Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Tools voor virtueel klaslokaal

Als de cursusleider deze tools beschikbaar heeft gesteld, kunt u het cursusoverzicht raadplegen, het whitebord gebruiken, websites bezoeken, chatten en vragen stellen.

De tools worden aan de linkerkant van het virtuele klaslokaal weergegeven. Als u items wilt gebruiken in het gebied Tools, klikt u op de naam van de tool.

Cursusoverzicht in Virtueel klaslokaal

In het virtuele klaslokaal gebruikt u het cursusoverzicht om te bladeren in de cursus. Dit kan alleen als u een actieve gebruiker bent.

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn in het cursusoverzicht.

Functies in cursusoverzicht
Functie Actie
Een onderdeel in het overzicht weergeven aan alle gebruikers. Klik op een inhoudsgebied in het overzicht en selecteer Weergeven aan gebruikers in de vervolgkeuzelijst. Klik op Start.
Een onderdeel in het overzicht weergeven in een afzonderlijk venster. Klik op een inhoudsgebied in het overzicht en selecteer Voorbeeld in nieuw venster in de vervolgkeuzelijst. Klik op Start. Het nieuwe venster is alleen zichtbaar voor de gebruiker die het heeft geopend.
Het overzicht vernieuwen tijdens een samenwerkingssessie. Klik op Structuur vernieuwen in de vervolgkeuzelijst. Klik op Start. Het overzicht wordt aangepast aan het cursusmenu.

Het whitebord

Gebruik de tools om verschillende soorten informatie te presenteren. U kunt tekenen, tekst typen en vergelijkingen weergeven. De cursusleider bepaalt of deze functies beschikbaar zijn.

In de onderstaande tabel worden de tools beschreven die beschikbaar zijn op het whitebord.

Tools en acties voor het whitebord
Functie Beschrijving Actie
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_arrow_icon_16x16.png Een item selecteren Klik op de pijl en klik op het item dat u wilt selecteren. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren voor geselecteerde items:
 • Vergroten: klik op een van de kleine zwarte vierkantjes die rond het item worden weergegeven en sleep dit tot het item de gewenste grootte heeft.
 • Verplaatsen: klik op een item en verplaats dit naar de gewenste locatie.
 • Knippen: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Knippen.
 • Kopiëren: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Kopiëren.
 • Plakken: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Plakken.
 • Verwijderen: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Verwijderen.
 • Items groeperen: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Groep.
 • Groepering opheffen: klik op het whitebord op een item in een groep en klik vervolgens op het pictogram Groepering opheffen.
 • Naar voorgrond: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Naar voorgrond.
 • Naar achtergrond: klik op een item op het whitebord en klik op het pictogram Naar achtergrond.
 • Alle figuren selecteren op het whitebord met het pictogram Alle figuren selecteren.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_pen_16x16.png Uit de vrije hand tekenen Klik op de tool Pen. Kies de kleur van de pen in de vervolgkeuzelijst Opvulkleur.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_text_16x16.png Tekst typen met het toetsenbord Klik op de tool Tekst (T) en klik op het whitebord. Het vak Tekstinvoer voor whitebord wordt weergegeven. Typ tekst in het vak en klik op Invoegen. Gebruik de opties in het palet Tools om de kleur, het lettertype en de grootte te selecteren.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_slantedline.png Een rechte lijn tekenen Klik op de tool Lijn.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_square_16x16.png Een rechthoek tekenen Klik op de tool Vierkant. Kies de kleur van het vierkant in de vervolgkeuzelijst Opvulkleur.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_circle_16x16.png Een cirkel tekenen Klik op de tool Ovaal. Kies de kleur van het ovaal in de vervolgkeuzelijst Opvulkleur.
File:nl-nl/Learn/Sandbox/nl-nl/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/003_Virtual_Classroom_Tools/button_virtual_classroom_whiteboard_equation_16x16.png Een vergelijking invoeren klik op het pictogram Vergelijking. De vergelijkingseditor wordt weergegeven. Voer de vergelijking in en klik vervolgens op Vergelijking invoegen.

Groepsbrowser voor virtueel klaslokaal

Gebruik de groepsbrowser om samen te surfen op internet. Met deze tool opent u een URL die alle gebruikers kunnen zien. URL's die tijdens de sessie worden gebruikt, worden beschreven in de opname (als er een opname wordt gemaakt). De instelling bepaalt of deze functie wel of niet beschikbaar is voor gebruikers.

Een website weergeven

 1. Typ de URL in het vak Voer adres in. Klik op Start.
 2. Klik op Weergeven aan gebruikers om een website weer te geven op het whitebord. U kunt ook op Voorbeeld in nieuw venster klikken om een website in een nieuw venster weer te geven. Het voorbeeldvenster is alleen zichtbaar voor de gebruiker die het heeft geopend.

Een vraag stellen in het virtuele klaslokaal

Als de cursusleider deze functie heeft ingeschakeld, kunt u vragen stellen tijdens een sessie. Wanneer u vragen stelt, kan de cursusleider deze bekijken en beantwoorden.

 1. Klik in het gebied Vraag stellen op Opstellen.
 2. Typ de vraag in het venster Vraag verzenden.
 3. Klik op Verzenden.

Postvak IN voor vragen van virtueel klaslokaal

Uw vragen worden tijdens een virtueel-klaslokaalsessie verzonden naar het Postvak IN voor vragen. Het Postvak IN voor vragen wordt gebruikt om vragen te beheren en te beantwoorden tijdens een samenwerkingssessie.

Een vraag beantwoorden

 1. Klik in de lijst Van op een gebruikersnaam.
 2. Klik op het pictogram Vraag beantwoorden.
 3. Typ uw antwoord in het tekstvak Antwoord op de pagina Vraag beantwoorden.
 4. Klik op Verzenden.

Een vraag verwijderen

 1. Klik in de lijst Van op een gebruikersnaam.
 2. klik op het pictogram Verwijderen.

Onbeantwoorde vragen weergeven

Schakel het selectievakje Alleen onbeantwoorde vragen weergeven in.

Het venster Vraag beantwoorden

Klik op het pictogram Vraag beantwoorden om het gelijknamige venster weer te geven.

 1. Vraag: Hier ziet u de vraag.
 2. Antwoord: Typ hier het antwoord op de vraag.
 3. Private: Schakel dit selectievakje in om uw antwoord alleen naar de vraagsteller te sturen. Als Persoonlijk is ingeschakeld, wordt het antwoord alleen verzonden naar de persoon van wie het bericht afkomstig is.
 4. Verzenden: Klik hierop om het antwoord te versturen naar de persoon die de vraag heeft gesteld.