Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-rapporten

U kunt afdrukbare rapporten maken voor cursussen en studenten. U kunt bijvoorbeeld een voortgangsrapport maken met alle cijfers uit een bepaalde periode voor een specifieke groep studenten in een klas, zoals studenten met speciale behoeften of zij-instromers. Dit rapport kunt u dan afdrukken en overhandigen aan de desbetreffende studenten, ouders of opvoeders.

Informatie over Grade Center-rapporten

 • In rapporten kunt u gegevens opnemen van alle of bepaalde studenten, groepen; cijferkolommen of berekende kolommen, cijfertoekenningsperioden, of van alle kolommen in een categorie.
 • Rapporten kunnen op verschillende manieren worden aangepast, inclusief de koptekst en de voettekst. Daarnaast kunt u rapporten opmaken met een paraafregel, de datum, cursusinformatie, enzovoort.
 • Als u een rapport gaat afdrukken, wordt er maar één student per pagina weergegeven.
 • U kunt alleen studenten kiezen binnen het cursusgedeelte dat wordt gebruikt. U moet dus per gedeelte een afzonderlijk rapport uitvoeren.

Een rapport uitvoeren

 1. Wijs op de actiebalk naar Rapporten en kies Rapport maken.
 2. Selecteer bij Koptekstgegevens de gegevens die u wilt opnemen in het rapport en vul de bijbehorende velden in.
 3. Selecteer de gebruikers die u in het rapport wilt opnemen.
  • Alle gebruikers: alle studenten in uw cursus.
  • Alle gebruikers in groep: Selecteer een groep. U moet groepen maken voordat u een rapport kunt uitvoeren voor een groep.
  • Geselecteerde gebruikers: selecteer een of meer studenten in de cursus. Als u meerdere studenten wilt selecteren die achter elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Verborgen gebruikers opnemen in rapporten in.
 5. Selecteer de gebruikersinformatie die u wilt opnemen in het rapport.
 6. Selecteer de kolommen die u wilt opnemen in het rapport:
  Kolomgegevens
  Kolom Beschrijving
  Alle kolommen Selecteer deze optie om alle kolommen van Grade Center op te nemen in het rapport.
  Alle kolommen in cijfertoekenningsperiode Selecteer deze optie om alle kolommen voor een bepaalde cijfertoekenningsperiode op te nemen in het rapport.
  Alle kolommen in categorie Selecteer deze optie om alle kolommen uit een bepaalde categorie weer te geven in het rapport. Selecteer een categorie om de kolommen van de categorie weer te geven.
  Geselecteerde kolommen Selecteer de kolommen voor het rapport.
  Verborgen kolommen opnemen in rapporten Selecteer deze optie om ook kolommen op te nemen die niet zichtbaar zijn in de Grade Center-weergave.
 7. Selecteer de kolomgegevens voor het rapport. De kolomnaam en het huidige cijfer worden automatisch opgenomen in het rapport en kunnen niet worden verwijderd.
  • Beschrijving: selecteer deze optie om de kolombeschrijving op te nemen in het rapport.
  • Einddatum: selecteer deze optie om de einddatum van de kolom op te nemen in het rapport.
  • Statistieken: selecteer deze optie en geef vervolgens aan of u voor elke berekende kolom of cijferkolom in het rapport het gemiddelde, de mediaan of beide wilt weergeven.
 8. Selecteer de voettekstgegevens die u wilt weergeven in de voettekst van het rapport: Ga hierbij op een van de volgende manieren te werk:
  • Aangepaste tekst: Selecteer deze optie om zelf de tekst op te geven die u wilt opnemen in de voettekst van het rapport.
  • Paraafregel: selecteer deze optie om een paraafregel op te nemen in het rapport.
  • Datum: selecteer deze optie om de aanmaakdatum van het rapport op te nemen. U kunt deze datum niet bewerken.
  • Cursusinformatie: selecteer deze optie om de naam en de ID van de cursus te vermelden in het rapport.
 9. Klik op Voorbeeld om het rapport te openen in een nieuw browservenster. Het rapportbewerkingsvenster blijft ook geopend.
 10. Klik op Verzenden. Het rapport wordt geopend in een nieuw browservenster, maar het rapportbewerkingsvenster wordt gesloten en Grade Center wordt opnieuw weergegeven.

Een rapport opslaan of afdrukken

U kunt een rapport opslaan met de optie Opslaan als of een vergelijkbare optie van uw browser. Het rapport wordt op de geselecteerde locatie opgeslagen als een HTML-bestand. Dit type bestand kan in elke compatibele webbrowser worden geopend.

U kunt een rapport afdrukken met de desbetreffende optie in uw browser (zoals Afdrukken). Selecteer de gewenste opties, zoals de printer, de papiersoort, enzovoort.

Als u meer wilt weten over het opslaan of afdrukken van weergegeven inhoud, raadpleegt u de online Help van de browser.

Gerelateerde zelfstudies    video  Creating a Grade Report (Flash-video | 2m 43s)