Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Get Started

Bij het gebruik van Blackboard Learn moet u rekening houden met het volgende:

  • Uw instelling kan bepaalde tools binnen de toepassing uitschakelen. Als u merkt dat u geen toegang hebt tot bepaalde tools, neemt u contact op met uw instelling.
  • De openheid van Blackboard Learn betekent dat cursusleiders, organisatieleiders en beheerders de interface kunnen aanpassen. De namen voor bepaalde items in Blackboard Learn kunnen dan ook afwijken van de namen die worden gebruikt in de documentatie.
  • Met behulp van Building Blocks kan uw instelling externe toepassingen, tools, inhoud en diensten integreren in Blackboard Learn. Building Blocks worden naadloos geïntegreerd in Blackboard Learn.

Compatibele browsers

Zie Ondersteunde browsers voor informatie over ondersteunde browsers en besturingssystemen.

Neem contact op met de helpdesk van uw instelling als u wilt weten welke versie van Blackboard Learn er wordt gebruikt op uw instelling, aangezien de compatibiliteit per versie verschilt.

U kunt Blackboard Mobile Learn op verschillende mobiele apparaten gebruiken, zoals apparaten van BlackBerry® of met Android™. iOS wordt ook ondersteund. Denk hierbij aan apparaten zoals de iPad, de iPhone en de iPod touch. Neem contact op met de helpdesk van uw instelling als u wilt weten of uw instelling beschikt over Blackboard Mobile Learn.

Meer informatie over de paginakop

De gebruikersinterface van Blackboard Learn bestaat uit onderdelen die u kunt gebruiken om eenvoudig te navigeren binnen het programma, gegevens in te voeren, items te wijzigen en opties aan te passen. Nadat u zich hebt aangemeld bij Blackboard, komt u op het tabblad Mijn instituut. Uw instelling kan de namen van pagina's en tabbladen in het systeem wijzigen. De weergegeven tabbladen zijn afhankelijk van de licenties waarover uw instelling beschikt.

Als uw instelling bijvoorbeeld beschikt over een licentie voor Community Engagement en u lid bent van een vereniging of organisatie, kan die vereniging of organisatie een eigen tabblad maken binnen Blackboard Learn.

De paginakop bevat altijd de tabbladen en het algemene navigatiemenu. De paginakop is altijd hetzelfde, ook binnen een cursus.

Algemeen navigatiemenu: dit menu kunt u weergeven door op de pijl naast uw naam te klikken. Via het menu kunt u snel en eenvoudig navigeren naar al uw cursussen in Blackboard Learn. Het menu biedt ook toegang tot Mijn Blackboard en instellingen over uw persoonlijke gegevens. Zie Mijn Blackboard en Persoonlijke gegevens en instellingen bewerken voor meer informatie.

Cursusinhoud afdrukken

Blackboard Learn wordt uitgevoerd in een webbrowser. Om die reden wordt het afdrukken afgehandeld door uw browser. Als de inhoud bestaat uit een bijgevoegd bestand van bijvoorbeeld Microsoft® Word, kunt u afdrukken via dat programma.

In de meeste browsers kunt u de "Help" raadplegen om informatie over afdrukken te vinden.

Als u extra hulp nodig hebt bij het afdrukken van cursusinhoud, neemt u contact op met de helpdesk van uw instelling.

Opties voor paginering

U kunt de opties voor paginering wijzigen om te bepalen hoeveel items er op een pagina worden weergegeven in Blackboard Learn. U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoeveel forums worden weergegeven op de hoofdpagina van de discussieruimte.

Standaard worden er 25 items per pagina weergegeven en het maximumaantal items is 1000 per pagina. Klik op Alles weergeven om alle items weer te geven en de andere besturingselementen te verbergen. Uit prestatieoverwegingen is het raadzaam het aantal items per pagina niet te groot te maken.

Ga als volgt te werk om de opties voor paginering te bewerken.

  1. Klik op Paginering bewerken.
  2. Typ een waarde in het vak Items per pagina. Als de waarde groter is dan het totale aantal items, worden alle items weergegeven. Als de waarde kleiner is dan één, dan wordt er één item weergegeven.