Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toegankelijkheidsvoorzieningen

Het doel van Blackboard Learn is een platform te bieden voor studenten en docenten waarmee iedereen op een gelijkwaardige manier toegang kan krijgen tot online cursussen. Er ligt echter ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij cursusleiders om de inhoud van cursussen toegankelijk te maken en bij studenten om hulp te vragen als ze die nodig hebben. Lees verder om te ontdekken hoe u met de toegankelijkheidsvoorzieningen van Learn voor iedereen toegankelijke leerervaringen kunt creëren en hieraan kunt deelnemen.

Blackboard stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat ons platform geen barrières bevat voor gebruikers met een beperking of leerstoornis en dus voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is, ongeacht leeftijd, vaardigheden of situatie. Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.0) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C).

De gekoppelde informatiebronnen zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Toegankelijke inhoud ontwerpen

Dit zijn de vijf belangrijkste punten waarop u moet letten wanneer u toegankelijke inhoud gaat ontwerpen:

 1. Als u afbeeldingen toevoegt aan uw inhoud, vergeet dan niet alternatieve tekst (alt-tekst) te definiëren voor de afbeeldingen. Alt-tekst moet eenvoudig en beknopt zijn en duidelijk aangeven wat de afbeelding voorstelt. Voorbeeld: alt="foto van celdeling". Als de afbeelding een diagram is dat meer gecompliceerde informatie vertegenwoordigt, is een lange beschrijving noodzakelijk of moet u in de tekst een toelichting geven.
 2. Als u video of andere multimedia-inhoud toevoegt aan uw cursus, moet u ondertiteling toevoegen voor de inhoud, zodat ook mensen met een hoorbeperking het materiaal kunnen raadplegen. Zie Aanbevolen procedure: Ondertiteling toevoegen aan videomateriaal.
 3. Eén van de klachten die we het vaakst horen van studenten met een visuele beperking is dat ze bijgevoegde bestanden niet kunnen verwerken. Om die reden is het belangrijk dat u in bijgevoegde documenten de juiste koppen gebruikt, zodat de documenten goed kunnen worden verwerkt door schermlezers. Gebruik de opties voor "opmaak en stijl" die beschikbaar zijn in Microsoft Office, Adobe of andere tools voor tekstverwerking om geschikte koppen en lijsten te definiëren wanneer u documenten gaat maken.
 4. Bijgevoegde PDF-bestanden moeten de juiste codes bevatten om ervoor te zorgen dat hun structuur kan worden gelezen door schermlezers. Eenvoudige methoden voor het "afdrukken" of "opslaan" naar PDF resulteren in één beeld van het bestand. Hoewel de structuur van het document er op het oog goed uitziet, kunnen schermlezers niet overweg met het resultaat. Zie Meet PDF accessibility standards op de website van Adobe Acrobat voor meer informatie over het maken van toegankelijke PDF-documenten.
 5. Geef voor alle opdrachten en toetsen duidelijk aan wat uw verwachtingen zijn, en geef duidelijke instructies en aanwijzingen. Voor studenten met cognitieve beperkingen of leerstoornissen kan het soms al lastig zijn om zich te concentreren op eenvoudige taken. Duidelijke aanwijzingen en goed omschreven verwachtingen kunnen deze studenten helpen te focussen, waardoor het succespercentage veel groter is.

Blackboard gebruiken met een hoorbeperking

Dit zijn de twee belangrijkste dingen die u moet weten als u een hoorbeperking hebt en Blackboard wilt gebruiken:

 1. De nieuwe voorziening Video Everywhere is geïntegreerd in de inhoudseditor, wat betekent dat u overal waar de inhoudseditor beschikbaar is videoberichten of video-inzendingen kunt maken. Dus als er andere studenten in uw klas zitten die gebarentaal gebruiken, kunt u videogesprekken opnemen en bekijken in een discussieforum, publiceren naar een videoblog of zelfs een videopresentatie inleveren voor opdrachten.
 2. Hoewel mediabestanden niet automatisch door ondertiteling worden voorzien door Blackboard Learn, biedt het product wel volledige ondersteuning voor ondertiteling in alle mediatypen die u kunt uploaden of weergeven binnen uw cursusmateriaal. Als u hier vooraf rekening mee houdt, kunt u zelfs ondertiteling toevoegen aan video's die u opneemt met de nieuwe functionaliteit Video Everywhere. Zie Aanbevolen procedure: Ondertiteling toevoegen aan videomateriaal voor meer informatie.

Blackboard gebruiken met een visuele beperking

Dit zijn de vijf belangrijkste dingen die u moet weten als u een visuele beperking hebt en Blackboard wilt gebruiken:

 1. Blackboard Learn is ontwikkeld volgens de W3C Web Content Accessibility-richtlijnen om compatibiliteit te garanderen met de meest recente versies van ondersteunende technologie zoals schermlezers als JAWS en VoiceOver
 2. Pagina's in Blackboard Learn hebben een vaste structuur om een vertrouwd patroon te creëren terwijl u door het systeem navigeert. De structuur van de pagina wordt gedefinieerd door een combinatie van koppen en zogenaamde ARIA-landmarks. Tools zoals het algemene navigatiemenu en Snelkoppelingen kunnen bijdragen aan een snellere en efficiëntere navigatie en alle toetsenbordnavigatie is gebaseerd op veelgebruikte webnavigatiemodellen. 
 3. De functie Snelkoppelingen gaat verder dan de traditionele methode voor het overslaan van koppelingen en maakt het mogelijk om rechtstreeks naar een kop of ARIA-landmark op de huidige pagina te springen. U kunt snelkoppelingen overal vanaf de pagina openen met een sneltoetscombinatie (SHIFT+ALT+L), zodat u altijd gemakkelijk kunt navigeren.
 4. Er wordt alt-tekst gebruikt om alle afbeeldingen te beschrijven die binnen Blackboard Learn worden gebruikt. Wanneer docenten cursusinhoud gaan maken, worden ze gevraagd alt-tekst toe te voegen voor afbeeldingen die ze uploaden en te controleren of visuele informatie beschikbaar is voor alle gebruikers.
 5. Als u op uw computer instellingen voor hoog contrast hebt gedefinieerd, kunt u op de aanmeldingspagina van Blackboard Learn stijlen voor hoog contrast inschakelen. Learn neemt dan de contrastinstellingen van uw besturingssysteem over, zodat u de beste visuele ervaring krijgt op basis van uw persoonlijke behoeften.

Blackboard gebruiken met een mobiliteitsbeperking

Dit zijn de vijf belangrijkste dingen die u moet weten als u een mobiliteitsbeperking hebt en Blackboard wilt gebruiken:

 1. De toetsenbordnavigatie binnen het Blackboard Learn-systeem is gebaseerd op veelgebruikte webnavigatiemodellen om consistentie en vertrouwdheid met andere webgebaseerde ervaringen te garanderen.
 2. Snelkoppelingen resulteren in een lijst met alle koppen en landmarks op de pagina, zodat u snel elementen in het midden van de pagina kunt vinden en selecteren. U kunt snelkoppelingen overal vanaf de pagina openen met een sneltoetscombinatie, zodat u altijd gemakkelijk kunt navigeren.
 3. Er zijn sneltoetscombinaties beschikbaar voor verschillende tools in het Blackboard Learn-systeem, zodat toetsenbordgebruikers efficiënter kunnen werken. Sneltoetscombinaties zijn specifiek voor de huidige pagina of gebruikte tool en kunnen worden weergegeven door de tool Snelkoppelingen te openen met SHIFT+ALT+L. Zie Sneltoetscombinaties voor de inhoudseditor voor uitgebreide informatie over die tool.
 4. Als typen lastig is, kunt u de voorziening Video Everywhere gebruiken (geïntegreerd in de inhoudseditor) om gesproken reacties te geven op opdrachten, discussieruimten, blogs of binnen een gebied van Blackboard Learn waarin de inhoudseditor beschikbaar is.
 5. Overal op een pagina waar inhoud kan worden geordend met slepen en neerzetten, zijn ook toetsenbordopties beschikbaar. U kunt een lijst weergeven met alle elementen op de pagina en toetsenbordopdrachten gebruiken om items omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen in de lijst.

Blackboard gebruiken met een leerstoornis

Dit zijn de vijf belangrijkste dingen die u moet weten als u een leerstoornis hebt en Blackboard wilt gebruiken:

 1. Wanneer u zich in een cursus bevindt, kunt u het cursusmenu samenvouwen om de pagina overzichtelijker te maken zodat u zich beter kunt concentreren op de taak die u moet uitvoeren. U kunt het menu weer uitvouwen door de linkerkant van het scherm aan te wijzen en te klikken op de balk die verschijnt. Deze voorziening is ook toegankelijk met een toetsenbord.
 2. Menuopties, knoppen en besturingselementen die niet altijd nodig zijn, worden alleen weergegeven wanneer het item waarop ze betrekking hebben de focus krijgt van de muis of het toetsenbord. De pagina wordt hierdoor wat overzichtelijker en u hebt toch toegang tot de menu's wanneer u deze nodig hebt.
 3. Activiteitentellers in het algemene navigatiemenu en de tools van Mijn Blackboard geven aan wanneer er nieuwe items zijn of informatie die uw aandacht vraagt. Wanneer u deze items bekijkt, worden de tellers op nul gezet zodat u altijd weet wat er nieuw is of is gewijzigd sinds u het systeem voor het laatst hebt gebruikt.
 4. Als dit mogelijk is in uw systeem, kunt u afzonderlijke meldingen instellen voor nieuwe inhoud, einddatums, discussieberichten en andere items binnen Blackboard Learn zodat u zelfs een waarschuwing krijgt voor nieuwe informatie wanneer u niet bent aangemeld bij het systeem. Deze meldingen worden per e-mail naar u verstuurd, weergegeven in het onderdeel Updates van Mijn Blackboard of in het meldingsoverzicht. Als Blackboard Connect is geïnstalleerd, kunt u meldingen ook via SMS ontvangen.
 5. Cursusleiders hebben de mogelijkheid in Blackboard Learn om op basis van uw individuele behoeften speciale toetsomstandigheden te creëren. Als u meer tijd nodig hebt, meer pogingen, andere weergaveopties of een andere toetslocatie, overleg dan met uw docent om de juiste toetsomgeving te verkrijgen.

Toegankelijkheidsvoorzieningen in Blackboard Learn

Het is voor zowel docenten die een cursus samenstellen of geven als voor studenten die een cursus volgen belangrijk om bekend te zijn met deze voorzieningen en tools, om een toegankelijke omgeving in te richten die een goede succesbeleving mogelijk maakt.

Mijn Blackboard

In Mijn Blackboard wordt informatie uit het complete Blackboard Learn-systeem verzameld die relevant is voor de individuele gebruiker. Hierdoor beschikt elke gebruiker over één plek waar snel een overzicht kan worden geraadpleegd van alles wat te maken heeft met verschillende tools en cursussen, evenals activiteiten binnen hun academische netwerk, het netwerk van de instelling en de community van Learn. In Mijn Blackboard kunnen gebruikers reageren, materiaal doornemen en rechtstreeks werken met de daar aangeboden informatie. Via activiteitentellers wordt snel de aandacht gevestigd op items die de aandacht van de gebruikers vereisen sinds het laatste bezoek aan Mijn Blackboard. Een centrale locatie met alle nieuwe informatie kan bijdragen aan de leerervaring van studenten met beperkingen of leerstoornissen en hen helpen zich beter te concentreren op de taken die ze moeten uitvoeren. Studenten kunnen een overzicht krijgen van nog niet geraadpleegde informatie voordat ze zich gaan toeleggen op de details van hun cursussen.

Zie Mijn Blackboard en navigatie voor meer informatie.

Algemene navigatie

Het algemene navigatiemenu bestaat uit de set met koppelingen helemaal boven aan Blackboard Learn en is toegankelijk door te klikken op uw naam of door het indrukken van een toetscombinatie. Dit menu biedt een consistente, snelle en eenvoudige manier om overal vanuit het systeem informatie te vinden en te navigeren naar tools zoals Mijn Blackboard, uw cursussen en zelfs bepaalde persoonlijke instellingen.

Zie Mijn Blackboard en navigatie voor meer informatie.

Adaptieve inhoud

Cursusleiders kunnen individuele leertrajecten opzetten voor studenten door adaptieve inhoud te gebruiken. Adaptieve inhoud maakt het mogelijk inhoud vrij te geven aan studenten op basis van een set regels die de cursusleider opstelt. De regels kunnen betrekking hebben op beschikbaarheid, datum en tijd, afzonderlijke gebruikers, groepslidmaatschap, scores of pogingen voor een Grade Center-item, berekende kolommen in Grade Center of de doorneemstatus van een item in de cursus. Adaptieve inhoud kan worden gebruikt om inhoud met een alternatieve opmaak of aanvullend materiaal rechtstreeks beschikbaar te stellen aan de studenten die dit nodig hebben.

Zie Inhoud vrijgeven voor meer informatie.

Snelkoppelingen

Via het pictogram Snelkoppelingen in de linkerbovenhoek kan een lijst worden geopend met alle ARIA-landmarks plus een overzicht van alle inhoudskoppen op de pagina die u bekijkt. Ook worden de beschikbare sneltoetscombinaties voor de huidige tool of pagina weergegeven. Via de tool Snelkoppelingen kunt u snel een kop of gedeelte van een pagina binnen Blackboard Learn vinden en daar rechtstreeks naartoe gaan. De tool is specifiek voor de pagina die wordt weergegeven en kan op ieder moment worden geopend met een toetscombinatie (SHIFT+ALT+L). Deze functionaliteit betekent dat gebruikers die hoofdzakelijk met het toetsenbord binnen de toepassing navigeren veel efficiënter kunnen werken.

Zie Snelkoppelingen voor meer informatie.

Toetsuitzonderingen

Er zijn nieuwe instellingen toegevoegd aan de pagina Toets- en enquêteopties om uitzonderingen te maken voor de beschikbaarheid van toetsen. Met de nieuwe instellingen kunnen cursusleiders een of meer groepen studenten selecteren en uitzonderingen maken op de eerder opgegeven beschikbaarheidsinstellingen voor de toets. Uitzonderingen zijn een manier om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen. Voorbeelden zijn het toestaan van meer tijd of pogingen voor de toets.

Zie Informatie over het toets- en enquêtebord en Toets- en enquêteopties voor meer informatie.

Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord

Deze toegankelijkheidsvoorziening is beschikbaar op elke pagina waarop de volgorde van items kan worden aangepast via slepen en neerzetten en toont de items op de pagina als een lijst en biedt toetsenbordopdrachten om de volgorde van de items aan te passen.

Zie Cursusgebieden en inhoud bewerken en beheren voor meer informatie.

Video Everywhere

Video Everywhere is een functie van de inhoudseditor waarmee studenten en cursusleiders direct video kunnen opnemen met een webcam en de YouTube-opnametechnologie. Video wordt direct opgeslagen in uw persoonlijke YouTube-account en kan via de inhoudseditor rechtstreeks worden geïntegreerd in cursusmateriaal, interacties en feedback. Visuele feedback is zeer handig voor iedereen die gebarentaal gebruikt en voor gebruikers die interacties opnieuw willen afspelen. Overal waar het mogelijk is inhoud te maken met de inhoudseditor, kunnen studenten videoreacties en -inzendingen opnemen zodat ze gemakkelijker op andere manieren met docenten en medestudenten kunnen communiceren. Aangezien de functionaliteit is gebaseerd op de YouTube-technologie, kunt u deze zelf opgenomen video's zelfs langs YouTube's technologie voor automatische ondertiteling laten lopen om ondertitels en transcripts te maken.

Zie Video Everywhere en Aanbevolen procedure: Ondertiteling toevoegen aan videomateriaal voor meer informatie.

Afspeelknoppen YouTube-speler

Met behulp van de YouTube-mashup kan een cursusleider zoeken naar YouTube-video's en deze rechtstreeks insluiten in de cursusinhoud. Wanneer de video wordt weergegeven, kan de student afspeelknoppen gebruiken om de video af te spelen, te pauzeren, te stoppen en het volume van de video te regelen. Dit kan met het toetsenbord of een schermlezer, wat betekent dat het niet nodig is om de meer complexe bedieningselementen van Flash te gebruiken die standaard worden aangeboden voor YouTube-video's.

Meldingen

In Blackboard kunnen meldingen op verschillende manieren worden verstuurd om gebruikers te informeren dat er wijzigingen zijn in een cursus. Meldingen zijn specifiek voor de individuele gebruiker. Hierdoor kunnen zowel cursusleiders als studenten zelf bepalen welke meldingen ze ontvangen en ook wanneer en hoe dit gebeurt. Als u op de koppeling in een melding klikt, gaat u direct naar het betreffende item zonder dat u tegelijkertijd alle omringende inhoud hoeft te verwerken. In het geval van integratie met Blackboard Connect kunnen gebruikers meldingen ook ontvangen via SMS, tekst-naar-spraak en per telefoon. Op deze manier kan iedereen op de hoogte blijven van wat er gebeurt in hun cursus en kunnen ze zelf bepalen op welke manier ze worden geïnformeerd.

Zie Meldingen en Instellingen meldingsoverzicht voor meer informatie.

Weergaveopties en inhoudsmappen

Cursusleiders kunnen de weergave bepalen van inhoud op elke inhoudspagina of binnen elke map in hun cursus. Zo is het mogelijk om alleen de tekst weer te geven, alleen een pictogram om een inhoudsobject voor te stellen of zowel de tekst als het pictogram. Wanneer een pagina erg veel inhoud bevat, kan dit lastig zijn voor studenten met cognitieve stoornissen. Het ordenen van inhoud in mappen en het toepassen van opmaakstijlen zijn manieren voor de cursusleider om de pagina overzichtelijk te houden, zodat de student zich gemakkelijker op één element tegelijk kan focussen.

Zie Opties voor cursusstijl, De standaardweergave van inhoud instellen, voor meer informatie.

Inhoudseditor

De inhoudseditor in Blackboard Learn is gebaseerd op externe technologie van TinyMCE. De editor bevat verschillende besturingselementen voor het opmaken van tekst, maar dit kan ook via toetscombinaties. De editor zorgt ervoor dat overbodige HTML-code wordt verwijderd die mogelijk wordt toegevoegd als u inhoud kopieert uit documenten van Microsoft Office. Deze opgeschoonde HTML zorgt ervoor dat gebruikers van een schermlezer maximale toegang hebben tot inhoud die is gemaakt in of is gekopieerd naar de editor. De opmaakopties in de editor zorgen er ook voor dat koppen die door de cursusleider aan de inhoud worden toegevoegd, geen conflict geven met de algehele semantische structuur van de pagina waarop de inhoud wordt weergegeven. Het bouwen van toegankelijke inhoud binnen een cursus is essentieel voor het succes van uw studenten en de inhoudseditor draagt eraan bij dat de inhoud die u maakt in een cursus voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en het systeem.

Zie Werken met de inhoudseditor voor meer informatie.

Stijlen met hoog contrast

Op de aanmeldingspagina voor het Blackboard Learn-systeem kunt u een instelling voor hoog contrast inschakelen om ervoor te zorgen dat het systeem de contrastinstellingen gebruikt die u al in het besturingssysteem hebt gedefinieerd voor het weergeven van tekst, menu's en andere navigatie-elementen binnen de Blackboard Learn-omgeving. In het geval van gebruikers met een visuele beperking bieden de contrastinstellingen van het besturingssysteem waarschijnlijk de meest comfortabele manier om informatie te bekijken en te verwerken. Om die reden kunt u aangeven dat Blackboard Learn deze contrastinstellingen moet overnemen.

Zie Aanmelden bij Learn voor meer informatie.