Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Doelen

Instellingen kunnen demonstreren dat hun programma's en leerplan effectief zijn door cursusinhoud en -activiteiten af te stemmen op doelen in Blackboard Learn. Dit werkt als volgt:

 1. Uw instelling schakelt de tool Doelen in en importeert of maakt doelen. Cursusleiders kunnen geen doelen maken.

 2. Cursusleiders stemmen de cursusinhoud af op één of meerdere doelen. Allerlei soorten inhoudsitems kunnen worden afgestemd met doelen, zoals discussieruimten en discussielijnen, leermodules, lesoverzichten, mappen, blogs, dagboeken, toetsen, afzonderlijke toetsvragen, opdrachten en kolommen van het Grade Center.
 3. Cursusleiders en beheerders stellen cursusrapporten op om te onderzoeken hoe cursusinhoud overeenkomt met de doelen van de instelling en hoe studenten presteren m.b.t. deze doelen.

Cursusleiders stemmen inhoud af op doelen

Nadat beheerders doelen hebben geformuleerd, kunt u inhoud eenvoudig afstemmen met een doel door het contextmenu van een item te openen en Overeenstemmingen toevoegen te kiezen. Vervolgens bladert of zoekt u naar doelen die beschikbaar zijn in het systeem en kiest u de doelen die u overeenstemming wilt brengen met de inhoud.

Rapporten over de dekking van doelen uitvoeren

Nadat u inhoud in overeenstemming hebt gebracht met doelen, kunt u rapporten uitvoeren om aan te tonen hoe de inhoud van een cursus het doel dekt en waar hiaten bestaan.

Cursusleiders kunnen twee verschillende rapporten over doelen in één enkele cursus uitvoeren door het configuratiescherm te openen, Evaluatie uit te vouwen en Cursusrapporten te selecteren.

 • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe een cursusinhoud doelen dekt en waar hiaten bestaan.
 • Met het Cursusprestatierapport kunt u acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd met die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde. Zie Cursusrapporten voor meer informatie.

Blackboard-beheerders kunnen rapporten opstellen over doeldekking voor alle cursussen in het systeem. Zie Doelen opstellen en beheren voor meer informatie.

Gegevens in rapporten over doelen worden automatisch elke 20 minuten vernieuwd. Er kan dus vertraging zitten tussen het afstemmen van doelen op inhoud en het weergeven van uw wijzigingen in een rapport. De Blackboard-beheerder van uw instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

Doelen voor instellingen met Outcomes-toetsing

Instellingen met een licentie voor Outcomes-toetsing kunnen doelen zelfs op een breder vlak gebruiken door bewijs van studentenprestaties ten opzichte van doelen te verzamelen. Instellingen kunnen bijv. bewijs verzamelen van cursussen voor accreditatiedoeleinden, om het succes van een programma te beoordelen of om verbeterpunten van een programma op te sporen. 

Doelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten kunnen de leerdoelen van de 50 staten en Washington DC in het systeem worden geïmporteerd door beheerders van een school. Vervolgens kunt u cursusinhoud afstemmen op deze doelen en cursusrapporten uitvoeren die aantonen waar de cursusinhoud de doelen niet dekt, zodat u het curriculum kunt aanpassen. Beheerders krijgen meer informatie in Doelen importeren.

Als de cursusinhoud is overeenstemming is gebracht met de doelen, kunt u cursusdekkingsrapporten en cursusprestatierapporten produceren die gegevens bevatten over hoe een cursus doelen dekt, waar er hiaten zijn en hoe de cursusprestaties zich verhouden tot de ingestelde doelwaarden.

Inhoudsitems in overeenstemming brengen met doelen

U kunt doelen in overeenstemming brengen met het onderdeel als geheel, maar ook met een of meer inhoudsitems binnen het onderdeel. De procedure voor het in overeenstemming brengen van inhoudsitems met doelen is voor alle onderdelen (zoals leermodules, lesoverzichten en mappen) hetzelfde.

 1. Open in een cursus het contextmenu van een inhoudsitem en selecteer Overeenstemmingen toevoegen. Het venster Doelen ontdekken wordt weergegeven.
 2. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant:
  • Bron: Hier kan maar één bron worden weergegeven.
  • Type voor set met doelen: De naam van de set met doelen.
  • Naam van set met doelen: Het vakgebied of het onderwerp van het doel.
  • Cijfers: Het leerniveau.
  • Type doelen: De classificatie van het doel, zoals Benchmark of Content Goal.

  Typ als alternatief sleutelwoorden in het vak Zoeken en klik op Start.

 3. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u het inhoudsitem in overeenstemming wilt brengen.
 4. Bekijk de geselecteerde doelen alleen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 5. Klik op Verzenden.
 6. De geselecteerde doelen worden onder het inhoudsitem weergegeven, waar u ze beschikbaar kunt stellen aan studenten door op het pictogram Zichtbaarheid van studenten te klikken. Klik op de X om een doel te verwijderen.

Bestanden en mappen in overeenstemming brengen met doelen

U kunt ook bestanden en mappen in overeenstemming brengen met doelen. Afhankelijk van het type licentie van uw onderwijsinstelling, kunt u dit doen in Cursusbestanden of in Content Collection.

 1. Vouw in het configuratiescherm de optie Bestanden of Content Collection uit. Klik op een map op uw bestanden te openen.
 2. Open het contextmenu van de map en kies Overeenstemmingen.
 3. Klik op de pagina Overeenstemmingen beheren op Overeenstemmingen toevoegen.
 4. Gebruik in het venster Doelen ontdekken de Bladercriteria om te zoeken naar de gewenste doelen.
 5. Selecteer de vakjes voor de doelen die u wilt in overeenstemming brengen met het bestand of de map.
 6. Klik op Verzenden.

Forums of discussielijnen van een discussieruimte in overeenstemming brengen met doelen

In de tool Discussieruimte kunt u overeenstemmingen toevoegen aan doelen voor een forum of een discussielijn (thread). De opties voor overeenstemming verschillen afhankelijk van het feit of er al dan niet sprake is van cijfertoekenning voor het forum.

Ga naar de discussieruimte en open de pagina Maken of Forum bewerken. Selecteer onder Foruminstellingen de opties voor cijfertoekenning en overeenstemmingen.

 • Als Geen cijfertoekenning voor forum is geselecteerd voor de optie Cijfer, kunt u kiezen voor het in overeenstemming brengen van fora of discussielijnen.
 • Als Cijfer geven aan forum is geselecteerd voor de optie Cijfer, wordt de optie Overeenstemmingen automatisch ingesteld op Forumharmoniseringen en kan deze instelling niet worden gewijzigd. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.
 • Als Cijfer geven aan discussielijn is geselecteerd voor de optie Cijfer, wordt de optie Overeenstemmingen automatisch ingesteld op Discussielijnharmoniseringen en kan deze instelling niet worden gewijzigd. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.

U moet nu naar het forum of de discussielijn gaan en overeenstemmingen toevoegen aan doelen.

Overeenstemmingen toevoegen voor forums of discussielijnen van een discussieruimte

 1. Op het forum of de discussielijn.
 2. Open het contextmenu van het item en kies Overeenstemmingen.
 3. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen. Als er doelen uit verschillende bronnen of van verschillende leerniveaus aan de cursus zijn gekoppeld, moet eerst de gewenste set met doelen worden gekozen.
 4. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant. U kunt ook sleutelwoorden typen in het bovenste tekstvak.
 5. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u het forum of de discussielijn in overeenstemming wilt brengen.
 6. Bekijk de geselecteerde doelen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 7. Klik op Verzenden. De geselecteerde doelen worden weergegeven. Via het pictogram Zichtbaarheid van studenten kunnen de standaarden worden weergegeven aan studenten. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 8. Klik op Overeenstemmingen in het contextmenu om de geselecteerde standaarden te bekijken. Studenten kunnen zichtbare standaarden ook weergeven door op Overeenstemmingen te klikken.
 9. Klik op de X om de tabel Overeenstemmingen te sluiten.

Overeenstemmingen toevoegen aan blogs, dagboeken en wiki's

 1. Ga naar een blog, dagboek of wiki en vouw de instructies uit.
 2. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen.
 3. Gebruik het gebied Bladercriteria om de juiste doelen te vinden.
 4. Schakel de selectievakjes in van de doelen die u in overeenstemming wilt brengen met het blog, het dagboek of de wiki.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Klik eventueel op de knop Zichtbaarheid van studenten om de overeenstemming zichtbaar te maken voor studenten.

Een kolom van het Grade Center in overeenstemming brengen met doelen

U kunt een kolom van het Grade Center in overeenstemming brengen met doelen.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van een kolom en selecteer Harmoniseringen weergeven en toevoegen. Bestaande overeenstemmingen (harmoniseringen) worden in een tabel weergegeven.
 2. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen. Als er doelen uit verschillende bronnen of van verschillende leerniveaus aan de cursus zijn gekoppeld, moet eerst de gewenste set met doelen worden gekozen.
 3. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant. U kunt ook sleutelwoorden typen in het bovenste tekstvak.
 4. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u de kolom in overeenstemming wilt brengen.
 5. Bekijk de geselecteerde doelen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Als u de geselecteerde overeenstemmingen wilt bekijken, kiest u Harmoniseringen weergeven en toevoegen in het contextmenu van de kolom. De geselecteerde doelen worden weergegeven in een tabel, waar u ze in de cursus beschikbaar kunt stellen aan studenten door op het pictogram Zichtbaarheid van studenten te klikken. Klik op de X om een doel te verwijderen.

De overeenstemming van een toetsvraag met doelen weergeven vanuit het Grade Center

De doelen die in overeenstemming zijn gebracht met afzonderlijke toetsvragen kunt u opvragen vanuit het Grade Center.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom met de toets en selecteer Pogingstatistieken.
 2. Op de pagina Toetsstatistieken worden het doel of de doelen die in overeenstemming zijn gebracht met de toetsvragen weergegeven in het vak Actieve doelen onder een vraag.

Rapporten met informatie over doelen uitvoeren en opslaan

U moet eerst doelen formuleren en in overeenstemming brengen met inhoud in de cursus voordat u deze rapporten kunt uitvoeren. Alleen dan kunt u zien hoe uw studenten presteren.

Gegevens in rapporten over doelen worden automatisch elke 20 minuten vernieuwd. Er kan dus vertraging zitten tussen het afstemmen van doelen op inhoud en het weergeven van uw wijzigingen in een rapport. De Blackboard-beheerder van uw instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

U kunt twee verschillende rapporten over doelen in één enkele cursus produceren:

 • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe een cursusinhoud doelen dekt en waar hiaten bestaan.
 • Met het Cursusprestatierapport kunt u acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd met die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde.

Een rapport uitvoeren en opslaan:

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en selecteer Cursusrapporten.
 2. Open het contextmenu van Cursusdekkingsdetails of Cursusprestaties en selecteer Uitvoeren.
 3. Stel de rapportspecificaties in door een set met doelen te selecteren die u wilt opnemen in het rapport.
 4. Klik op Verzenden. Er verschijnt een nieuw venster met het rapport als HTML-bestand.
 5. Klik op Rapportopties om het rapport af te drukken als PDF-bestand of te downloaden als een bestand van Microsoft® Excel®.
 6. Bewaar rapporten door deze te downloaden naar uw computer. U kunt rapporten opslaan in Content Collection, indien beschikbaar.

Rapporten met informatie over doelen lezen

Alle rapporten over doelen hebben de indeling HTML en worden geopend in een nieuw venster. U kunt door te klikken verschillende detailniveaus van een rapport weergeven en vervolgens weer naar het bovenliggende niveau gaan. In het detailrapport Dekking leerniveau kunt u via de volgende gebieden aanvullende gegevens weergeven:

Velden in het detailrapport Dekking leerniveau
Rapportgebied Rapport
Vergelijkingsbalken voor doelen
Niet gebruikt Een lijst met doelen die niet worden gebruikt.
Gedekt Een lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedekt Een lijst met doelen die niet worden gedekt.
Kolomnummers van doelen
Niet gebruikt Een lijst met doelen die niet worden gebruikt.
Gedekt Een lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedekt Een lijst met doelen die niet worden gedekt.
Kolom Naam van set met doelen
Naam van de set met doelen Overzicht dekking van set met doelen
Kolom Leerniveau
Naam van het leerniveau Details van de mate waarin het leerniveau overeenkomt met de standaard.
Kolom Cursussen
Naam van de cursus Cursusdekkingsdetails
De naam van een doel Detail doeldekking