Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijferdetails

De pagina Cijferdetails kunt u openen via het contextmenu van een item met een cijfer in Grade Center.

u kunt de pagina Cijferdetails alleen weergeven als er een cijfer is ingevoerd in de cel.

Deze pagina is tevens de belangrijkste pagina voor gebruikers met een lichamelijke beperking, zoals gebruikers met een schermlezer. Alle gegevens van een item zijn beschikbaar op de pagina Cijferdetails. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Cijfers invoeren via de pagina Cijferdetails

De huidige gebruiker en kolom worden boven aan de pagina weergegeven. Met de pijlknoppen kunt u door alle gebruikers van de cursus bladeren of door alle kolommen van Grade Center.

Klik op de actiebalk op Ga naar om de vervolgkeuzelijsten Kolom en Gebruiker te openen en te selecteren wat u wilt zien.

Klik onder aan de pagina op Terug naar Grade Center om terug te keren naar de pagina Grade Center.

Cijfers toekennen per vraag

De navigatiefuncties Gebruiker en Kolom op de pagina Cijferdetails zijn handig wanneer u per vraag cijfers wilt invoeren of wijzigen. Op deze manier kunt u namelijk alle antwoorden voor een bepaalde vraag bekijken en een cijfer geven.

Zie Toetsen beoordelen, Opdrachten beoordelen en Cijfers vervangen voor meer informatie.

Het huidige cijfer weergeven

Boven aan de pagina wordt bij Huidig cijfer de huidige score weergegeven. Klik op Cijfer voor poging toekennen om het huidige cijfer te wijzigen of een cijfer in te voeren voor een andere poging. Als u op Uitgesloten klikt, wordt deze kolom niet gebruikt in berekeningen van Grade Center voor een student.

Klik op Pogingen weergeven om alle pogingen voor dit cijfer weer te geven.

Het tabblad Pogingen

Gebruik het tabblad Pogingen om de datums van alle pogingen, feedback en opmerkingen bij cijfers te zien. Gebruik Pogingen weergeven om alle pogingen achtereenvolgens in detail te bekijken.

Voor iedere poging kunt u Poging beoordelen, Poging wissen om te verwijderen of Poging negeren selecteren om het te behouden maar de score uit berekeningen van Grade Center houden en het niet laten meetellen in het totale aantal pogingen. Opdrachtpogingen hebben ook een knop Cijfer bewerken. Als een student het maximale aantal pogingen heeft bereikt, wordt de knop Extra poging toestaan weergegeven zodat u nog een inzending kunt toestaan.

Met de vervolgkeuzelijst Verwijderen kunt u de eerste of laatste poging, poging met de hoogste of laagste score, pogingen in een datumbereik of alle pogingen verwijderen.

Als u het aantal toegestane pogingen wilt wijzigen, gaat u naar het cursusgebied met de toets of opdracht. Open het contextmenu van de toets en selecteer De toetsopties bewerken of open het contextmenu van de opdracht en selecteer Bewerken. Typ een nieuw aantal voor Aantal pogingen en klik op Verzenden.

Het tabblad Handmatig vervangen

Gebruik het tabblad Handmatig vervangen om een nieuw cijfer in te voeren voor een item. Typ een nieuw cijfer in het vak Cijfer vervangen.

U kunt ook waarden opgeven voor Feedback voor gebruiker en Aantekeningen cursusleider. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.

Zie Cijfers vervangen voor meer informatie.

Het tabblad Kolomdetails

Het tabblad Kolomdetails bevat de volgende informatie over een kolom in Grade Center:

  • Kolomnaam
  • Kolombeschrijving
  • Primaire weergave
  • Tonen aan gebruikers
  • Opgenomen in berekeningen
  • gemiddelde score
  • Mediaan

Het tabblad Cijfergeschiedenis weergeven

Op het tabblad Cijfergeschiedenis kunt u alle wijzigingen zien die door u of een beoordelaar zijn doorgevoerd. Er verschijnt een bericht als er geen cijfergeschiedenis beschikbaar is.

Standaard worden de twee meest recente acties weergegeven. Klik op Volledig overzicht weergeven om alle acties te zien.

De pictogramlegenda

Klik op Pictogramlegenda om informatie weer te geven over de pictogrammen in de Grade Center-cellen.