Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bibliotheek

U kunt uw cursussen verrijken door inhoud uit de bibliotheek toe te voegen. De bibliotheek wordt gebruikt voor het posten van eReserves, elektronische manuscripten en andere instellingsbronnen. De bibliotheek kan naadloos worden geïntegreerd met Blackboard Learn en vormt zo een krachtige manier om bibliotheekmateriaal te delen en te distribueren.

Er zijn standaard twee hoofdgebieden binnen de bibliotheek:

 • Bibliotheekinhoud
 • eReserves

De instelling kan extra gebieden toevoegen aan de bibliotheek om tegemoet te komen aan bepaalde behoeften.

Bibliotheekinhoud

De bibliotheek is een map die kan worden geordend volgens de specifieke behoeften van de instelling. Dit gebied is bedoeld voor inhoud die kan worden gedeeld in de gehele instelling.

Toegang door gebruikers tot bibliotheekinhoud

Standaard hebben alle gebruikers leestoegang tot alle inhoud van de bibliotheek.

Toegang door cursusleiders tot bibliotheekinhoud

Cursusleiders kunnen binnen Blackboard Learn items uit de bibliotheek toevoegen aan hun cursus.

Inhoud van de bibliotheek toevoegen aan een cursus

U kunt items uit de bibliotheek toevoegen aan uw de inhoudsgebieden van uw cursus. Dit geldt voor items die in uw cursusmappen in e-Reserves worden weergegeven, evenals voor items in de bibliotheek.

Gebruik de volgende stappen om een item uit de bibliotheek toe te voegen aan een cursus:

 1. Activeer de  bewerkingsmodus  ( AAN ).
 2. Open een inhoudsgebied.
 3. Wijs Inhoud bouwen aan om de beschikbare opties weer te geven en selecteer Item.
 4. Voer een naam in voor de koppeling.
 5. Typ een beschrijving in het tekstvak.
 6. Klik op Bladeren naast Koppeling naar Inhoudsbeheer-item.
 7. Gebruik het cursusoverzicht om het item te selecteren in de bibliotheek.
 8. Klik op Ja voor Gebruikers toestaan deze inhoud te bekijken.
 9. Klik op Ja om bij te houden hoe vaak de map wordt weergegeven.
 10. Gebruik de datum- en tijdvelden Weergeven vanaf en Weergeven tot om de datum- en tijdbeperkingen in te stellen. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de geselecteerde datums en tijden in te schakelen.
 11. Klik op Verzenden.

U kunt ook items in Content Collection toevoegen aan cursussen via de functie Item toevoegen van de inhoudseditor.

U kunt alleen items in de e-Reserves-cursusmap toevoegen aan uw cursus die overeenkomen met die cursus. Inhoud in e-Reserves-cursusmappen voor andere cursussen die u geeft, kan niet worden toegevoegd. Alle items in de bibliotheek zijn beschikbaar voor gebruik in een cursus.

e-Reserves

Het gebied e-Reserves is een map binnen de bibliotheek die materiaal bevat waarvoor de toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyrights. Dit gebied kan alleen beschikbaar worden gemaakt voor cursussen, niet voor organisaties.

e-Reserves worden automatisch per cursus geordend. Elke cursus in Blackboard Learn heeft een overeenkomende cursus in e-Reserves.

Uw instelling bepaalt of deze map beschikbaar is. Als deze map niet beschikbaar is, kunt u hierover contact opnemen met de beheerder.

Toegang door gebruikers tot e-Reserves

Alle gebruikers hebben automatisch leestoegang tot e-Reserves voor cursussen waarvoor zij zijn ingeschreven. De e-Reserves-mappen voor overige cursussen worden niet weergegeven in de bestandsstructuur.

Toegang door cursusleiders tot e-Reserves

Cursusleiders kunnen binnen Blackboard Learn items van e-Reserves toevoegen aan cursussen.

e-Reserves-mappen beheren

Cursusmappen genereren in e-Reserves

Nadat de cursus is gemaakt, worden binnen e-Reserves automatisch cursusmappen gegenereerd wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerste keer opent. Als een cursus wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, wordt de e-Reserves-cursusmap voor gebruikers weergegeven wanneer de cursusleider Content Collection voor het eerst opent.

Cursusbeschikbaarheid en e-Reserves beheren

Wanneer de cursus niet-beschikbaar is gemaakt, hangt de mogelijkheid om de e-Reserves-map weer te geven af van de cursusrol van de gebruiker. Cursusleiders, cursusbouwers en onderwijsassistenten kunnen de map weergeven, ongeacht of de cursus wel of niet beschikbaar is. Studenten kunnen de e-Reserves-cursusmap alleen weergeven wanneer de cursus beschikbaar is.

Een cursus en e-Reserves verwijderen

Als een cursus wordt verwijderd uit Blackboard Learn, wordt de map van eReserves, en de inhoud hiervan, niet verwijderd. De map en de inhoud ervan kunnen worden gevonden en verwijderd via het rapport Achtergelaten inhoud op locatie. Dit rapport is beschikbaar via de pagina Systeembeheer,> Inhoudsbeheer, de koppeling> Zoekopdracht beheerder.