Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Enquêtes

Enquêtes worden gebruikt voor peilingen en evaluaties. Enquêtes worden niet beoordeeld. Enquêtes kunnen worden toegevoegd aan alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.

Een enquête invullen

De cursusleider informeert u als er een enquête beschikbaar is en waar u die kunt vinden in de cursus. Begin pas aan de toets als u een goede internetverbinding hebt. Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding. Zorg dat u alle materialen bij de hand hebt voordat u begint. Klik op de koppeling om de enquête te starten. Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de enquête of u bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan contact op met de cursusleider.

Hoewel uw cursusleider bericht krijgt dat u de enquête hebt ingevuld en er een vinkje wordt weergegeven in Mijn cijfers, kan uw cursusleider uw individuele antwoorden niet zien.

Tijdens een enquête mag u het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of op de knop Vorige van uw browser klikken. Als er problemen optreden tijdens een enquête, neem dan contact op met de cursusleider.

Een enquête invullen

neem contact op met de cursusleider als er problemen zijn bij het invullen van een enquête.

  1. Navigeer naar de enquête en klik op de bijbehorende koppeling.
  2. Klik op Start om te beginnen.
  3. De cursusleider kan instellen dat u een wachtwoord moet invoeren voordat u een enquête kunt invullen. Voer in dat geval een geldig wachtwoord in en klik op Verzenden om te beginnen. Er wordt net zolang om een wachtwoord gevraagd totdat een geldig wachtwoord is ingevoerd.
  4. Terwijl u werkt, worden antwoorden automatisch opgeslagen. U kunt ook naast elke vraag op  Opslaan  klikken of boven aan of onder aan een pagina op  Alle antwoorden opslaan  klikken.
  5. Klik op Opslaan en verzenden als u klaar bent met de enquête.

    gebruik tijdens een enquête niet de knop Terug van uw browser. Dit kan gegevensverlies tot gevolg hebben. Als er problemen zijn met een beoordeling, neemt u contact op met de cursusleider.

Enquêtes met tijdslimiet

Als de cursusleider een tijdslimiet instelt voor een enquête, wordt deze limiet vermeld in de instructies die u moet doornemen voordat u aan de enquête begint.

U vindt daar ook de optie die de cursusleider heeft gekozen voor Instelling tijdslimiet. Deze optie bepaalt of de enquête automatisch wordt opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken of dat u gewoon verder kunt werken.

Als u de enquête opslaat en afsluit, loopt de timer verder. Als u op dinsdag begint met de enquête, deze opslaat en afsluit op donderdag, toont de timer dat u er 48 uur over hebt gedaan om de enquête in te vullen.

Als de optie voor automatisch verzenden is ingeschakeld, wordt de enquête opgeslagen en verzonden zodra de ingestelde tijd is verstreken. U ziet vervolgens een pagina met de mededeling dat de enquête is verstuurd. Als de optie voor automatisch verzenden niet is geselecteerd, ziet u een venster wanneer de tijd is verstreken. Hierin kunt u aangeven of u de toets wilt verzenden of door wilt werken.

De resterende tijd kunt u zien op de pagina met de enquête. Klik op het driehoekje naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Er verschijnt een waarschuwing als de toegewezen tijd half is verstreken en vervolgens als u nog vijf minuten, één minuut en dertig seconden de tijd hebt. De statusbalk wordt geel wanneer u nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als de timer is samengevouwen, kunt u de kleuraanpassingen niet zien.

Een enquête opnieuw invullen

Als u een enquête meerdere keren mag invullen, wordt dit aan het begin van de enquête vermeld. Als er een limiet is aan het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Er is in dat geval een koppeling beschikbaar om de enquête opnieuw in te vullen zodra de enquête is geopend.

Weergave van beoordeling

Voltooiing afdwingen

Als voltooiing afdwingen is ingeschakeld, moet u de enquête tijdens de eerste poging afronden. Wanneer voltooiing afdwingen is ingeschakeld, wordt dit boven aan de enquête aangegeven. U mag de beoordeling in dat geval niet afsluiten om er op een later tijdstip mee verder te gaan. De knop Opslaan is beschikbaar zodat u de enquête kunt opslaan tijdens het maken, maar u mag de enquête niet afsluiten en later opnieuw starten.

Terugstappen niet toegestaan

Wanneer terugstappen niet is toegestaan, mag u niet teruggaan naar vragen die u al hebt beantwoord. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, wordt dit boven aan de enquête aangegeven. Bij het maken van een enquête waarbij terugstappen niet is toegestaan, treedt een fout op wanneer u de knop Vorige gebruikt tijdens het maken van de enquête.

Enquêtepresentatie

De cursusleider kan vragen in enquêtes op twee manieren presenteren: allemaal tegelijkertijd of één tegelijk.

Bij de optie Allemaal tegelijkertijd worden alle vragen tegelijkertijd weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type enquête.

Opties voor allemaal tegelijkertijd
Functie Actie
Antwoorden opvragen Selecteer Alle antwoorden opslaan. Het pictogram opgeslagen verschijnt in de indicator voor de vraagvoltooiingsstatus. U mag antwoorden wijzigen nadat ze zijn opgeslagen.
Beoordeling voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de beoordeling is voltooid.

Één voor één-enquêtes presenteren de vragen afzonderlijk. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. U bepaalt zelf wanneer u naar de volgende vraag wilt gaan. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type enquête.

Opties voor vragen één voor één
Functie Actie
Navigeren door vragen Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, > of >>). De indicator voor de vraag en het gedeelte geeft de huidige locatie aan in de enquête en het totale aantal vragen. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, worden deze pijlen niet weergegeven.
Antwoorden opslaan Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
Beoordeling voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de enquête is voltooid.

Vraagvoltooiingsstatus

De indicator voor vraagvoltooiingsstatus geeft een bijgewerkt overzicht van voltooide en onvoltooide vragen in een beoordeling.

De status van de vragen die wel/niet zijn beantwoord, wordt boven aan de pagina weergegeven. Klik op het driehoekje naast de vraagvoltooiingsstatus om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Wanneer u een vraag beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen één voor één worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag is beantwoord. Wanneer u een vraag niet beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen een voor een worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag niet is beantwoord. U kunt door vragen navigeren door te klikken op een vraagnummer in de statusindicator.

Bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen allemaal tegelijkertijd worden weergegeven op dezelfde pagina, klikt u op Antwoord opslaan om een specifieke vraag op te slaan zonder te hoeven schuiven naar de onderkant van de pagina om op te slaan. Door het opslaan van een enkele vraag of alle vragen die zijn beantwoord (met de knop Alle antwoorden opslaan onder of boven aan de pagina), verandert de statusindicator om aan te geven welke vragen zijn voltooid.