Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten inleveren

De tool Opdrachten geeft een groot aantal leeractiviteiten. U bekijkt en dient opdrachten in van een locatie. Uw cursusleider ontwerp opdrachten waarvoor u:

 • Tekst moet typen op de pagina Opdracht uploaden.
 • Bestanden moet uploaden vanaf uw computer. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunt u bestanden uploaden uit Content Collection.
 • Tekst moet leveren en bestanden moet uploaden.

Bij opdrachten worden de naam, beschrijving en bijlagen voor cursuswerk getoond. De cursusleider verstrekt alle informatie die u nodig hebt om de opdracht uit te voeren. U kunt ook opmerkingen verzenden naar de cursusleider voordat u het werk gaat inleveren.

Zie SafeAssign voor meer informatie over het inleveren van SafeAssignments.

Een opdracht inleveren

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kunt u de opdracht maar één keer verzenden. Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt.

 1. Selecteer in het cursusmenu het inhoudsgebied met de opdracht. Uw cursusleider kan bijvoorbeeld een speciaal inhoudsgebied maken met de naam Opdrachten.
 2. Klik op de naam van de opdracht.
 3. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door uw cursusleider beschikbaar zijn gesteld. Maak de opdracht door als volgt te werk te gaan:
  • Klik op Inzending schrijven om het vak Tekstinzending uit te vouwen zodat u uw antwoord kunt typen. U kunt de functies van de inhoudseditor gebruiken om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
  • Als uw antwoord op de opdracht in een bestand staat, klikt u op Bladeren in mijn computer, Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection en selecteert u het bestand. Typ een waarde voor Titel koppeling. Als u dit vak leeg laat. wordt de bestandsnaam gebruikt als de koppeling. Volg eventueel instructies van de cursusleider voor de naam van het bestand.
  • Als u het verkeerde bestand heeft geselecteerd, kunt u het verwijderen door te klikken op Niet bijvoegen. Als hetzelfde bestand meerdere keren wordt bijgevoegd aan een opdracht, wordt het nieuwe bestand opgeslagen met een nummer in de bestandsnaam, zoals geschiedenisopdracht(1).doc.
  • Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor de beoordeling en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u op de knop Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.
 4. Typ desgewenst opmerkingen voor de cursusleider in het vak Opmerkingen.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Er verschijnt een bericht dat de opdracht is verzonden.

Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

Gebruik de optie Als concept opslaan als u de opdracht op een later moment wilt verzenden. Met deze optie worden de opmerkingen en bestanden op de pagina opgeslagen. U kunt verder gaan waar u was gebleven, als u terugkeert.

 1. Klik op pagina Opdrachten uploaden op Als concept opslaan om de wijzigingen op te slaan en later verder te werken.
 2. Keer terug naar uw opdracht en klik op de opdrachtkoppeling.
 3. Klik op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen op Doorgaan met inzending.
 4. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 5. U kunt eventueel opmerkingen toevoegen in het vak Opmerkingen.
 6. Klik op Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over de verzonden opdracht.

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

Een opdracht wijzigen of opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat u deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht. De cursusleider kan het hoogste cijfer of het laagste cijfer voor een poging selecteren als het eindcijfer voor de opdracht.

Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht, kunt u de functie Nu starten kiezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen. Deze pagina opent u door in de cursus op de koppeling van de opdracht te klikken.

Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt. Als u niet op Verzenden klikt, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

 1. Terugkeren naar uw opdracht.
 2. Klik op de opdracht.
 3. Bekijk op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen de details van de eerste inzending. Klik op Nu starten.
 4. Voer de wijzigingen in de nieuwe inzending door op de pagina Opdracht uploaden.
 5. Typ desgewenst opmerkingen in het vak Opmerkingen.
 6. Klik op Verzenden. U gaat terug naar de pagina Controleer het overzicht van verzendingen waar uw inzending wordt weergegeven.
 7. Bekijk eerdere inzendingen door het gebied Poging uit te vouwen.

De tool Digitaal postbakje is in release 9.1 van Blackboard Learn vervangen door de tool Opdrachten. Als de cursusleider u heeft gevraagd iets te versturen naar het digitaal postbakje, moet u contact opnemen voor een alternatieve aflevermethode.