Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoud ordenen in mappen

Voordat u inhoud toevoegt aan Content Collection, moet u plannen hoe u de inhoud wilt beheren. Op die manier kunt u inhoud ordenen op een manier die het best aansluit op uw behoeften.

In Content Collection worden bestanden geordend in een boomstructuur waarin ook geneste mappen en inhoudsgebieden worden weergegeven. Dit betekent dat elke map andere submappen en bestanden kan bevatten. De term "items" heeft betrekking op bestanden en mappen. 

In een map kunt u zowel bestanden als andere mappen opslaan. Mappen zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die de map heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers de map en de inhoud ervan moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld. Met uitzondering van de hoofdmap (/) bevinden alle mappen zich in andere mappen. Hoofdmappen zijn mappen waarin alle andere mappen zijn opgenomen. Inhoudsgebieden, zoals Gebruikers, Cursussen, Instelling en Bibliotheek, zijn mappen die zijn opgeslagen onder de hoofdmap.

een bovenliggende map mag niet twee submappen met dezelfde naam bevatten. In de gebruikersmap mogen bijvoorbeeld niet twee mappen met de naam Groepsprojecten worden gemaakt. Een map mag ook niet twee bestanden met dezelfde naam bevatten.

Ruimte voor persoonlijke en openbare inhoud

Het is zeer nuttig aparte mappen te maken voor persoonlijke inhoud (persoonlijke ruimte) en mappen die beschikbaar zijn voor andere gebruikers (openbare ruimte). Op die manier kunnen gebruikers persoonlijke inhoud opslaan in mappen die alleen voor hen beschikbaar zijn. Een persoonlijke map kan bijvoorbeeld papers en projecten bevatten waaraan u nog werkt, terwijl een andere map professionele inhoud bevat die u nog niet wilt delen, zoals cv's en sollicitatiebrieven. Voor deze persoonlijke mappen worden geen aanvullende machtigingen toegekend aan andere gebruikers.

Wanneer u een document wilt delen, kunt u het kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Wanneer een cursusleider bijvoorbeeld aan een cursusdocument werkt, kan hij of zij een conceptversie maken in een persoonlijke map. Zodra het document is voltooid, kan het vervolgens worden verplaatst naar een openbare map. De gedeelde map wordt gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de klas (openbare ruimte die alleen beschikbaar is voor cursusleden). Samenwerking is dan mogelijk.

Een persoonlijke map maken

Net als andere mappen in Content Collection worden ook persoonlijke mappen gemaakt met de optie Map toevoegen. Of een map persoonlijk is, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map.

In de gebruikersmap is een persoonlijke map een submap die niet wordt gedeeld met andere gebruikers. Een gebruiker kan in zijn of haar gebruikersmap een submap maken en geen machtigingen voor de map toekennen aan anderen.

Een cursusmap kan een persoonlijke map bevatten speciaal voor de cursusleider of deze kan toegankelijk zijn voor gebruikers met andere cursusrollen. Een persoonlijke submap kan bijvoorbeeld worden gemaakt met machtigingen die zijn toegekend aan de cursusleider, onderwijsassistent en cursusbouwer. Deze map is niet beschikbaar voor studenten die zijn ingeschreven voor de cursus.

Een openbare map maken

Net als persoonlijke mappen worden ook openbare mappen gemaakt met de optie Map toevoegen. Of een map beschikbaar is voor meerdere gebruikers en gebruikersgroepen, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Elke gebruiker met de machtiging Beheren kan het item delen met een grotere groep gebruikers.

In een gebruikersmap kan een openbare map worden gemaakt en gedeeld met een gebruikersgroep die samenwerkt aan een project.

In een cursusmap kan een openbare map worden gemaakt en gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus. Deze map bevat meestal cursusinformatie of artikelen die de hele klas moet lezen.

De mappen ordenen

Standaard wordt een cursusmap voor elke cursus weergegeven onder Cursussen. Wanneer de map voor het eerst wordt gemaakt, gelden voor deze map de volledige machtigingen (Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen) voor de standaardrollen cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers. Beheerders kunnen deze standaardinstelling wijzigen. Een beheerder kan deze instelling bijvoorbeeld zo wijzigen dat op het moment dat de cursusmap voor het eerst wordt gemaakt alleen cursusleiders en onderwijsassistenten beschikken over volledige machtigingen. Het is van belang te begrijpen welke machtigingen zijn toegekend voor de map voordat verder wordt gegaan met het instellen van submappen en aanvullende machtigingen.

Elke gebruiker die beschikt over de machtiging Beheren voor de cursusmap kan extra machtigingen voor die map toekennen aan andere gebruikers. Een cursusleider kan bijvoorbeeld alle studenten in de cursus de machtiging Lezen toekennen voor de cursusmap, plus de machtigingen Lezen en Schrijven voor een openbare map onder de hoofdcursusmap.

De inhoud van een bepaalde cursus opslaan

Vanwege de tijdelijke aard van cursussen, is de cursusmap (die is gekoppeld aan de cursus-ID) handig voor het opslaan van inhoud die specifiek voor een enkele cursus geldt. Wanneer de cursus wordt verwijderd, is de map die aan de cursus-ID is gekoppeld niet langer toegankelijk. Wanneer de inhoud die in de cursusmap is opgeslagen kan worden hergebruikt, zijn opties voor het kopiëren en verplaatsen van items beschikbaar.

Mogelijk is het eenvoudiger inhoud die in meerdere cursussen wordt gebruikt, op te slaan in de instellingsmap of de gebruikersmap van de cursusleider. Dit hangt tevens af van de wijze waarop de beheerder de instellingsmap definieert en van de beschikbaarheid van die map. Houd in gedachten dat wanneer cursusgerelateerde inhoud is opgeslagen in een gebruikersmap, deze mogelijk niet is gedeeld. De inhoud is dan niet beschikbaar wanneer de gebruiker de instelling verlaat en wordt verwijderd uit het systeem.

Mapvoorbeelden

In submappen binnen de cursusmap kunt u zowel persoonlijke als openbare inhoud opslaan. Hieronder worden enkele voorbeelden beschreven van mappen die u kunt maken in de cursusmap.

Persoonlijke map

Een persoonlijke map wordt gedeeld met cursusleiders, onderwijsassistenten en andere toepasselijke cursusrollen die persoonlijke cursusgegevens bevatte, zoals de resultaten van een toets of enquête. Deze gebruikers beschikken allemaal over de machtigingen Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen voor deze map.

de cursusleider kan besluiten de cursusmap te behouden als werkruimte voor de cursus en gebruikers geen toestemming te geven voor toegang tot de items in de cursusmap. De cursusleider kan in plaats daarvan koppelingen toevoegen naar Content Collection-items vanuit de cursus. In dit scenario wordt de gehele cursusmap een persoonlijke map.

Groepsmappen

Een groepsmap wordt gedeeld met cursusgroepen en kan worden gebruikt als een gebied voor groepssamenwerking. Er is een aantal opties beschikbaar voor het instellen van deze mappen:

  • Aan alle studenten in de cursus op het hoogste niveau van de cursusmap de machtiging Lezen toekennen. De machtiging Lezen verwijderen voor studenten in alle persoonlijke mappen. Machtigingen toevoegen voor elke groep voor de respectievelijke groepsmap. Met deze optie kunnen studenten via de optie  Map zoeken  de groepsmap vinden.
  • Aan elke cursusgroep een machtiging toekennen voor hun eigen groepsmap in de cursus (geen machtigingen toekennen aan cursisten voor een cursusmap op het hoogste niveau). De studenten kunnen de map vinden met de functies  Zoeken,  Direct naar locatie en  Bladwijzers .

Openbare map

Map die met alle cursisten wordt gedeeld en waar zij toegang hebben tot cursusgerelateerd materiaal, zoals een syllabus of de leeslijst. Er is een aantal opties beschikbaar voor het instellen van deze mappen:

  • Aan alle studenten in de cursus op het hoogste niveau van de cursusmap de machtiging Lezen toekennen. De machtiging Lezen verwijderen voor studenten in alle persoonlijke mappen. Machtigingen voor gebruik van de openbare map toekennen aan alle cursisten. Met deze optie kunnen studenten via de optie  Map zoeken  de persoonlijke map vinden.
  • Aan elke cursist machtigingen verstrekken voor de openbare map (geen machtigingen toekennen aan cursisten voor de cursusmap op het hoogste niveau). De studenten kunnen de map vinden met de functies  Zoeken,  Direct naar locatie en  Bladwijzers .