Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Dagboeken

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de instelling of de cursusleider de tool mogelijk uitgeschakeld.

Dagboeken zijn een instrument waarmee u privé kunt communiceren met de cursusleider. U kunt een dagboek ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie om uw meningen, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen, of om cursusmateriaal inhoudelijk te bespreken en te analyseren. U kunt bijvoorbeeld problemen beschrijven waarmee u te maken hebt gehad en hoe u deze hebt opgelost. De cursusleider kan ervoor zorgen dat dagboekvermeldingen formeler van aard zijn en de focus op een bepaald aandachtsgebied leggen door onderwerpen voor discussie aan te dragen.

De cursusleider kan ervoor kiezen de dagboeken openbaar te maken, zodat alle cursusdeelnemers een bijdrage kunnen leveren. U kunt lezen wat andere studenten hebben geschreven en hierop een reactie geven.

In het gebied van de groep kunnen alle leden van de groep de vermeldingen van de andere leden bekijken en hierop reageren. De groep kan als geheel communiceren met de cursusleider en alle leden kunnen voordeel hebben van de gemaakte opmerkingen.

De cursusleider kan een cijfer geven aan groepsdagboeken en dit cijfer toekennen aan alle leden van de cursusgroep. Dagboekvermeldingen kunnen ook uitsluitend als communicatiemiddel worden gebruikt. In beide gevallen kunt u meerdere bijdragen leveren aan hetzelfde onderwerp.

De pagina met dagboekonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. De instructies kunt u lezen in het inhoudsframe. Klik op de pijl om de instructies samen te vouwen. Vouw in het zijpaneel het gedeelte Dagboekgegevens uit om meer informatie weer te geven.

 1. Dagboekvermelding maken: Maak een dagboekvermelding met de optie Dagboekvermelding maken. U kunt op elk moment een andere dagboekvermelding maken voor een onderwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval als de cursusleider een opmerking toevoegt met het verzoek iets toe te lichten voordat een cijfer wordt toegekend of om een onderwerp voor een vermelding voor te stellen.
 2. Dagboekinstructies: lees de instructies voor het dagboek en doelen die de cursusleider eventueel heeft afgestemd op het dagboek.
 3. Concepten weergeven: hiermee kunt u alle vermeldingen weergeven die als concept zijn opgeslagen. Klik op Concepten weergeven op de actiebalk.
 4. Dagboekinvoer: dagboekvermeldingen worden weergegeven in het inhoudsframe achter de instructies.
 5. Opmerking: u kunt opmerkingen toevoegen door op Opmerking te klikken.
 6. Dagboekgegevens: bekijk in het zijpaneel de dagboekgegevens, bijvoorbeeld of opmerkingen zijn toegevoegd. Het gedeelte Dagboekgegevens is standaard samengevouwen. U moet het gedeelte uitvouwen om de informatie te zien.
 7. Cijfer: de sectie Cijfer wordt weergegeven als cijfertoekenning is ingeschakeld voor een dagboek. U kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor uw dagboekvermeldingen.
 8. Meer dagboeken: in de sectie Meer dagboeken kunt u dagboekvermeldingen van andere cursusleden zien.
 9. Index: in het gedeelte Index kunt u voor een week of maand de titels zien van geselecteerde vermeldingen, afhankelijk van de instellingen die de cursusleider heeft opgegeven voor het dagboek. De titel van de meest recente vermelding wordt als eerste weergegeven.

Een dagboek weergeven

 1. Klik in het cursusmenu op Dagboeken.

  -OF-

  Klik in het cursusmenu op Tools en vervolgens op Dagboeken.

 2. Klik op de overzichtspagina met dagboeken op de naam van het dagboek dat u wilt openen.
 3. De pagina van het dagboek wordt weergegeven.

Een dagboekvermelding maken

Alleen de cursusleider kan een dagboekonderwerp maken. U kunt vervolgens wel vermeldingen toevoegen aan het dagboek. De onderwerpen van het dagboek worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina met dagboeken. Maak en post dagboekvermeldingen. Het is ook mogelijk vermeldingen als concept op te slaan en deze later te posten.

 1. Klik in het cursusmenu op Dagboeken.

  -OF-

  Klik in het cursusmenu op Tools en vervolgens op Dagboeken.

 2. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken het dagboek dat u wilt openen.
 3. Klik op de pagina met dagboekonderwerpen op Dagboekvermelding maken.
 4. Typ op de pagina Dagboekvermelding maken een titel voor de vermelding.
 5. Typ de tekst in het tekstvak Bericht van vermelding.
 6. U kunt ook het gedeelte Dagboekvermeldingsbestanden gebruiken om op een van de volgende manieren een bestand bij te voegen:
  • Als u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer, klikt u op Bladeren in mijn computer.
  • Als u een bestand wilt uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
   • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

    -OF-

   • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.

  Bestanden die zijn toegevoegd door studenten worden wel samen met de vermelding weergegeven, maar worden niet opgeslagen in Cursusbestanden of Content Collection.

 7. Klik op Vermelding posten.

  -OF-

  Klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding op te slaan en later te posten.

  Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het dagboek en deze beschikbaar heeft gesteld aan studenten, klikt u bij Cijfer voor dagboek op de knop Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken. Als er geen rubriek is gekoppeld of als deze niet beschikbaar is gesteld, is de knop Rubriek weergeven niet zichtbaar.

Concepten van dagboekvermeldingen weergeven

Dagboekvermeldingen kunt u opslaan om deze later te posten. Klik hiervoor op Vermelding als concept opslaan. Deze concepten kunt u bekijken door op de beginpagina van de tool Dagboek te klikken op Concepten weergeven.

Een opmerking toevoegen voor een dagboekvermelding

U kunt opmerkingen toevoegen voor een dagboekvermelding, maar alleen als de cursusleider deze functie heeft ingeschakeld. U kunt reageren op de opmerking van een cursusleider om zo de interactie momentum te geven.

U kunt geen opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van een andere gebruiker, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Gebruikers kunnen wel opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van studenten die deel uitmaken van hun groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen alle groepsleden en de cursusleider opmerkingen toevoegen voor vermeldingen.

 1. Klik in het cursusmenu op Dagboeken.

  -OF-

  Klik in het cursusmenu op Tools en vervolgens op Dagboeken.

 2. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken het dagboek dat u wilt openen.
 3. Klik op de overzichtspagina Dagboek op Opmerking voor de geselecteerde vermelding.
 4. Typ een opmerking in het veld Opmerking.
 5. Klik op Toevoegen.

Een dagboekvermelding wijzigen

U kunt alle dagboekvermeldingen wijzigen, op voorwaarde dat de cursusleider deze functie heeft ingeschakeld. Als u echter een vermelding wijzigt waaraan al een cijfer is toegekend, wordt de oorspronkelijke vermelding verwijderd..

 1. Klik in het cursusmenu op Dagboeken.

  -OF-

  Klik in het cursusmenu op Tools en vervolgens op Dagboeken.

 2. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken het dagboek dat u wilt openen.
 3. Selecteer op de pagina van het dagboek Bewerken in het contextmenu van de dagboekvermelding.
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Dagboekvermelding bewerken.
 5. Klik op Vermelding posten.

Een dagboekvermelding verwijderen

U kunt alle dagboekvermeldingen verwijderen, op voorwaarde dat de cursusleider deze functie heeft ingeschakeld. Als u echter een vermelding verwijdert waaraan al een cijfer is toegekend, wordt de oorspronkelijke vermelding verwijderd..

 1. Klik in het cursusmenu op Dagboeken.

  -OF-

  Klik in het cursusmenu op Tools en vervolgens op Dagboeken.

 2. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken het dagboek dat u wilt openen.
 3. Selecteer op de pagina van het dagboek Verwijderen in het contextmenu van de dagboekvermelding. Deze actie is definitief. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Cijfers voor dagboekvermeldingen weergeven

Wanneer uw bijdragen aan een dagboek zijn beoordeeld, kunt u het cijfer op twee plaatsen bekijken. De cijfergegevens worden weergegeven bij Cijfer op de pagina van het dagboek en in de tool Mijn cijfers. Hier kunt u ook eventuele feedback lezen en zien op welke datum het cijfer is toegekend.

Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt voor de beoordeling en deze beschikbaar heeft gesteld aan studenten, klikt u op Rubriek weergeven om gedetailleerde informatie voor cijfertoekenning te lezen.

Als er geen rubriek is gekoppeld of als deze niet beschikbaar is gesteld, is de knop Rubriek weergeven niet zichtbaar.

Problemen oplossen

 • Als de cursusleider een dagboek verwijdert terwijl u een bijdrage schrijft voor het dagboek, worden het dagboek en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als de beschikbaarheid van een dagboek wordt ingetrokken terwijl u een bijdrage schrijft, blijft het dagboek in de bewerkingsmodus zichtbaar voor de cursusleider, maar kunt u het dagboek niet meer zien.
 • Als de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wordt gewijzigd, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.
 • Als de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wordt gewijzigd, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.