Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen archiveren en kopiëren met Grade Center-gegevens

In het kader van de voortdurende ontwikkeling van hoogwaardige onderwijs- en leermethoden kunt u cursusmateriaal bewaren voor evaluatie, hergebruik en verbeteringen. U kunt de instellingen en gegevens van Grade Center daarom op verschillende manieren opslaan binnen een cursus, afhankelijk van de manier waarop de cursus zelf wordt opgeslagen.

Instellingen en gegevens van Grade Center bewaren

Cursusmateriaal kunt u kopiëren met of zonder gebruikers. Gekopieerd materiaal kan worden toegevoegd aan een nieuwe cursus of aan een bestaande cursus. Als u de Grade Center-kolommen voor opdrachten, discussieruimteberichten, vragenlijsten en enquêtes wilt kopiëren, moet u deze onderdelen samen met de Grade Center-items en -instellingen selecteren.

In de volgende tabel worden de verschillende manieren beschreven waarop Grade Center-instellingen en -gegevens samen met een cursus kunnen worden opgeslagen.

Gegevens opslaan
Functie De verwerking van Grade Center-gegevens en -instellingen
archiveren Archiveren maakt een complete kopie van de cursus. Deze kopie wordt opgeslagen in een zip-bestand. Alle cumulatieve cijferkolommen, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de gearchiveerde broncursus worden opgenomen in het cursuspakket.
Herstellen Hiermee kan een gearchiveerde cursus worden hersteld om een nieuwe cursus te maken. Alle kolommen met berekende cijfers, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de geselecteerde gearchiveerde cursus worden hersteld in de doelcursus. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met cumulatieve cijfers in het gearchiveerde cursuspakket.
Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus U kunt bepaalde materialen uit een bestaande cursus kopiëren naar een nieuwe cursus. Grade Center-instellingen van de oorspronkelijke cursus worden ook naar de nieuwe cursus gekopieerd. Alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus worden gekopieerd naar de doelcursus wanneer Grade Center is geselecteerd als onderdeel van de kopieerbewerking. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met cumulatieve cijfers in de broncursus.
Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus U kunt bepaalde materialen uit een bestaande cursus kopiëren naar een andere bestaande cursus. Grade Center-kolommen uit de gekopieerde cursus worden toegevoegd aan bestaande kolommen in de doelcursus. Alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus worden gekopieerd naar de doelcursus wanneer Grade Center is geselecteerd als onderdeel van de kopieerbewerking. De bron- en doelcursus worden samengevoegd en er wordt niets overschreven in de doelcursus. De doelcursus bevat alle kolommen met berekende cijfers uit beide cursussen. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelcursus twee kolommen met het uiteindelijke puntentotaal en twee kolommen met de definitieve gewogen cijfers bevat.
Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie) Hiermee wordt een exacte kopie gemaakt van een bestaande cursus, inclusief alle gebruikers en hun gegevens. Alle kolommen met cumulatieve cijfers, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus worden gekopieerd naar de doelcursus. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met berekende cijfers in de broncursus.
Exporteren Met exporteren kunt u alle of bepaalde onderdelen van een bestaande cursus selecteren en deze toevoegen aan een ZIP-bestand. Gegevens van studenten worden niet geëxporteerd. Alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus worden opgenomen in het cursuspakket wanneer Grade Center is geselecteerd als onderdeel van de exportbewerking.
Pakket importeren Gebruik Pakket importeren om geselecteerde cursusmaterialen vanuit een geëxporteerd ZIP-bestand te uploaden naar een cursus. U kunt het volledige ZIP-bestand uploaden of alleen bepaalde delen van het bestand. Alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in het geëxporteerde cursuspakket worden geïmporteerd in de doelcursus wanneer Grade Center is geselecteerd als onderdeel van de importbewerking. Het cursuspakket en de doelcursus worden samengevoegd en er wordt niets overschreven in de doelcursus. De doelcursus bevat alle kolommen met berekende cijfers uit beide cursussen. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelcursus twee kolommen met het uiteindelijke puntentotaal en twee kolommen met de definitieve gewogen cijfers bevat, maar dit is toegestaan.

Cursussen archiveren

Een gearchiveerde cursus is een exacte kopie van alle inhoud en gegevens in de cursus, zoals aanwezig in de cursus op het moment van archivering. Gearchiveerde cursussen worden opgeslagen als zip-bestanden, en kunnen worden gedownload en opgeslagen op uw computer of in Content Collection. Gearchiveerde cursussen kunnen opnieuw worden geactiveerd via de functie Herstellen op de pagina Cursussen (toegankelijk via het configuratiescherm voor systeembeheer).

 1. Vouw in het configuratiescherm van een cursus het onderdeel Pakketten en functies uit en klik op Cursus exporteren/archiveren.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Cursus exporteren/archiveren op Cursus archiveren om een archief van de cursus te maken in de vorm van een zip-bestand.
 3. Schakel het selectievakje voor Inclusief Grade Center-overzicht in om dit bestand toe te voegen aan het archief. Als het een uitgebreid overzicht is, neemt zowel de bestandsgrootte van het archief als de verwerkingstijd toe.
 4. Kies een van de volgende opties om kopieën op te nemen van Content Collection-items die zijn gekoppeld in de cursus:

  Opmerking over de nieuwe optie: Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: (Nieuw voor SP 10) Dit maakt kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

  U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 5. Klik op Verzenden.