Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-statistieken

In Grade Center kunt u verschillende statistische gegevens bekijken die zijn verzameld voor een kolom of een gebruiker. De pagina Kolomstatistieken bevat diverse statistieken voor een item voor cijfertoekenning, zoals gemiddelde, mediaan, standaardafwijkingen, enzovoort. Op de pagina Gebruikersstatistieken zijn de statistieken van een student onderverdeeld in categorieën.

Pagina's met statistieken hebben het kenmerk Alleen-lezen. Dit betekent dat u hier geen cijfers of andere gegevens kunt wijzigen.

De pagina Gebruikersstatistieken

Op de pagina Gebruikersstatistieken zijn de statistieken van een student onderverdeeld in verschillende categorieën. Open in het Grade Center het contextmenu van een gebruiker en selecteer Gebruikersstatistieken weergeven.

Op de pagina Gebruikersstatistieken worden de volgende gegevens weergegeven voor studenten:

  • Gebruiker: voornaam, achternaam en gebruikersnaam
  • Student-ID: de ID van de student
  • Contactpersoon: contactgegevens, zoals het adres, telefoonnummers en e-mailadres. Studenten bepalen zelf welke informatie ze hier willen delen.
  • Voltooide items: het percentage en het totale aantal items dat op dit moment is voltooid in de cursus.

In de volgende tabel worden de categoriestatistieken beschreven die beschikbaar zijn op de pagina Gebruikersstatistieken:

Statistieken per kolom weergeven
Kolom Beschrijving
Categorie Alle mogelijke categorieën in Grade Center, dus zowel door de gebruiker toegevoegde categorieën als standaardcategorieën.
Gemiddeld De gemiddelde waarde van een bepaalde categorie, uitgedrukt als een percentage.
Cijfer gegeven Het aantal items in een bepaalde categorie waaraan een cijfer is toegekend.
Wordt uitgevoerd Het aantal items voor cijfertoekenning dat in uitvoering is of niet is voltooid.
cijfer nodig Het aantal items voor cijfertoekenning waaraan geen cijfer is toegekend.
uitgesloten Het aantal items dat niet wordt meegerekend bij de cijferbepaling.

Navigeren op de pagina Gebruikersstatistieken

Als u vanaf de pagina Gebruikersstatistieken de gegevens van een andere student wilt bekijken, selecteert u de naam van de gewenste student in de vervolgkeuzelijst Gebruiker en klikt u op Start. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan. U kunt studenten mailen vanaf deze pagina via de koppeling E-mail link in het gedeelte Contactpersoon.

Als u de statistieken wilt wijzigen die worden weergegeven op deze pagina, selecteert u een weergave in de vervolgkeuzelijst Statistieken weergeven voor en klikt u op Vernieuwen. Standaard worden statistieken voor Grade Center als geheel weergegeven, maar als een bepaalde weergave is geselecteerd, verschijnen alleen de statistieken voor die weergave op het scherm.

Kolomstatistieken

In de volgende tabel worden de functies op de pagina Kolomstatistieken beschreven. De pagina bevat diverse statistieken voor een item voor cijfertoekenning, zoals gemiddelde, mediaan, standaardafwijkingen, enzovoort.

Statistieken per kolom weergeven
Naam Beschrijving
Kolom De kolom die wordt weergegeven in het Grade Center.
Mogelijk aantal punten Het mogelijke aantal punten voor deze kolom.
Beschrijving De beschrijving van de kolom die tijdens het definiëren van de kolom is ingevoerd.
statistieken
Aantal Het aantal items in de berekeningen waaraan een cijfer is toegekend.
Minimumwaarde De laagste waarde uit alle kolommen met een toegekend cijfer in Grade Center.
Maximumwaarde De hoogste waarde uit alle kolommen met een toegekend cijfer in Grade Center.
Bereik Het numerieke bereik tussen het hoogste en het laagste cijfer voor een item.
Gemiddeld Het statistische gemiddelde van het item.
Mediaan De mediaanscore van de items.
standaardafwijking Het verschil tussen de waarden van het item en het gemiddelde van het item.
Variantie Een statistische aanduiding van de spreiding of variantie van de items.
Statusverdeling
Null Het aantal lege cijferkolommen of berekende kolommen.
Wordt uitgevoerd Het aantal items dat in uitvoering is.
cijfer nodig Het aantal items waarvoor een cijfer moet worden toegekend.
uitgesloten Het aantal uitgesloten items voor een student.
Cijferverdeling Een tabel met de statistieken voor de cijfertoekenningsschema's van de items.

Statistieken per kolom weergeven

  1. Open het contextmenu van een item in het Grade Center.
  2. Selecteer Kolomstatistieken.

Niet-beschikbare studenten weergeven op de pagina Kolomstatistieken

  1. Selecteer Alle gebruikers in de vervolgkeuzelijst Statistieken weergeven voor.
  2. klik op Vernieuwen.

Navigeren tussen kolommen op de pagina Kolomstatistieken

U kunt vanaf de pagina Kolomstatistieken de statistieken van een andere kolom weergeven. Selecteer hiervoor de gewenste kolom in de vervolgkeuzelijst Kolom en klik op Start. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende kolom te gaan.