Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Prestaties formuleren en beheren

Uw prestaties worden weergegeven in het inhoudsgebied en in de tool Prestaties.

Prestaties maken en toekennen

 1. Open de tool Prestaties via het configuratiescherm > Cursustools -OF- vanuit een inhoudsgebied > Tools op de actiebalk.
 2. Typ een naam op de pagina Prestatie maken.
 3. Selecteer een locatie voor het weergeven van de prestatie. Kies een plaats in de cursus waar de kans groot is dat studenten de badge of het certificaat verdienen. Studenten zien het inhoudsitem en een melding van het nieuwe item.
 4. Selecteer het type prestatie.
  • Voltooiing van cursus: hiervoor is een beloning in de vorm van een certificaat vereist. Een extra badge is optioneel.
  • Mijlpaal: de beloning kan alleen een badge zijn.
  • Aangepast: de beloning kan een badge, een certificaat of beide zijn.
 5. Geef aan of studenten het bestaan van de prestatie kunnen zien voordat ze deze hebben verdiend.
  • Kies Ja als de beloning is bedoeld om alle studenten te motiveren.
  • Kies Nee als er speciale beloningen zijn die alleen worden gegeven aan bepaalde studenten en die niet voor iedereen zichtbaar moeten zijn.
 6. Typ desgewenst een beschrijving. Deze beschrijving moet duidelijk aangeven wat u verwacht van studenten om de bijbehorende beloning te verdienen. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bijlagen toe te voegen.
 7. Klik op Triggers definiëren om door te gaan.

Een prestatie wordt pas weergegeven in de studentenweergave van de tool Prestaties nadat er een trigger is gedefinieerd en er een beloning is geselecteerd.

Criteriatriggers definiëren voor prestaties

U kunt voor een prestatie een of meer regels definiëren die toekenning van de beloning activeren. U moet ten minste één regel definiëren.

De tool Prestaties is gebaseerd op de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn. Het betreft momenteel de volgende criteria:

 • Pogingen voor toetsen, enquêtes en opdrachten
 • Cijfers voor toetsen, enquêtes, opdrachten, en voor beoordeelde discussieberichten, wiki's, blogs en dagboeken
 • Handmatige kolommen in Grade Center
 • Cursusinhoud met de status Doorgenomen
 • Groepslidmaatschap of specifieke gebruikers
 • Begindatum voor het verdienen van een prestatie

  Als u een datum opgeeft voor Weergeven vanaf, kunnen studenten de beloning niet voor die datum verdienen, zelfs niet als ze al aan de criteria hebben voldaan. Weergeven vanaf is niet hetzelfde als een einddatum en is geen deadline.

Als u een regel wilt maken, geeft u deze een naam en stelt u de criteria in die nodig zijn om aan de vereisten van de prestatie te voldoen. U kunt aanvullende criteria maken voor cijfer- en doorneemstatus door op de desbetreffende knop te klikken.

Als studenten vier tentamens in uw cursus moeten afleggen en een eindcijfer van 70% moeten halen, definieert u het volgende:

 1. Poging voor tentamen A
 2. Poging voor tentamen B
 3. Poging voor tentamen C
 4. Poging voor tentamen D
 5. Cijfer voor de totaalkolom van ten minste 70%

In situaties waarin andere criteria mogelijk zijn, klikt u op Nog een rol toevoegen om een andere regel te maken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u een groep studenten hebt met een bepaalde beperking waarvoor andere prestatievereisten gelden om de beloning te ontvangen.

Als u een prestatie handmatig wilt toekennen, gebruikt u de opties voor lidmaatschapscriteria om de ontvangers te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een burgemeestersbadge toekennen voor het leiden van discussies.

Klik op Beloning selecteren om door te gaan.

De beloning kiezen

Kies op de laatste pagina de beloning. Afhankelijk van het type prestatie, kunt u uit verschillende opties kiezen.

 • Voltooiing van cursus: hiervoor is een beloning in de vorm van een certificaat vereist. Een extra badge is optioneel.
 • Mijlpaal: de beloning kan alleen een badge zijn.
 • Aangepast: de beloning kan een badge, een certificaat of beide zijn.

U kunt kijken hoe een certificaat wordt weergegeven aan studenten. U ziet dan de instelling die de badge heeft afgegeven zoals opgegeven door de beheerder, de naam van de gebruiker en van de cursus, en de datum waarop is voldaan aan de criteria van de prestatie.

In het geval van badges kunt u een afbeelding selecteren in de catalogus of een afbeelding uploaden. Een geüploade badge-afbeelding is beschikbaar voor hergebruik binnen uw cursus. Als u een afbeelding hebt geüpload en deze wilt verwijderen, moet u het bestand verwijderen uit de map van de tool Prestaties in Cursusbestanden. Het formaat van geüploade afbeeldingen wordt automatisch aangepast.

De naam van de instelling die de badge verstrekt, wordt vooraf ingevuld op basis van de instelling die de beheerder hiervoor heeft opgegeven. U kunt deze naam indien nodig wijzigen als dit wordt toegestaan door de beheerder. U kunt een vervaldatum opgeven voor de badge en, indien toegestaan door de beheerder, de badge kan desgewenst worden gepubliceerd naar de Mozilla Badge Backspace van ontvangers.

Selecteer Verzenden om de prestatie te maken.

Prestaties verwijderen

 1. Open de prestatie.
 2. Open het contextmenu van de prestatie en kies Verwijderen.

  Als u een prestatie wilt verwijderen die al is toegekend aan een student, wordt de bijbehorende beloning ook verwijderd.

Prestaties en ontvangers weergeven

Ga naar de tool Prestaties (onder Cursustools in het configuratiescherm) om alle prestaties te zien die in uw cursus zijn gedefinieerd, evenals het aantal ontvangers voor elke prestatie.

Klik op de koppeling Ontvangers om details te zien van de studenten die de prestaties hebben verdiend. Klik op de naam van een student om de pagina Mijn prestaties van die student weer te geven.

De waarde voor Datum ontvangen geeft aan wanneer de studenten de melding hebben gekregen dat ze de beloning voor de prestatie hebben verdiend. Meestal is dit direct nadat ze de beloning hebben verdiend, maar in gevallen waarin beoordeling door de cursusleider of handmatige beoordeling noodzakelijk was, is dit de datum waarop de beloning is weergegeven aan een student.

Studentenweergave

Studenten kunnen de tool Prestaties openen via de pagina Tools, een koppeling naar de tool in het cursusmenu of een koppeling in een inhoudsgebied.

U kunt de pagina Mijn prestaties van een student weergeven zoals zij die zien door in het paneel Ontvangers op de naam van een student te klikken. De pagina wordt precies zo weergegeven als aan die student.

Zie Prestaties voor meer informatie over de manier waarop studenten deze tool kunnen gebruiken.

Doelen en doelen afstemmen

De inhoudsitems die u maakt met de tool Prestaties kunnen worden afgestemd met doelen. Deze worden opgenomen in de rapporten over de dekking van doelen.

Open in het inhoudsgebied het contextmenu van een prestatie en kies Harmoniseringen toevoegen.

Kopiëren/importeren/exporteren/archiveren/herstellen

Prestaties worden door deze processen niet verwerkt als een afzonderlijk object. De processen zijn afhankelijk van zowel inhoud als regels voor adaptieve inhoud. Als er alleen inhoud wordt gekopieerd tussen cursussen, gaan de trigger-regels verloren. Als inhoud niet wordt opgenomen in een kopieer- of export-/importbewerking, worden prestaties niet vastgelegd. Prestaties worden juist verwerkt als zowel inhoud als regels voor adaptieve inhoud worden geselecteerd in het proces.