Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Herbruikbare objecten

Net als het gewone onderwijs is online onderwijs een proces dat continu evolueert. Het inrichten en onderhouden van een opslagplaats voor cursusmateriaal in Content Collection maakt het mogelijk de nieuwste cursusmaterialen en onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor uw afdeling of de hele instelling.

U kunt cursuselementen en inhoud raadplegen, toevoegen en delen door gebruik te maken van herbruikbare objecten. Herbruikbare objecten zijn cursuselementen, zoals instructies voor opdrachten of discussieonderwerpen, die u maakt en opslaat in Content Collection, zodat u ze kunt gebruiken in verschillende cursussen. U kunt er ook voor kiezen uw herbruikbare objecten te delen met andere gebruikers.

Uw instelling bepaalt of deze tool en specifieke functies beschikbaar zijn.

Wanneer u inhoud gaat bouwen in uw cursus, gebruikt u de functie Inhoud ontdekken om herbruikbare objecten toe te voegen aan gebieden van uw cursus waar ze beschikbaar zijn, zoals de discussieruimte, Grade Center en inhoudsgebieden.

Met herbruikbare objecten kunt u inhoud op een efficiënte manier hergebruiken in verschillende cursussen of delen met anderen. Enkele voorbeelden:

 • Diaverzamelingen die collega's nodig hebben voor de maandelijkse presentatie van hun afdeling.
 • Beleidsregels die gelden voor alle cursussen in uw afdeling. Wijzigingen die u aanbrengt in het bestand met beleidsregels in Content Collection worden doorgevoerd in alle cursussen waaraan u en anderen het bestand hebben gekoppeld.
 • Cursusitems die heel veel tijd kosten om ze te maken, zoals:
  • 'Drill-and-practice' oefeningen.
  • Demonstraties en modellen.
  • Overzichten en samenvattingen.
  • Instructies en richtlijnen voor de papers en presentaties van een semester.
  • Multimedia- en internetbronnen.

Categorieën herbruikbare objecten

Als u in Content Collection herbruikbare objecten gaat maken, kiest u een categorie. U kunt de functies van de inhoudseditor gebruiken om alle categorieën te maken, behalve Externe koppeling. Zie Herbruikbare objecten ontdekken voor meer informatie over het maken van herbruikbare objecten.

De objecten zijn ingedeeld in categorieën om u en anderen te helpen bij het ordenen van de inhoud. Met categorieën kunt u later gemakkelijker dingen terugvinden. De categorieën bepalen ook hoe de inhoud wordt weergegeven in uw cursus. Zo worden HTML-objecten en externe koppelingen weergegeven als koppelingen, maar worden herbruikbare objecten voor cursusinhoud weergegeven alsof u een inhoudsitem hebt toegevoegd in een inhoudsgebied.

In de catalogus met leerobjecten zijn vijf categorieën herbruikbare objecten opgenomen. Externe koppelingen zijn niet beschikbaar voor weergave. In Content Collection worden externe koppelingen alleen weergegeven in de map waarin u ze hebt gemaakt. Zie Een lijst van herbruikbare objecten bekijken in de catalogus met leerobjecten voor meer informatie.

In de volgende tabel worden de zes categorieën herbruikbare objecten beschreven.

Categorieën en beschrijvingen van herbruikbare objecten
Categorie Beschrijving en toepassingen
Opdracht Wanneer u een opdracht maakt, kunt u een koppeling toevoegen naar een herbruikbaar object voor een opdracht dat u hebt gemaakt in Content Collection.

Als u de optie Bestand invoegen in de inhoudseditor gebruikt, verschijnen de gegevens van de opdracht in het inhoudsgebied. U kunt deze gegevens hier niet wijzigen, maar u kunt wel gegevens TOEVOEGEN aan de informatie die als de beschrijving wordt weergegeven. 

Als u de functie Bladeren in Content Collection onder de inhoudseditor gebruikt, moeten studenten op een koppeling klikken om de gegevens te raadplegen. Voor beide methoden is het belangrijk dat u de optie Gebruikers alleen toegang geven tot dit bestand inschakelt en een duidelijke titel opgeeft voor de koppeling.

U kunt bijvoorbeeld basisinstructies maken die studenten moeten volgen voor alle opdrachten die ze inleveren. Vervolgens kunt u een koppeling naar deze gegevens toevoegen wanneer u een opdracht gaat maken.

Cursusinhoud U kunt inhoud maken in Content Collection en deze net als een inhoudsitem toevoegen aan uw cursus. Stel dat u een cursusoverzicht maakt met een koppeling naar een diapresentatie, een lijst met onderwerpen en een afbeelding. Wanneer u het overzicht toevoegt aan een cursus, verschijnen alle elementen in het inhoudsgebied en kunt u een titel toevoegen.

U kunt de elementen van een herbruikbaar object voor cursusinhoud bewerken in het inhoudsgebied. Op deze manier kunt u dezelfde basisinhoud gebruiken in een syllabus die u in verschillende cursussen wilt gebruiken. U hoeft dan alleen de lijst met onderwerpen of relevante einddatums aan te passen.

Discussie-onderwerp Wanneer u forums maakt, klikt u op Inhoud ontdekken op de actiebalk om een koppeling toe te voegen naar herbruikbare objecten voor discussie-onderwerpen die u hebt gemaakt in Content Collection. Nadat u een object hebt geselecteerd, verschijnt de pagina Forum maken met de herbruikbare gegevens in de inhoudseditor. Als u zich in de tool Discussieruimte bevindt, kunt u de inhoud en instellingen wijzigen.

Maak bijvoorbeeld een herbruikbaar object voor een discussie-onderwerp waarin de spreker wordt geïntroduceerd, de richtlijnen voor discussie worden beschreven, studenten wordt gevraagd een lijst met vragen op te stellen en wordt uitgelegd wat ze als vervolgopdracht moeten doen. Wanneer u een gastspreker uitnodigt, kunt u deze informatie dan opnieuw gebruiken door kleine aanpassingen door te voeren.

Hoewel Inhoud ontdekken wordt weergegeven op de actiebalk wanneer u een discussielijn maakt, is deze functie alleen bedoeld voor forums. Als u tijdens het maken van een discussielijn een herbruikbaar object voor een discussie-onderwerp toevoegt, verschijnt het object onder aan de lijst op de pagina met een overzicht van de beschikbare forums.

Externe koppeling U kunt een koppeling maken naar inhoud op internet buiten uw cursus door een URL toe te voegen aan Content Collection. Stel dat studenten een bepaalde website één keer per week moeten controleren en dan in een cursusblog of in de discussieruimte moeten reageren op nieuw gepubliceerde verhalen. U hoeft de URL dan maar één keer op te slaan, waarna u de URL alleen nog wekelijks hoeft te koppelen aan een nieuw bericht of forum.

In uw cursus wordt de optie Externe koppeling niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst Inhoud ontdekken op de actiebalk wanneer u zoekt naar herbruikbare objecten die u wilt toevoegen. Wanneer u inhoud maakt, klik dan op Bladeren in Content Collection (als deze optie beschikbaar is) om het object toe te voegen als een bestandsbijlage. U kunt ook de optie Bestand invoegen in de inhoudseditor gebruiken en in Content Collection zoeken naar de koppeling. Wanneer studenten in uw cursus op de koppeling klikken, wordt de inhoud geopend in een nieuw venster of tabblad. Als u het inhoudstype Bestand maakt, moet u de optie Openen in nieuw venster selecteren.

In Content Collection ziet u ook een functie Koppeling op de actiebalk. De werkstroom hiervan is hetzelfde.

Grade Center Wanneer u Grade Center-kolommen maakt, klikt u op Inhoud ontdekken op de actiebalk om de lijst met herbruikbare objecten voor Grade Center weer te geven die u hebt gemaakt in Content Collection. Nadat u een object hebt geselecteerd, verschijnt de pagina Cijferkolom maken met de herbruikbare gegevens in de inhoudseditor. U kunt deze gegevens aanpassen in Grade Center.

De informatie in de beschrijving zien studenten in Mijn cijfers.

U kunt bijvoorbeeld informatie opnemen over uw cijferschaal voor deelname. Deze informatie kunt u dan eenvoudig toevoegen wanneer u de kolom maakt en die punten eenmaal per week toekent.

HTML-object HTML-objecten worden opgeslagen als bestandsbijlagen. U kunt koppelingen maken naar informatie die u wilt gebruiken in meerdere gebieden in uw cursussen of in meerdere cursussen.

Maak bijvoorbeeld een HTML-object en voeg de einddatums toe voor al het werk dat wordt beoordeeld. Koppel deze informatie aan verschillende inhoudsgebieden, zoals Aan de slag, Opdrachten en Beoordelingen zodat studenten samen met de inhoud relevante datums kunnen bekijken.

Als het is toegestaan een herbruikbaar object te bewerken binnen een cursus, wordt de inhoud alleen voor die locatie gewijzigd. Het oorspronkelijke herbruikbare object blijft ongewijzigd in Content Collection. U kunt informatie aanpassen voor verschillende cursussen, maar het oorspronkelijke object wordt niet aangepast.