Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

eReserves

Met eReserves kunnen bibliothecarissen in het gehele systeem inhoud beschikbaar maken voor gebruikers. Deze inhoud wordt beschikbaar gesteld in de map Bibliotheekinhoud of geplaatst in een cursusmap in eReserves. Alle gebruikers (met uitzondering van gasten en waarnemers) die ten minste beschikken over de machtiging Lezen voor een cursusmap (deze machtiging wordt automatisch toegekend na cursusinschrijving), mogen de inhoud van de map eReserves bekijken. Alleen de bibliothecaris mag echter eReserves-inhoud toevoegen of wijzigen. In eReserves wordt alleen inhoud van beschikbare cursussen weergegeven. Cursusleiders kunnen inhoud uit eReserves toevoegen aan hun cursus.

Bibliothecarissen

De beheerder moet een gebruiker de juiste machtiging toekennen om een eReserves-bibliothecaris te worden. Bibliothecarissen hebben toegang tot alle inhoud van eReserves. Ze beschikken tevens over de machtigingen Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren voor de inhoud. Cursusleiders kunnen inhoud van eReserves lezen, maar op geen enkele manier bewerken of verwijderen.

Cursusmappen maken in eReserves

eReserves bevat specifieke mappen voor cursussen in het systeem. Beheerders kunnen de eReserves-map automatisch genereren. Deze map bevat dan mappen voor elke cursus. Als beheerders deze map niet genereren, worden er automatisch cursusmappen gegenereerd in eReserves wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer de eReserves-map selecteert in het bestandssysteem. Wanneer de cursusleider van een geschiedenisklas bijvoorbeeld een eReserves-map wil maken, moet hij of zij klikken op de map eReserves. Vervolgens wordt automatisch een map met de cursus-ID van de geschiedenisklas weergegeven in het eReserves-gebied.

eReserves-mappen weergeven

Met de optie Map zoeken hebben eReserves-bibliothecarissen eenvoudig toegang tot eReserves-cursusmappen. De bibliothecaris kan deze tool gebruiken om eReserves-mappen te selecteren waarvoor hij of zij een machtiging heeft en deze weergeven in het Content Collection-menu.

cursusmappen worden automatisch weergegeven in het eReserves-gebied van de bibliothecaris als deze is ingeschreven voor de cursus.