Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen

Toetsen worden gebruikt om uw kennis van cursusinhoud te beoordelen en te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in de toets. Uw antwoorden worden verzonden zodat deze kunnen worden voorzien van een cijfer, waarna de resultaten worden vastgelegd in Grade Center. U kunt uw cijfers zien in Mijn cijfers als de cursusleider deze beschikbaar stelt.

Toetsen kunnen worden toegevoegd aan alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.

Een toets maken

De cursusleider informeert u als er een toets beschikbaar is en waar u die kunt vinden in de cursus. Begin pas aan de toets als u een goede internetverbinding hebt. Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding. Zorg dat u alle materialen bij de hand hebt voordat u begint. Klik op de koppeling om de toets te starten. Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de toets of u bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Tijdens een toets mag u het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of op de knop Vorige van uw browser klikken. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Een toets maken

neem contact op met de cursusleider als er problemen zijn bij het maken van een toets.

 1. Navigeer naar de toets en klik op de bijbehorende koppeling.
 2. Klik op Start om te beginnen.
 3. De cursusleider kan instellen dat u een wachtwoord moet invoeren voordat u een toets kunt maken. Voer in dat geval een geldig wachtwoord in en klik op Verzenden om te beginnen. Er wordt net zolang om een wachtwoord gevraagd totdat een geldig wachtwoord is ingevoerd.
 4. Terwijl u werkt, worden antwoorden automatisch opgeslagen. U kunt ook naast elke vraag op Opslaan klikken of boven aan of onder aan een pagina op Alle antwoorden opslaan  klikken.
 5. Klik op Opslaan en verzenden als u klaar bent met de toets.

  gebruik tijdens een toets niet de knop Terug van uw browser. Dit kan gegevensverlies tot gevolg hebben. Als er problemen zijn met een toets, neemt u contact op met de cursusleider.

  Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord in een toets, klikt u op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Toetsen met tijdslimiet

Als de cursusleider een tijdslimiet instelt voor een toets, wordt deze limiet vermeld in de instructies die u moet doornemen voordat u aan de toets begint.

U vindt daar ook de optie die de cursusleider heeft gekozen voor Instelling tijdslimiet. Deze optie bepaalt of de toets automatisch wordt opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken of dat u gewoon verder kunt werken.

In het laatste geval worden er niet automatisch strafpunten gegeven. Wel is het zo dat de cursusleider bepaalt of te lang doorwerken nadelige gevolgen heeft voor het toegekende cijfer. Neem contact op met de cursusleider als u vragen hebt over deze optie.

De totale tijd die u besteedt aan de toets wordt vastgelegd en komt beschikbaar voor de cursusleider wanneer de toets is verzonden.

Als u de toets opslaat en afsluit, loopt de timer verder. Als u op dinsdag begint met de toets, deze opslaat en afsluit op donderdag, toont de timer dat u er 48 uur over hebt gedaan om de toets uit te voeren.

Als de optie voor automatisch verzenden is ingeschakeld, wordt de toets opgeslagen en verzonden zodra de ingestelde tijd is verstreken. U ziet vervolgens een pagina met de mededeling dat de toets is verstuurd. Als de optie voor automatisch verzenden niet is geselecteerd, ziet u een venster wanneer de tijd is verstreken. Hierin kunt u aangeven of u de toets wilt verzenden of door wilt werken.

De resterende tijd kunt u zien op de pagina met de toets. Klik op het driehoekje naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Er verschijnt een waarschuwing als de toegewezen tijd half is verstreken en vervolgens als u nog vijf minuten, één minuut en dertig seconden de tijd hebt. De statusbalk wordt geel wanneer u nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als de timer is samengevouwen, kunt u de kleuraanpassingen niet zien.

Feedback en cijfers

Het merendeel van de vragen in een toets wordt automatisch beoordeeld. De cursusleider selecteert de juiste antwoorden en kent een bepaald aantal punten toe aan elke vraag wanneer de toets wordt samengesteld. Uw antwoorden worden vervolgens vergeleken met de geselecteerde antwoorden, waarna er automatisch een cijfer wordt toegekend. U kunt uw score direct zien nadat u een toets hebt voltooid wanneer alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft.

Open vragen, vragen met een bestandsantwoord en vragen met korte antwoorden krijgen niet automatisch een cijfer. Bij deze vragen moet uw cursusleider handmatig een cijfer toekennen. Als een toets dit type vragen bevat, wordt het cijfer voor de toets vrijgegeven nadat uw cursusleider klaar is met het toekennen van cijfers.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, ziet u naast de knop  Antwoord opslaan  de knop  Rubriek weergeven . Klik op  Rubriek weergeven  om de criteria te bekijken die de cursusleider heeft gekozen.

De prestatieresultaten die u ontvangt na het afronden van een toets, zijn afhankelijk van de opties die de cursusleider heeft geselecteerd. De cursusleider kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de ene toets alleen de eindscore weer te geven en bij een andere toets zowel de eindscore als de juiste antwoorden. Feedback kan één of meer van de volgende opties omvatten:

 • Het eindcijfer voor de toets
 • Verzonden antwoorden
 • Juiste antwoorden
 • Feedback op de vragen.

Voor toegang tot feedback en cijfers selecteert u de toets in het inhoudsgebied of gebruikt u de tool Mijn cijfers. Klik op de pagina Pogingen weergeven op de cijferkoppeling in de kolom Berekend cijfer om de toets, uw antwoorden en eventuele feedback van de cursusleider te zien.

Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt bij het beoordelen van een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord in een toets, klikt u in de beoordeelde toets op Rubriek weergeven om gedetailleerde informatie te bekijken.

Een toets opnieuw maken

Als u een toets meerdere keren mag maken, wordt dit aan het begin van de toets vermeld. Als er een limiet is aan het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Er is in dat geval een koppeling beschikbaar om de toets opnieuw te maken zodra de toets is geopend. De cursusleider bepaalt of een of meer van de scores van toetspogingen worden vastgelegd in Grade Center.

Weergave van beoordeling

Voltooiing afdwingen

Als voltooiing afdwingen is ingeschakeld, moet u de toets tijdens de eerste poging afronden. Wanneer voltooiing afdwingen is ingeschakeld, wordt dit boven aan de toets aangegeven. U mag de toets in dat geval niet afsluiten om er op een later tijdstip mee verder te gaan. De knop Opslaan is beschikbaar zodat u de toets kunt opslaan tijdens het maken, maar u mag de toets niet afsluiten en later opnieuw starten.

Terugstappen niet toegestaan

Wanneer terugstappen niet is toegestaan, mag u niet teruggaan naar vragen die u al hebt beantwoord. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, wordt dit boven aan de toets aangegeven. Bij het maken van een toets waarbij terugstappen niet is toegestaan, treedt een fout op wanneer u de knop Vorige gebruikt tijdens het maken van de toets.

Toetspresentatie

De cursusleider kan vragen in toetsen op twee manieren presenteren: allemaal tegelijkertijd of één tegelijk.

Bij de optie Allemaal tegelijkertijd worden alle vragen tegelijk weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type toets.

Opties voor allemaal tegelijkertijd
Functie Actie
Antwoorden opvragen Selecteer Alle antwoorden opslaan. Het pictogram opgeslagen verschijnt in de indicator voor de vraagvoltooiingsstatus. U mag antwoorden wijzigen nadat ze zijn ogpeslagen.
De toets voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de toets is voltooid.

Één voor één-toetsen presenteren de vragen afzonderlijk. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. U bepaalt zelf wanneer u naar de volgende vraag wilt gaan. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type toets.

Opties voor vragen één voor één
Functie Actie
Navigeren door vragen Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, > of >>). De indicator voor de vraag en het gedeelte geeft de huidige locatie aan in de toets en het totale aantal vragen. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, worden deze pijlen niet weergegeven.
Antwoorden opslaan Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
De toets voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de toets is voltooid.

Vraagvoltooiingsstatus

De indicator voor vraagvoltooiingsstatus geeft een bijgewerkt overzicht van voltooide en involtooide vragen in een toets.

De status van de vragen die wel/niet zijn beantwoord, wordt boven aan de pagina weergegeven. Klik op het driehoekje naast de vraagvoltooiingsstatus om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Wanneer u een vraag beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een toets waarbij de vragen één voor één worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag is beantwoord. Wanneer u een vraag niet beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een toets waarbij de vragen een voor een worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag niet is beantwoord. U kunt door vragen navigeren door te klikken op een vraagnummer in de statusindicator.

Bij het maken van een toets waarbij de vragen allemaal tegelijkertijd worden weergegeven op dezelfde pagina, klikt u op Antwoord opslaan om een specifieke vraag op te slaan zonder te hoeven schuiven naar de onderkant van de pagina om op te slaan. Door het opslaan van een enkele vraag of alle vragen die zijn beantwoord (met de knop Alle antwoorden opslaan onder of boven aan de pagina), verandert de statusindicator om aan te geven welke vragen zijn voltooid.