Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-kolommen

In Grade Center worden drie soorten kolommen weergegeven: gebruiker, cijfer en berekend. Elke kolom heeft een contextmenu met verschillende opties. De beschikbare opties verschillen per type kolom. Wanneer u cijferkolommen en berekende kolommen maakt of wijzigt, kunt u de gewenste instellingen selecteren om Grade Center te configureren voor het berekenen en weergeven van de gegevens die voor u het belangrijkst zijn. U hebt ook de mogelijkheid kolommen te verbergen en weer te geven, kolommen te koppelen aan categorieën en cijfertoekenningsperioden, en kolommen in een bepaalde volgorde weer te geven.

De kolommen van Grade Center worden ook gebruikt door cursusfuncties buiten Grade Center. Als u bijvoorbeeld regels voor adaptieve inhoud en Retention Center gaat definiëren, kunt u cijferkolommen en berekende kolommen van Grade Center gebruiken als regelcriteria. Zie De publicatie van inhoud beheren en Retention Center voor meer informatie.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Gebruikerskolommen

In een nieuwe cursus worden standaard zes gebruikerskolommen weergegeven in het raster van Grade Center:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • beschikbaarheid

Deze standaardkolommen kunt u niet verwijderen of wijzigen. U kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als u de eerste kolom wilt verbergen, kunt u de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet wel altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn. U kunt gebruikerskolommen ook bevriezen, zodat deze zichtbaar blijven terwijl u naar boven of beneden bladert in het raster.

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers niet beschikbaar maken. In Grade Center wordt het pictogram Gebruiker niet beschikbaar ( File:nl-nl/Learn/Sandbox_for_SP_12/nl-nl/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/080_Grade_Center/003_Creating_and_Managing_Grade_Center_Columns/icon_user_unavailable.png) weergegeven in de kolom van een gebruiker die niet beschikbaar is. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop of het driehoekje te klikken. Op deze manier kunt u de kolom Laatst geopend bijvoorbeeld zo sorteren dat gebruikers die de cursus het laatst hebben geraadpleegd, boven aan de lijst worden vermeld. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt.

Cijferkolommen

Wanneer u items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor de items toegevoegd aan Grade Center. U kunt een cijferkolom bewerken om de naam te wijzigen, de kolom te koppelen aan een andere categorie of cijfertoekenningsperiode, het cijfertoekenningsschema aan te passen, in te stellen of studenten hun resultaten kunnen zien in het onderdeel Mijn cijfers en om de kolom op te nemen in berekeningen of juist uit te sluiten.

Dit zijn de cijferkolommen die automatisch worden gemaakt:

 • Opdrachten: u kunt opdrachten aanbieden aan afzonderlijke studenten of groepen. Als een opdracht gereed is voor beoordeling, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in de cel van een student in Grade Center en moet u de poging handmatig beoordelen.
 • Enquêtes: enquêtes worden automatisch beoordeeld door het systeem. Wanneer een student een enquête heeft afgerond, verschijnt er een vinkje ( vinkje ) in de cel van de student in Grade Center. U kunt de resultaten van de enquête bekijken door het contextmenu van de kolom weer te geven en Pogingstatistieken te kiezen. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u het percentage studenten zien dat een bepaald antwoord heeft geselecteerd. U kunt geen individuele resultaten bekijken.
 • Toetsen: de meeste toetsvragen worden automatisch beoordeeld door het systeem. Als u een toets maakt die uitsluitend uit vragen bestaat die automatisch worden beoordeeld, verschijnen de cijfers direct in de cellen van studenten in Grade Center. Als u een toets maakt die vragen bevat die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen of vragen met een kort antwoord, wordt in de cellen van studenten het pictogram Cijfer nodig weergegeven voor voltooide toetsen. U moet die vragen dan eerst beoordelen voordat de toetsresultaten verschijnen in de cellen van studenten.
 • Discussieruimte: als u cijfertoekenning voor forums of discussielijnen hebt ingeschakeld, moet u gepubliceerde berichten handmatig beoordelen. Als een student een bericht heeft geplaatst, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in de cel van de student in Grade Center. Als u in de tool Discussieruimte berichten gaat beoordelen, kunt u zien wie er berichten heeft gepubliceerd die moeten worden beoordeeld. Op de pagina's Discussieforum cijfer geven en Discussielijn cijfer geven wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven bij gebruikers die een of meer berichten hebben gepubliceerd.

  als een groepslid een bericht plaatst in een groepsdiscussieruimte met cijfertoekenning, geldt het toegekende cijfer alleen voor dat groepslid.

 • Blogs, dagboeken en wiki's: als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, moet u ingezonden vermeldingen en bijdragen handmatig beoordelen. Als een student een bericht heeft geplaatst, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in de cel van de student in Grade Center. Als u in de tool zelf werk gaat beoordelen, kunt u zien wie er werk heeft dat moeten worden beoordeeld. Op de pagina met onderwerpen van de tool wordt in het zijpaneel het pictogram Cijfer nodig weergegeven bij gebruikers die werk hebben ingestuurd.

In Grade Center worden cijfers met twee decimalen weergegeven. Dit gebeurt zelfs als het cijfer geen waarden achter de komma heeft of als u hebt ingesteld dat cijfers met maximaal vier decimalen moeten worden weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Berekende kolommen

In Grade Center kunt u cijfers berekenen met behulp van berekende kolommen. Berekende kolommen combineren gegevens uit verschillende kolommen om prestatieresultaten te genereren. Deze resultaten kunt u beschikbaar stellen aan de studenten en andere belanghebbenden binnen de instelling.

Berekende kolommen bieden de volgende mogelijkheden:

 • Het totaalcijfer berekenen.
 • Cijfers wegen op kolom, categorie of beiden.
 • Het gemiddelde cijfer berekenen.
 • Een minimum- of maximumcijfer berekenen.
 • Criteria instellen tijdens het definiëren van regels voor adaptieve inhoud en het Retention Center. Zie De publicatie van inhoud beheren en Retention Center voor meer informatie.

U kunt een berekende kolom gebruiken in de definitie van een andere berekende kolom. Als u bijvoorbeeld een berekende kolom hebt gemaakt voor de weging van de cijfers voor een vragenlijst, kunt u die kolom gebruiken wanneer u een kolom gaat maken voor het berekenen van het eindcijfer.

Wanneer u een kolomnaam aanwijst, ziet u informatie over die kolom op de cijferinformatiebalk boven aan het raster van Grade Center. U kunt deze informatie ook weergeven door naar een kolomkop te wijzen, het contextmenu te openen en Beknopte kolomgegevens te kiezen. In het geval van berekende kolommen wordt bij Mogelijk aantal punten de tekst (kan per student verschillen) weergegeven omdat sommige studenten misschien zijn vrijgesteld voor een toets of opdracht of omdat ze niet alle items hebben ingeleverd die zijn meegenomen in de berekening van de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard twee berekende kolommen: Totaal en Gewogen totaal. U kunt de naam wijzigen van deze standaardkolommen of de kolominstellingen wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de berekende kolommen en kunt u de kolommen verwijderen.

De standaardkolom Totaal

 • De kolom Totaal bevat de som van alle cijferkolommen.
 • Berekende kolommen worden niet opgenomen in het totaal.
 • Items zonder cijfer worden niet opgenomen in het totaal. U kunt dit desgewenst aanpassen door de kolom te bewerken en Nee te kiezen voor Berekenen als voorlopig totaal.
 • De kolom Gewogen totaal wordt weergegeven in Slimme weergaven > Weergave eindcijfer. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.
 • De kolom Totaal instellen als de kolom met het externe cijfer. De inhoud van deze kolom wordt binnen de instelling gehanteerd als het cijfer dat de student voor de cursus heeft behaald. U kunt elke kolom instellen als de kolom met het externe cijfer door het contextmenu van de kolomkop weer te geven. Kies vervolgens Instellen als extern cijfer. U moet een andere kolom kiezen voor het externe cijfer voordat u de kolom Totaal kunt verwijderen.

De standaardkolom Gewogen totaal

 • Deze kolom heeft geen standaardinstellingen. U moet de kolom bewerken om aan te geven welke kolommen moeten worden gebruikt bij het berekenen van het gewogen totaal.
 • De kolom Gewogen totaal wordt weergegeven in Slimme weergaven > Weergave eindcijfer.

Een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Gewogen totalen worden berekend op basis van percentages. Deze totalen worden dus niet gebaseerd op cijfertoekenningsschema's/letterscores. Kolommen die zijn gebruikt voor het berekenen van het gewogen totaal, worden met een ander cijfertoekenningsschema weergegeven dan de ingevoerde cijferwaarden. De functie van een cijfertoekenningsschema is het omzetten van een bereik met percentages in een bepaalde waarde die dan wordt weergegeven. Het schema heeft geen invloed op de berekeningen die voor het gewogen totaal worden gebruikt. In deze berekeningen worden percentages of punten gebruikt.

Grade Center-kolommen en Mijn cijfers

Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers. U kunt kolommen weergeven en verbergen voor studenten. Cijfers worden echter altijd in deze volgorde weergegeven op de pagina Mijn cijfers van een student:

 • Totaalcijfer voor de cursus
 • Berekende cijfers, zoals een voorlopig totaal
 • Beoordeelde items op datum
 • Ingezonden items op datum
 • Items met de status Wordt uitgevoerd
 • Items waarvan de einddatum bijna is bereikt

  Als er geen einddatum is ingesteld, staan de items in alfabetische volgorde.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Cijferkolommen maken

Als een cijferkolom niet automatisch wordt gemaakt, kunt u zelf cijferkolommen maken voor werk van studenten dat u wilt beoordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een cijferkolom maken om de cijfers voor de bijdragen van een student aan een discussieforum vast te leggen.

U hebt de volgende mogelijkheden wanneer u zelf een kolom maakt voor Grade Center:

 • U kunt bepalen hoe het cijfer wordt weergegeven. U kunt de cijfers op verschillende manieren weergeven in het raster van Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten, bijvoorbeeld als een score, een letter, tekst, een percentage of met de aanduiding Voltooid/Niet voltooid.
 • U kunt de kolom koppelen aan een categorie en cijfertoekenningsperiode.
 • U kunt de kolom opnemen in potentiële berekeningen van Grade Center of hier juist van uitsluiten, bijvoorbeeld wanneer u zelf een berekende kolom maakt.
 • U kunt instellen of de resultaten van de kolom worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten.

Ga als volgt te werk om zelf een cijferkolom te maken.

 1. Klik op de actiebalk van Grade Center op Kolom maken.
 2. Typ op de pagina Cijferkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Als u de kolomkop aanwijst, kunt u de volledige kolomnaam zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan studenten wanneer ze op de pagina Mijn cijfers op de naam van het item klikken.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom. Dit is de standaardinstelling. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: er wordt tekst weergegeven in de kolom als u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u geen aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt, en toch de optie Tekst selecteert, kunt u zelf tekst typen in de kolomcellen. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.

   wanneer u een numerieke score omzet in tekst zonder eerst een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en u vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als u tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan kolommen.

  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje ) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de opties die zijn gekozen bij Primaire weergave en Tekst. De standaardoptie Tekst wordt niet weergegeven omdat het niet mogelijk is een secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom. Als u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden hebt gemaakt en dit niet hebt gekozen bij Primaire weergave, staat het schema in de vervolgkeuzelijst. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet.

  als u Percentage kiest bij Primaire weergave en de behaalde numerieke score rechtstreeks in het raster van Grade Center invoert, wordt de ingevoerde waarde geïnterpreteerd als een percentage en niet als de score. Als u wilt dat het systeem percentages berekent wanneer u een score invoert, moet u daarom Score selecteren bij Primaire weergave en Percentage selecteren bij Secundaire weergave. Scores die u rechtstreeks invoert in het raster, worden dan uitgebreid met een percentage tussen haakjes.

 6. U kunt de kolom desgewenst koppelen aan een categorie door een optie te kiezen in de vervolgkeuzelijst Categorie. De standaardinstelling is Geen categorie. Met behulp van categorieën kunt u gegevens van Grade Center filteren, slimme weergaven maken om alleen bepaalde inhoud weer te geven in Grade Center en berekende kolommen te maken.
 7. Typ het totale aantal punten in het vak Mogelijk aantal punten. U moet een numerieke waarde invoeren voor dit veld.
 8. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 9. Selecteer eventueel de optie naast Einddatum en typ een datum (mm/dd/jjjj) of gebruik de Datumselectiekalender. Kolommen met een einddatum worden automatisch gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode als de einddatum binnen het datumbereik van de periode valt. De optie om kolommen automatisch te koppelen aan een cijfertoekenningsperiode kunt u instellen tijdens het toevoegen of bewerken van de periode. U kunt einddatums gebruiken met het Retention Center om een waarschuwing te genereren als een toets of opdracht niet op tijd is ingeleverd. Zie Retention Center voor meer informatie.
 10. Selecteer de gewenste opties
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.

  Wanneer u de Grade Center-kolom voor een toets wijzigt, zijn de opties Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers niet beschikbaar als u Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center hebt ingeschakeld op de pagina Toetsopties.

 11. Klik op Verzenden.

Als de cijferkolom klaar is, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • Een rubriek koppelen aan de kolom om het toekennen van cijfers te vereenvoudigen en minder subjectief te maken.
 • Cijfers toekennen.
 • De kolom gebruiken in de definitie van berekende kolommen.

Totaalkolommen

Een totaalkolom is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het cumulatieve aantal verdiende punten, in verhouding tot het mogelijke aantal punten. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën worden opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als u een totaalkolom maakt, kunt u ook andere berekende kolommen gebruiken.

Een nieuwe cursus bevat standaard een totaalkolom. U kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de totaalkolom en kunt u de kolom verwijderen. Hieronder vindt u een overzicht van de instellingen voor de standaard-totaalkolom.

 • Alle cijferkolommen worden gebruikt bij het berekenen van het totaal.
 • Berekende kolommen worden niet opgenomen in het totaal.
 • Items zonder cijfer worden niet opgenomen in het totaal. U kunt dit desgewenst aanpassen door de kolom te bewerken en Nee te kiezen voor Berekenen als voorlopig totaal.
 • De kolom Gewogen totaal wordt weergegeven in Slimme weergaven > Weergave eindcijfer. Zie  Slimme weergaven voor meer informatie.
 • De totaalkolom instellen als de kolom met het externe cijfer. Dit is het eindcijfer dat binnen de instelling wordt gehanteerd. U moet een andere kolom kiezen voor het externe cijfer voordat u de standaardkolom Totaal kunt verwijderen. U kunt elke kolom instellen als de kolom met het externe cijfer door het contextmenu van de kolomkop weer te geven. Kies vervolgens Instellen als extern cijfer.

Kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als in een kolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken bij het berekenen van cijfers.

Formule voor totaal aantal punten

Tel het mogelijke aantal punten voor alle geselecteerde kolommen op om te berekenen wat de maximale score is. Tel vervolgens alle scores op die een student heeft gehaald voor alle geselecteerde kolommen. Dit is het totale aantal behaalde punten ten opzichte van het totale aantal mogelijke punten. Uitgesloten items worden genegeerd. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

Behaalde punten kolom 1 + Behaalde punten kolom 2 + Behaalde punten kolom 3 + Behaalde punten kolom 4 = totaal aantal behaalde punten van het totaal aantal mogelijke punten

Student A

Acht waarden: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Aantal behaalde punten: 171

Aantal aantal punten: 199

Totaal aantal punten: 171/199

Student B

Acht waarden: 9/10, X (uitgesloten), 1/2, 5/7, 45/50, X, 22/25, 90/100

Aantal behaalde punten: 172

Aantal aantal punten: 194

Totaal aantal punten: 172/194

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Totaalkolommen maken

Een totaalkolom is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het cumulatieve aantal verdiende punten, in verhouding tot het mogelijke aantal punten. U kunt aangeven welke kolommen, cijfertoekenningsperioden en categorieën worden gebruikt in de berekening van een totaalkolom. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Een nieuwe cursus bevat standaard een totaalkolom. U kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de totaalkolom en kunt u de kolom verwijderen.

Als u een totaalkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

Kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Geselecteerde kolommen

U maakt een totaalkolom om het eindcijfer voor het eerste kwartaal te bepalen en gebruikt hiervoor alle kolommen die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode Eerste kwartaal.

Geselecteerde kolommen en categorieën

U wilt studenten een percentagescore geven om te laten zien hoe ze hebben gepresteerd in opdrachten en discussies. U selecteert dan de categorie Opdracht bij het maken van de totaalkolom, plus twee kolommen met cijfers voor discussie- of wiki-bijdragen. Studenten kunnen hun scores bekijken op de pagina Mijn cijfers.

Ga als volgt te werk om een totaalkolom te maken:

 1. Wijs op de actiebalk van Grade Center naar Berekende kolom maken.
 2. Selecteer Totaalkolom.
 3. Typ op de pagina Totaalkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Als u de kolomkop aanwijst, kunt u de volledige kolomnaam zien op de cijferinformatiebalk.

 4. Voer desgewenst een beschrijving in. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan studenten wanneer ze op de pagina Mijn cijfers op de naam van het item klikken.
 5. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom. Dit is de standaardinstelling. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: met deze standaardweergaveoptie kunt u geen tekst weergeven voor een totaalkolom en is het evenmin mogelijk om rechtstreeks een tekstwaarde te typen in de cel van de kolom. Als u Tekst selecteert, wordt de numerieke score weergegeven in de kolom. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.
  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 6. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de optie die is gekozen bij Primaire weergave. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet. Het is bovendien niet mogelijk de secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom.

  als u de standaardoptie Tekst selecteert, wordt er geen tekst weergegeven. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de totaalkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Geef bij Kolommen selecteren aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de totaalkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Kolomopties
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.
  • Met Cijfers wissen wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
  • Kies Laagst te berekenen waarde OF Hoogst te berekenen waarde om alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 9. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 10. Selecteer de gewenste opties
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 11. Klik op Verzenden.

  als uit Grade Center een kolom wordt verwijderd die is opgenomen in een totaalberekening, wordt de kolom ook verwijderd uit de berekening.

De nieuwe totaalkolom wordt weergegeven in het raster van Grade Center tenzij u de kolom hebt gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen van een cijfertoekenningsperiode worden bij elkaar weergegeven in het raster totdat u de volgorde van de kolommen wijzigt.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de totaalkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een totaalkolom beweegt.

Als u een totaalkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening.

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Wegingskolommen

Een wegingskolom (gewogen kolom) is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het resultaat van geselecteerde kolommen en categorieën, en de bijbehorende percentages. Als u een wegingskolom maakt, kunt u andere berekende kolommen of andere wegingskolommen koppelen aan de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard een kolom voor het gewogen totaal. U kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen en categorieën worden gekoppeld aan de gewogen kolom en kunt u de kolom verwijderen. De standaardkolom Gewogen totaal is leeg totdat u de kolommen en categorieën selecteert die in de berekening moeten worden gebruikt.

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Gewogen eindcijfer voor bepaald kwartaal

U kunt een gewogen kolom maken om het cijfer te berekenen voor een bepaald kwartaal van het schooljaar. Hierbij wijst u een specifieke wegingsfactor toe aan de categorie Toets, de categorie Opdracht en de kolom Discussiedeelnamecijfer om het belang van deze onderdelen aan te geven.

(Toetsen = 40%) + (Opdrachten = 40%) + (Deelname = 20%) = (Eindcijfer kwartaal)

Gewogen eindcijfer voor het hele jaar

U kunt een onbeperkt aantal gewogen kolommen maken, inclusief een gewogen kolom binnen een andere gewogen kolom. U kunt een gewogen kolom maken die is gekoppeld aan de gewogen kolommen voor het kwartaal en de kolommen met de eindcijfers voor toetsen om het eindcijfer voor de toets te berekenen.

(Kwartaal 1 = 15%) + (Kwartaal 2 = 20%) + (Kwartaal 3 = 15%) + (Kwartaal 4 = 20%) + (2 semestertoetsen = 30%) = (eindcijfer voor jaar)

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een gewogen kolom. Als in een kolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken bij het berekenen van cijfers.

In een nieuwe cursus is de standaardkolom Totaal standaard de kolom met het externe cijfer, maar u kunt ook een andere kolom opgeven voor het externe cijfer. Het externe cijfer is het cijfer dat binnen de instelling als het eindcijfer wordt gehanteerd.

Wegingskolommen maken

Een wegingskolom (gewogen kolom) is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het resultaat van geselecteerde kolommen en categorieën, en de bijbehorende percentages. Als u een wegingskolom maakt, kunt u andere berekende kolommen of andere wegingskolommen koppelen aan de kolom. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Een nieuwe cursus bevat standaard een kolom voor het gewogen totaal. U kunt deze standaardkolom een andere naam geven, de kolominstellingen wijzigen of de kolom verwijderen. De standaardkolom Gewogen totaal is leeg totdat u de kolommen en categorieën selecteert die in de berekening moeten worden gebruikt.

Als u een gewogen kolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.
 • Geselecteerde kolommen uit een cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd en u een categorie hebt gekozen, worden hiermee alleen de cijferkolommen gebruikt die zijn gekoppeld aan een bepaalde cijfertoekenningsperiode.

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een gewogen kolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Eenvoudige gewogen kolom voor het eerste kwartaal

U maakt een gewogen kolom op basis van twee kolommen en twee categorieën:

 • Opdrachten = 25%
 • Vragenlijsten = 25%
 • Tussentijdse toets = 20%
 • Eindtoets = 30%

Ga als volgt te werk om een gewogen kolom te maken.

 1. Wijs op de actiebalk van Grade Center de optie Berekende kolom maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Gewogen kolom.
 3. Typ op de pagina Gewogen kolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Als u de kolomkop aanwijst, kunt u de volledige kolomnaam zien op de cijferinformatiebalk.

 4. Voer desgewenst een beschrijving in. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan studenten wanneer ze op de pagina Mijn cijfers op de naam van het item klikken.
 5. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. De standaardinstelling is Percentage. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: met deze standaardweergaveoptie kunt u geen tekst weergeven voor een gewogen kolom en is het evenmin mogelijk om rechtstreeks een tekstwaarde te typen in de cel van de kolom. Als u Tekst selecteert, wordt de numerieke score weergegeven in de kolom. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.
  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een percentage weergegeven in het raster.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 6. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de optie die is gekozen bij Primaire weergave. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet. Het is bovendien niet mogelijk de secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom.

  als u de standaardoptie Tekst selecteert, wordt er geen tekst weergegeven. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de gewogen kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Selecteer bij Kolommen selecteren de kolommen die u wilt gebruiken bij het berekenen van de waarde voor de gewogen kolom en wijs percentages toe aan elke kolom of categorie.
  • Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

   een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

   Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  • Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. In de onderstaande tabel staan de opties die beschikbaar komen nadat u een categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen. Beschrijving van opties
   Categorie-opties
   Optie Beschrijving
   De vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode Als u geen cijfertoekenningsperioden hebt gemaakt, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.
   Wegingskolommen Geef aan wat de wegingsfactor is voor kolommen binnen de categorie.
   • Kies Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
   • Kies Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.
   Cijfers wissen Hiermee wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
   Laagst te berekenen waarde -OF- Hoogst te berekenen waarde Alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

   Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 9. Typ een percentage voor elke selectie. De totale waarde van alle percentages moet gelijk zijn aan 100%. Klik na het toewijzen van het laatste percentage ergens in het vak om het percentage onder het vak Geselecteerde kolommen in het veld Gewogen totaal bij te werken.
 10. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 11. Selecteer de gewenste opties
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 12. Klik op Verzenden.

De nieuwe wegingskolom wordt als laatste weergegeven in het raster van Grade Center, tenzij u de kolom hebt gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen van een cijfertoekenningsperiode worden bij elkaar weergegeven in het raster totdat u de volgorde van de kolommen wijzigt.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. Zorg ervoor dat het totaal van de percentages gelijk is aan 100%. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de gewogen kolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een wegingskolom beweegt.

als u een kolom verwijdert die wordt gebruikt voor het berekenen van een wegingskolom, wordt het percentage dat is toegewezen aan de verwijderde kolom ook verwijderd. De waarde voor Gewogen totaal in het vak Geselecteerde kolommen is dan niet meer gelijk aan 100%. De berekening wordt wel dynamisch aangepast door het systeem, maar misschien niet op basis van de door u toegewezen percentages, omdat er immers een kolom ontbreekt. Percentages in het vak Geselecteerde kolommen worden niet bijgewerkt, maar het cijfer dat verschijnt in de wegingskolom in Grade Center is gebaseerd op een percentage van 100%.

Als u een wegingskolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening.

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Gemiddeldenkolommen

Een gemiddeldenkolom is een type berekende kolom waarin de gemiddelde waarde voor een aantal geselecteerde kolommen wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld het gemiddelde voor alle toetsen weergeven of het gemiddelde cijfer voor studenten in een bepaalde cijfertoekenningsperiode.

Formule voor berekenen van eenvoudig gemiddelde

Om het gemiddelde te bepalen van alle geselecteerde kolommen, wordt het percentage berekend tot vier cijfers achter de komma. De percentagewaarden voor alle geselecteerde kolommen worden bij elkaar opgeteld. Het resultaat wordt gedeeld door het aantal kolommen in de berekening. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

(Kolom 1%) + (Kolom 2%) + (Kolom 3%) + (Kolom 4%) = % behaald gedeeld door 4 kolommen = gemiddeld percentage

 

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Totaal van de waarden: 240.0000

Aantal items: 3

Totale score gedeeld door aantal kolommen: 240.0000/3 = 80.00%

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Gemiddeldenkolommen maken

Een gemiddeldenkolom is een type berekende kolom waarin de gemiddelde waarde voor een aantal geselecteerde kolommen wordt weergegeven. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën moeten worden gebruikt bij het berekenen van een gemiddeldenkolom. U kunt bijvoorbeeld het gemiddelde voor alle opdrachten weergeven. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Als u een gemiddeldenkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een gemiddeldenkolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Ga als volgt te werk om een gemiddeldenkolom te maken.

 1. Wijs op de actiebalk van Grade Center de optie Berekende kolom maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Gemiddeldenkolom.
 3. Typ op de pagina Gemiddeldenkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Als u de kolomkop aanwijst, kunt u de volledige kolomnaam zien op de cijferinformatiebalk.

 4. Voer desgewenst een beschrijving in. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan studenten wanneer ze op de pagina Mijn cijfers op de naam van het item klikken.
 5. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. De standaardinstelling is Percentage. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: met deze standaardweergaveoptie kunt u geen tekst weergeven voor een gemiddeldenkolom en is het evenmin mogelijk om rechtstreeks een tekstwaarde te typen in de cel van de kolom. Als u Tekst selecteert, wordt de numerieke score weergegeven in de kolom. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.
  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een percentage weergegeven in het raster.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 6. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de optie die is gekozen bij Primaire weergave. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet. Het is bovendien niet mogelijk de secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom.

  als u de standaardoptie Tekst selecteert, wordt er geen tekst weergegeven. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de gemiddeldenkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Geef bij Kolommen selecteren aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de gemiddeldenkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.
  • Selecteer Wegingskolommen om aan te geven hoe kolommen moeten worden gewogen binnen de categorie.
   • Kies Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
   • Kies Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.
  • Met Cijfers wissen wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
  • Kies Laagst te berekenen waarde OF Hoogst te berekenen waarde om alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 9. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 10. Selecteer de gewenste opties
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 11. Klik op Verzenden.

De nieuwe gemiddeldenkolom wordt als laatste weergegeven in het raster van Grade Center, tenzij u de kolom hebt gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen van een cijfertoekenningsperiode worden bij elkaar weergegeven in het raster totdat u de volgorde van de kolommen wijzigt.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de gemiddeldenkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een gemiddeldenkolom beweegt.

Als u een gemiddeldenkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening.

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Minimum-/maximumkolommen

Een kolom Minimum/Maximum is een type berekende kolom waarin het laagste of het hoogste cijfers voor een reeks kolommen wordt weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld de laagste score voor alle toetsen weergeven, maar deze alleen opnemen in het raster van Grade Center en niet op de pagina Mijn cijfers van studenten.

Formule voor minimum-/maximumkolommen

Minimum: de percentagewaarden voor alle kolommen in de berekening worden tot vier cijfers achter de komma met elkaar vergeleken, waarna de laagste waarde wordt weergegeven. Het resultaat wordt weergegeven met maximaal twee cijfers achter de komma.

Maximum: de percentagewaarden voor alle kolommen in de berekening worden tot vier cijfers achter de komma met elkaar vergeleken, waarna de hoogste waarde wordt weergegeven. Het resultaat wordt weergegeven met maximaal twee cijfers achter de komma.

 

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Minimum: 60.00%

Maximum: 100.00%

als twee waarden exact gelijk zijn voor een minimum-/maximumkolom, is dat de waarde die in het raster van Grade Center wordt weergegeven.

Een minimum-/maximumkolom maken

Een kolom Minimum/Maximum is een type berekende kolom waarin het laagste of het hoogste cijfers voor een reeks kolommen wordt weergegeven. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën moeten worden gebruikt voor het bepalen van een minimum- of maximumwaarde. U kunt bijvoorbeeld de minimumscore voor een cijfertoekenningsperiode weergeven om vast te stellen met welke inhoud uw studenten nogal moeite lijken te hebben. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Als u een minimum-/maximumkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een minimum-/maximumkolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Ga als volgt te werk om een minimum-/maximumkolom te maken.

 1. Wijs op de actiebalk van Grade Center de optie Berekende kolom maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Minimum-/maximumkolom.
 3. Typ op de pagina Minimum-/maximumkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten, tenzij u een andere naam opgeeft in het vak Weergavenaam Grade Center. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Als u de kolomkop aanwijst, kunt u de volledige kolomnaam zien op de cijferinformatiebalk.

 4. Voer desgewenst een beschrijving in. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan studenten wanneer ze op de pagina Mijn cijfers op de naam van het item klikken.
 5. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. De standaardinstelling is Percentage. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: met deze standaardweergaveoptie kunt u geen tekst weergeven voor een minimum-/maximumkolom en is het evenmin mogelijk om rechtstreeks een tekstwaarde te typen in de cel van de kolom. Als u Tekst selecteert, wordt de numerieke score weergegeven in de kolom. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.
  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een percentage weergegeven in het raster.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 6. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de optie die is gekozen bij Primaire weergave. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet. Het is bovendien niet mogelijk de secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom.

  als u de standaardoptie Tekst selecteert, wordt er geen tekst weergegeven. Als u tekstwaarden wilt weergeven, moet u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maken.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de minimum-/maximumkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Selecteer bij Kolommen selecteren de optie Berekeningstype: Minimum of Maximum.
 9. Geef aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de waarde voor de minimum-/maximumkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Opties voor minimum-/maximumkolommen
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 10. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 11. Selecteer de gewenste opties
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 12. Klik op Verzenden.

De nieuwe minimum-/maximumkolom wordt weergegeven in het raster van Grade Center, tenzij u de kolom hebt gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen van een cijfertoekenningsperiode worden bij elkaar weergegeven in het raster totdat u de volgorde van de kolommen wijzigt.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de minimum-/maximumkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een minimum-/maximumkolom beweegt.

Als u een minimum-/maximumkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening.

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

De kolom Extern cijfer

De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen wordt de standaardkolom voor het externe cijfer standaard gebruikt als de totaalkolom en wordt het pictogram voor het externe cijfer ( File:nl-nl/Learn/Sandbox_for_SP_12/nl-nl/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/080_Grade_Center/003_Creating_and_Managing_Grade_Center_Columns/icon_external_grade.png ) weergegeven in de kolomkop. U moet een andere kolom kiezen voor het externe cijfer voordat u de standaardkolom Totaal kunt verwijderen.

Open het contextmenu van de kop van de kolom die u wilt instellen als de kolom met het externe cijfer en klik op Instellen als extern cijfer. Er verschijnt een vinkje in de kop van de gekozen kolom en er staat geen vinkje meer in de standaardkolom Totaal.

Als u een cursus kopieert of herstelt, blijft de kolom met het externe cijfer gehandhaafd en wordt deze niet ingesteld op de kolom Totaal.

Opties voor kolommen bewerken, verbergen en selecteren

U kunt vrijwel alle kolommen van Grade Center bewerken en zaken wijzigen zoals de naam, instellingen, het cijfertoekenningsschema, de onderdelen die worden gebruikt voor het berekenen van het resultaat van een berekende kolom en of kolomresultaten worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten door de kolom te verbergen voor gebruikers. Met de opties in het contextmenu van een kolom kunt u verschillende acties uitvoeren, zoals het weergeven van informatie over de kolom, het sorteren van de inhoud of het downloaden van resultaten.

De standaardkolommen met gebruikersgegevens kunt u niet verwijderen of wijzigen:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • beschikbaarheid

U kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als u de eerste kolom wilt verbergen, kunt u de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet wel altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn.

U kunt de opties in het contextmenu van een kolom gebruiken om een kolom te verbergen in het raster (Kolom verbergen) of in de pagina's Mijn cijfers van studenten (Weergeven/verbergen voor gebruikers). Wanneer u een kolom verbergt voor uw studenten, kunt u het nog steeds zien in het raster. Zie het voorbeeld na de afbeelding voor meer informatie: Een kolom verbergen voor gebruikers.

Het contextmenu van een kolom bevat enkele algemene opties en opties die specifiek zijn voor dat type kolom. Zo bevat het contextmenu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een standaardkolom met gebruikersgegevens, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de items te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het contextmenu, kunt u die actie niet uitvoeren voor de kolom.

Ga als volgt te werk om een kolom te bewerken.

 1. Open het contextmenu van Grade Center.
 2. Selecteer een optie. Afhankelijk van de optie, zijn er verschillende mogelijkheden:
  • Er wordt automatisch een wijziging doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld Instellen als extern cijfer kiest voor een gewogen kolom, wordt de kolom direct de kolom met het externe cijfer. Het pictogram voor het externe cijfer ( File:nl-nl/Learn/Sandbox_for_SP_12/nl-nl/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/080_Grade_Center/003_Creating_and_Managing_Grade_Center_Columns/icon_external_grade.png ) wordt weergegeven in de kolomkop.
  • U kunt de benodigde wijzigen doorvoeren of selecties maken. Als u bijvoorbeeld Kolomgegevens bewerken kiest voor een cijferkolom of berekende kolom, kunt u de naam van de kolom wijzigen, instellingen, het cijfertoekenningsschema en of de kolomresultaten worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten. U kunt bovendien aangeven welke kolommen worden opgenomen in de berekening van een berekende kolom.
  • U kunt cijfers toekennen, feedback geven aan studenten en opmerkingen voor het cijfer toevoegen voor latere naslag. Als u bijvoorbeeld Cijfer voor poging toekennen kiest voor de kolom van een toets, kunt u de toets gaan beoordelen.
  • U kunt informatie doornemen. Als u bijvoorbeeld Beknopte kolomgegevens of Kolomstatistieken selecteert, kunt u basisinformatie of statistieken bekijken, zoals bereik, gemiddelde, mediaan, variantie en cijferverdeling.
 3. Klik desgewenst op Verzenden of klik op OK om terug te gaan naar Grade Center.

Een kolom verbergen voor gebruikers > Kolomresultaten weergeven of verbergen op de pagina Mijn cijfers van studenten

Als u kolomresultaten niet wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, kiest u Kolomgegevens bewerken in het contextmenu van de kolom. Selecteer vervolgens op de pagina Kolom bewerken de optie Nee voor Deze kolom weergeven aan studenten. U kunt de kolom op ieder moment weer aanpassen om de resultaten wel weer te geven aan uw studenten. Een andere manier is om Weergeven/verbergen voor gebruikers te kiezen in het contextmenu van een kolom. Wanneer u de kolom weer wilt weergeven aan studenten, selecteert u nogmaals Weergeven/verbergen voor gebruikers. In het raster wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers ( File:nl-nl/Learn/Sandbox_for_SP_12/nl-nl/Learn/9.1_SP_10_and_SP_11/Instructor/080_Grade_Center/003_Creating_and_Managing_Grade_Center_Columns/icon_not_visible.png) weergegeven in de kop van kolommen die niet worden weergegeven aan studenten. U kunt de kolom nog steeds zien in het raster.

Het cijfertoekenningsschema wijzigen

U kunt voor elke kolom aangeven hoe de bijbehorende cijfers moeten worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten en in het raster van Grade Center. Selecteer Kolomgegevens bewerken in het contextmenu van de kolom. Op de pagina Kolom bewerken kunt u de weergave van cijfers wijzigen via de vervolgkeuzelijsten Primaire weergave en Secundaire weergave. Als u de kolomresultaten wilt delen met studenten, worden hun cijfers weergegeven volgens de optie die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave, bijvoorbeeld als score, letter of percentage. U kunt ook een optie kiezen voor Secundaire weergave, maar deze cijferweergave wordt alleen gebruikt in Grade Center.

U kunt ook op elk moment een ander cijfertoekenningsschema kiezen om cijfers weer te geven volgens een ander cijfertoekenningsschema dat u hebt gedefinieerd. Stel dat u voor een bepaalde toets een aanpassing wilt doorvoeren omdat er nogal wat lage scores zijn. U kunt dan een aangepast cijfertoekenningsschema koppelen aan de kolom van die toets om een curve in te bouwen die u wilt toepassen op die lagere scores. U kunt zo veel cijfertoekenningsschema's maken als nodig zijn om aan uw wensen te voldoen. Vervolgens koppelt u de schema's aan de gewenste kolommen in Grade Center.

De poging kiezen waarvan de score wordt gebruikt in Grade Center

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een opdracht of toets, kunt u de kolommen bewerken om de poging te kiezen waarvan de score wordt gebruikt in Grade Center. Als studenten een opdracht bijvoorbeeld meerdere keren mogen inleveren, kunt u Kolomgegevens bewerken kiezen in het contextmenu van de opdrachtkolom. Vervolgens selecteert u op de pagina Kolom bewerken de poging waarvan u de score wilt gebruiken. De standaardinstelling is Cijfer van laatste poging. Als u de kolom niet bewerkt, gebruikt Grade Center dus automatisch het cijfer voor de laatste poging als meerdere pogingen zijn toegestaan. U kunt kiezen uit de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met op de pagina Kolom bewerken:

 • Laatste beoordeelde poging
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Kolomnamen wijzigen

In Grade Center is het niet mogelijk om de itemnaam te wijzigen van kolommen die automatisch zijn toegevoegd voor items met cijfertoekenning, zoals toetsen, opdrachten, discussieberichten, dagboek- en blogvermeldingen, en wiki-bijdragen. U kunt de naam van een item met cijfertoekenning wel wijzigen in de cursus, en dan wordt de naam automatisch aangepast in Grade Center. Als u bijvoorbeeld de naam van een opdracht wilt wijzigen, gaat u naar het inhoudsgebied met de opdracht en past u de naam daar aan. De nieuwe naam wordt dan automatisch doorgevoerd in Grade Center.

Op de pagina Kolom bewerken voor automatische toegevoegde kolommen, kunt u een andere naam opgeven door een waarde op te geven voor Naam Grade Center. De ingevoerde naam wordt gebruikt op de pagina Mijn cijfers van studenten en in het raster van Grade Center, maar de naam van het item in de cursus blijft ongewijzigd. Dit kan verwarrend zijn voor studenten wanneer de namen die ze zien op hun pagina Mijn cijfers en de namen voor items met cijfertoekenning in de cursus niet overeenkomen.

Grade Center-kolommen bewerken via externe bestanden

Wanneer u kolommen uploadt naar Grade Center vanuit een extern bestand, worden deze weergegeven als tekstkolommen met een mogelijk aantal punten van nul (0). Mogelijk staan er getallen in de cellen, maar dit zijn dan slechts tijdelijke plaatsaanduidingen. U moet deze kolommen bewerken om de scores op te nemen in berekeningen van Grade Center.

 1. Open het contextmenu van Grade Center.
 2. Selecteer Kolomgegevens bewerken.
 3. Wijzig op de pagina Kolom bewerken de waarde voor Primaire weergave in Score en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten.
 4. Klik op Verzenden. De toegewezen scores verschijnen in de cellen van de kolom.

Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie over externe gegevens.

Grade Center-kolommen verwijderen

Wanneer u items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor de items toegevoegd aan Grade Center. Het betreft hier kolommen voor:

 • Toetsen, enquêtes en zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Opdrachten en SafeAssignments
 • Discussieberichten
 • Dagboek- en blogvermeldingen
 • Wiki-bijdragen

De enige manier om deze automatisch toegevoegde cijferkolommen te verwijderen, is door eerst de items met cijfertoekenning in de cursus te verwijderen. Als er voor het item nog geen inzendingen van studenten zijn ontvangen, wordt in bepaalde gevallen de bijbehorende kolom van Grade Center automatisch verwijderd of kunt u aangeven of u de kolom wilt behouden. Als u echter een SafeAssignment verwijdert in de cursus, moet u ook de bijbehorende kolom in Grade Center verwijderen.

Denk goed na over de eventuele gevolgen voordat u inhoud met cijfertoekenning gaat verwijderen uit de cursus. Werk van studenten, zoals ingezonden toetsen en opdrachten, wordt namelijk ook verwijderd wanneer u een inhoudsitem verwijdert uit de cursus. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. In sommige gevallen kunt u de cijfers opslaan die zijn toegewezen in Grade Center. Maar zelfs als u cijferkolommen behoudt in Grade Center, hebt u geen toegang meer tot de inzendingen van studenten, aangezien deze samen met het item zijn verwijderd uit de cursus. U kunt inzendingen en scores behouden in Grade Center door een item met cijfertoekenning niet beschikbaar te maken in de cursus.

Het is niet mogelijk de standaardkolommen met gebruikersgegevens en de kolom met het externe cijfer te verwijderen. Als u een cijferkolom of een berekende kolom instelt als de kolom met het externe cijfer, moet u eerst een andere kolom instellen voor het externe cijfer voordat u die kolom kunt verwijderen.

Een kolom voor extra punten maken

U kunt in Grade Center een kolom voor extra punten maken die wordt opgenomen in de berekening van het eindcijfer en die een maximale score van 0 heeft. Indien nodig kunt u de instellingen van deze kolom aanpassen om extra punten te geven aan studenten.

Kolommen in Grade Center

Grade Center-kolommen met mogelijk aantal punten
Kolom Mogelijk aantal punten
Opdracht 1 10
Opdracht 2 10
Open vraag 50
Toets 30
Extra punten 0
Totaal 100

Stel de kolom Totaal in als de kolom met het externe cijfer.

Ga als volgt te werk om een kolom voor extra punten toe te voegen aan Grade Center.

 1. Klik op de actiebalk op Kolom maken.
 2. Voer de juiste gegevens in op de pagina Cijferkolom maken.
 3. Selecteer bij Primaire weergave de optie Score in de vervolgkeuzelijst.
 4. Selecteer bij Secundaire weergave de optie Percentage in de vervolgkeuzelijst.
 5. Typ 0 bij Mogelijk aantal punten.
 6. Selecteer Ja bij Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center.
 7. Klik op Verzenden.

De kolom voor extra punten wordt weergegeven in Grade Center. Als u punten hebt ingevoerd in deze kolom, kan het totale aantal punten van een student dus gelijk zijn aan of hoger zijn dan 100 procent. Als een student voor alle items met cijfertoekenning het maximale aantal punten krijgt (100 punten) en nog eens 6 extra punten krijgt, bedraagt zijn of haar totaal 106 van 100 of 106%.