Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoud maken en wijzigen

Herbruikbare inhoud maken

Alle inhoud die in Blackboard Learn wordt gemaakt, wordt opgeslagen in Content Collection.

Soorten inhoud
Type inhoud Beschrijving
Mappen In mappen kunnen andere mappen en items worden opgeslagen. Mappen kunnen in elke map worden gemaakt. Wanneer u een map wilt maken, moet u over de machtigingen Lezen en Schrijven beschikken voor de map waarin de nieuwe map wordt opgenomen.
Items U kunt items maken of uploaden en opslaan in Content Collection. U kunt items toevoegen aan elke map, op voorwaarde dat u beheerbevoegdheden hebt voor de map waar het nieuwe item wordt gemaakt.
externe koppelingen Koppelingen met externe websites kunnen worden toegevoegd aan Content Collection als externe koppelingen. Een gedefinieerde website-URL voor een externe koppeling kan achteraf worden gewijzigd.

Inhoud die wordt gemaakt binnen Content Collection, zoals externe koppelingen of HTML-objecten, kan op bepaalde plaatsen in een cursus worden gebruikt.

 

Als u voor uw vakgebied verschillende cursussen volgt en u op internet een artikel hebt gevonden dat u via de tool Discussieruimte wilt delen in diverse cursussen, kunt u een externe koppeling maken in Content Collection en met de teksteditor van de tool in de cursus een koppeling naar het item toevoegen. U kunt ook inhoud koppelen die u maakt in blogs, wiki's en dagboeken.

Inhoud bewerken

Alle mappen, items en koppelingen kunt u wijzigen door in het contextmenu van het item de optie Bewerken te kiezen.

Mappen vergrendelen

Een vergrendeling beveiligt een map (de naam en de instellingen ervan) tegen wijzigingen. Wanneer Vergrendel deze map wordt geselecteerd, kunnen de items in de map worden bewerkt, maar niet worden verwijderd of verplaatst. Met de optie Vergrendel deze map inclusief inhoud worden zowel de map als de inhoud ervan beveiligd. Wanneer deze optie is geselecteerd, zijn alle submappen en items in de map vergrendeld. Deze mappen en items kunnen niet worden bewerkt, verplaatst of verwijderd. Wanneer een map is vergrendeld, kan de gebruiker de items in de map ook niet wijzigen via de webmap, bijvoorbeeld door een item rechtstreeks naar de webmap te kopiëren.

Opmerking:  Op de Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.

Kies deze optie door het contextmenu weer te geven en te klikken op Bewerken. De verschillende vergrendelingsopties zijn dan beschikbaar in sectie drie.

Een map maken

 1. Ga naar Content Collection.
 2. Ga naar het inhoudsgebied of de map waaraan u de nieuwe map wilt toevoegen.
 3. Klik op de actiebalk op Map maken. Als de functie Map maken niet wordt weergegeven, beschikt u niet over de vereiste machtigingen om een map toe te voegen op de huidige locatie.
 4. Typ een naam voor de map in het veld dat verschijnt onder de actiebalk.
 5. Klik op Maken en aanpassen om opties in te stellen voor de map of klik op Verzenden om de bewerking te voltooien.
 6. Als u Maken en aanpassen hebt geselecteerd, verschijnt de pagina Map bewerken. Selecteer opties voor het aanpassen van de map en klik op Verzenden.

Een item of externe koppeling toevoegen

 1. Ga naar het gebied in Content Collection waar u een item wilt toevoegen.
 2. Wijs op de actiebalk de optie Bouwen aan en klik op het item dat u wilt toevoegen.

  -OF-

  Als u een externe koppeling maakt, klikt u op Koppeling.

  Opmerking:  Als de functie Bouwen niet wordt weergegeven, bent u niet bevoegd een item toe te voegen in de huidige locatie.

 3. Voer een naam in voor het item. Als u het selectievakje inschakelt, wordt een eventueel bestaand bestand met deze naam automatisch overschreven.
 4. Gebruik de teksteditor om de inhoud van het item te maken.

  -OF-

  Als u een externe koppeling maakt, geef dan een naam en URL op voor de koppeling.

  Opmerking:  De tekens ‘%’ en ‘?’ mag u niet gebruiken in dit veld.

 5. Selecteer een of meer van de volgende opties:
  • Bestand vergrendelen: een item kan alleen worden ontgrendeld door de persoon het item heeft vergrendeld. Vergrendeling voorkomt wijzigingen aan het item. Als een bestand wordt uitgecheckt, wordt het automatisch vergrendeld.
  • Opmerkingen delen: Als de opmerkingen gedeeld zijn kunnen de gebruikers met leesmachtiging opmerkingen weergeven en toevoegen.
  • Versiebeheer inschakelen: Als versiebeheer is ingeschakeld, wordt bij het overschrijven of bewerken van een bestand een nieuwe versie gemaakt.
  • Tracering inschakelen: Als tracering is ingeschakeld, wordt elk geval dat een gebruiker met een item werkt geregistreerd.
 6. Klik op Verzenden. Het item wordt toegevoegd aan Content Collection.