zijn samengevoegd op basis van een gedeelde eigenschap, zoals een tijdsperiode.
  • Cijfertoekenningsschema's: Met behulp van cijfertoekenningsschema's kunt u het werkelijke aantal punten dat is toegekend voor een item vergelijken met het totale aantal mogelijke punten voor dat item om zo een percentage af te leiden. Dit percentage wordt gekoppeld aan een scorebereik om vervolgens een beoordeling weer te geven, zoals een letter (A, B, C) of voldoende/onvoldoende.
  • Kleurcodes voor cijferbereiken: door de gebruiker gedefinieerde regels om de cellen in het raster van Grade Center een bepaalde kleur te geven, afhankelijk van het cijfer in de cel of de status van de cel. Het toewijzen van kleuren aan cellen in Grade Center zorgt ervoor dat u snel bepaalde informatie kunt vaststellen.
  • Categorieën: classificaties van kolommen die vergelijkbare items bevatten, zoals "Toetsen" of "Opdrachten", om de gegevens van het Grade Center te ordenen en weer te geven.
  • Slimme weergaven: aangepaste weergaven van Grade Center-gegevens gemaakt door cursusleiders en opgeslagen voor herhaald gebruik. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.
  • Kolomordening: een pagina met een tabelweergave van het Grade Center met functies voor het aanpassen van de volgorde en zichtbaarheid van kolommen. Vanaf deze pagina kunt u ook kolommen toewijzen aan cijfertoekenningsperioden en categorieën. Wijzigingen op deze pagina gelden alleen voor uw weergave van het Grade Center en hebben geen gevolgen voor de kolommen die worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Zichtbaarheid rij: u kunt rijen van gebruikers verbergen om het aantal rijen in het raster van Grade Center te beperken, zodat u zich beter kunt focussen op specifieke gegevens.
  • E-mail verzenden: hiermee opent u de pagina E-mail verzenden.
 • Rapporten: u kunt rapporten genereren met gegevens uit Grade Center en de cijfergeschiedenis van alle studenten raadplegen. Zie Grade Center-rapporten voor meer informatie.
 • Filter: u kunt alleen bepaalde gegevens weergeven in Grade Center door te klikken op Filter om het veld uit te breiden en een optie te selecteren in de volgende vervolgkeuzelijsten:

  In sommige gevallen kunt u een andere keuze maken in een extra vervolgkeuzelijst om de kolommen en gebruikers in het raster verder te beperken. Als u bijvoorbeeld de categorie Opdracht hebt geselecteerd, kunt u de status Cijfer nodig kiezen om alleen de kolommen en gebruikers weer te geven met opdrachten die moeten worden beoordeeld. De categorie of status die u weergeeft in het raster blijft van kracht totdat u een andere keuze maakt of u afmeldt.

  Klik op de X om het veld Filter te verbergen.

  • Huidige weergave: hier kunt u kiezen tussen de weergave Volledige weergave van Grade Center, slimme weergaven en cijfertoekenningsperioden. U kunt een van de weergaven als standaardweergave instellen door te klikken op het pictogram Huidige weergave als standaard instellen naast de vervolgkeuzelijst Huidige weergave. Wanneer u zich afmeldt en later terugkeert naar de cursus en op de pijl-rechts klikt in het gedeelte Grade Center van het configuratiescherm om Grade Center te openen, wordt de geselecteerde weergave automatisch geopend. U kunt op elk moment andere weergaven selecteren in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave.
  • Categorie: hier ziet u alle standaardcategorieën en de categorieën die u zelf hebt gemaakt.
  • Status: hier kunt u de status voor een beoordeling kiezen:
   • Alle statussen
   • Voltooid
   • Handmatig bewerkt
   • uitgesloten
   • Wordt uitgevoerd
   • cijfer nodig
   • Niet geprobeerd

De tweede rij van de actiebalk bevat de volgende functies:

 • Bovenaan: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en klik op Bovenaan om die rijen naar de eerste posities in het raster te verplaatsen.
 • E-mail: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en klik op E-mail om opties weer te geven voor het versturen van een e-mail naar gebruikers, waarnemers of gebruikers en waarnemers. Als u een optie hebt geselecteerd, verschijnt de pagina E-mail verzenden.
 • Kolommen sorteren op: hiermee geeft u een vervolgkeuzelijst weer met opties voor het sorteren van de items in Grade Center. U kunt sorteren op:
  • Opmaakpositie (de standaardinstelling)
  • Categorieën
  • Einddatum
  • Gemaakt op
  • Mogelijk aantal punten
  • Weergavenaam

Volgorde: sorteer de gegevens in oplopende of aflopende volgorde.

de weergave blijft van kracht totdat u de kolommen anders sorteert of u afmeldt.

Contextmenu's in Grade Center

Als gebruikers binnen Blackboard Learn een bewerking kunnen uitvoeren op een item, is er een contextmenu gekoppeld aan het item. Een contextmenu bevat opties die beschikbaar en specifiek zijn voor dat item.

In het Grade Center hebben alle cellen en kolomkoppen een contextmenu. Zo bevat het contextmenu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een kolom zonder cijfers, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de cellen te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het contextmenu, kunt u die actie niet uitvoeren voor de kolom, rij of cel.

Opties in contextmenu voor kolommen

Het contextmenu van een kolom bevat enkele algemene opties en opties die specifiek zijn voor dat type kolom. Hieronder vindt u een beschrijving van slechts een aantal opties die in een contextmenu kunnen worden gekozen.

Kolomopties
Optie Beschrijving
Beknopte kolomgegevens Informatie over de kolom weergeven in een apart venster.
Cijfer voor pogingen toekennen Er kan een cijfer worden ingevoerd voor een poging voor dit item. Zie Cijfers invoeren voor meer informatie.
Anoniem cijfer toekennen Cijfers voor dit item anoniem toekennen. Zie Cijfers invoeren voor meer informatie.
Itemanalyse Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele toetsvragen. U kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om de vragen voor toekomstige toetsen te verbeteren of om het aantal punten voor bestaande pogingen aan te passen. Zie Itemanalyse voor meer informatie.
Pogingstatistieken De pagina Statistieken weergeven voor toetsen en enquêtes. Alle vragen voor een toets of enquête worden weergegeven, samen met de scores voor toetsen of percentages voor enquêtes. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u de resultaten van de enquête bekijken. U ziet voor elk antwoord het percentage studenten dat dit antwoord heeft gekozen. U kunt geen individuele resultaten bekijken voor enquêtes.
Resultaten downloaden Hiermee kunt u Grade Center-gegevens voor deze kolom downloaden als een bestand met scheidingstekens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt in andere programma's, zoals spreadsheets of programma's voor statistische analyse. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.
Alle pogingen bekijken Hiermee opent u de pagina Alle pogingen bekijken voor toetsen. Vanaf deze pagina kunt u de pogingen beoordelen. Dit kunt u anoniem doen en/of per vraag.
Cijfers toekennen aan vragen U kunt cijfers invoeren voor alle antwoorden voor een bepaalde vraag.
Opdrachtbestand downloaden Hiermee kunt u bestanden selecteren en downloaden die studenten hebben toegevoegd voor opdrachten.
Opdrachtbestanden opruimen Hiermee kunt u de bestanden die zijn toegevoegd voor een opdracht selecteren en verwijderen.
Kolomgegevens bewerken Hiermee opent u de pagina Kolom bewerken voor deze kolom.
Statistieken per kolom weergeven Hiermee opent u de pagina Kolomstatistieken voor deze kolom. Deze pagina bevat de volgende gegevens: Kolomdetails, Statusverdeling, Cijferverdeling, en verschillende basisstatistieken zoals Bereik, Gemiddelde, Mediaan en Variantie.
Instellen als extern cijfer De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen wordt de standaardkolom voor het externe cijfer standaard gebruikt als de kolom Totaal en wordt het pictogram voor het externe cijfer ( File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Instructor/110_Grade_Center/000_About_the_Grade_Center/icon_external_grade.png ) weergegeven in de kolomkop.
Weergeven/verbergen voor gebruikers Hiermee kunt u deze kolom weergeven of verbergen voor gebruikers. Als u de kolom verbergt, blijft de kolom aanwezig in het raster van het Grade Center, maar zien studenten de kolom niet op hun pagina Mijn cijfers. In het raster wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers ( File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Instructor/110_Grade_Center/000_About_the_Grade_Center/icon_not_visible.png ) weergegeven in de kop van kolommen die niet worden weergegeven aan studenten.
Pogingen wissen voor alle gebruikers Hiermee opent u een afzonderlijk venster voor het wissen van de pogingen voor alle gebruikers. U kunt pogingen wissen op basis van criteria of een datumbereik.
Oplopend sorteren Hiermee worden de items in de kolom in oplopende volgorde gesorteerd.
Aflopend sorteren Hiermee worden de items in de kolom in aflopende volgorde gesorteerd.
Kolom verbergen De kolom niet weergeven in Grade Center. Om de kolom opnieuw weer te geven, wijst u Beheren aan op de actiebalk om de vervolgkeuzelijst weer te geven en kiest u Kolomordening.

Opties in contextmenu voor cellen

Om het contextmenu weer te geven voor een cel in het raster van het Grade Center, beweegt u de muisaanwijzer over de cel. Klik op de dubbele pijl om het contextmenu weer te geven.

Wanneer u het contextmenu voor een cel met de naam van een gebruiker weergeeft, ziet u opties voor het verbergen van de rij, voor het verbergen van andere rijen om u beter te kunnen concentreren op één rij en voor het sturen van een e-mail naar een gebruiker. U kunt zien welke items zichtbaar zijn voor een gebruiker op basis van beschikbaarheid en regels voor adaptieve inhoud of welke items door een gebruiker zijn gemarkeerd als doorgenomen. U kunt ook de pagina Gebruikersstatistieken weergeven, zodat u statistische informatie over de prestaties van een gebruiker kunt raadplegen.

Grade Center toegankelijk maken

Om Grade Center voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zijn er twee hoofdweergaven beschikbaar: Interactief en Schermlezer.

 • Interactieve modus: dit is de standaardinstelling voor Grade Center. U kunt kolommen bevriezen en rechtstreeks cijfers typen in de cellen (ook wel inline bewerken genoemd).
 • Schermlezermodus: de gegevens van Grade Center worden weergegeven in een vereenvoudigd raster. De tabel is statisch en u typt cijfers op de pagina Cijferdetails (op te roepen via het contextmenu van de cel). U kunt kolommen niet bevriezen en geen inline wijzigingen doorvoeren. Hierdoor kunnen gebruikers met een visuele beperking eenvoudiger navigeren met toetsaanslagen en kunnen schermlezers beter hun werk doen. Als Grade Center de eerste keer wordt geopend door gebruikers met een schermlezer, kunnen ze direct aangeven of ze deze niet-interactieve weergave willen gebruiken.

In beide weergave zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

 • De invoegpositie met de Tab-toets verplaatsen tussen kolommen.
 • Door de cellen bladeren met de toetsen omhoog, omlaag, links en rechts op een gewoon toetsenbord.

Ga als volgt te werk om de schermlezermodus te activeren:

 1. Ga naar het Grade Center.
 2. Open het contextmenu bij de titel Grade Center.
 3. Klik op Modus voor schermlezer inschakelen.

Deze instelling wordt niet samen met de sessie opgeslagen. De gekozen modus wordt alleen gebruikt tijdens de huidige sessie. Als u zich afmeldt, wordt de modus weer ingesteld op Interactieve modus.