Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Pakketten en items uploaden en downloaden

U kunt alle documenten, foto's, mappen en werk uploaden naar Content Collection. U kunt het gebied Mijn inhoud gebruiken voor het opslaan van bestanden waaraan u werkt of die u wilt verzenden of bijvoegen wanneer u werk voor een cursus gaat versturen. Bestanden die zijn opgeslagen in Content Collection kunt u koppelen aan uw cursussen of projecten waaraan u werkt.

Gebruikers kunnen pakketten met items en de bijbehorende metagegevens die ze hebben gedownload later weer uploaden. Het resultaat is dat de bestanden en mappen de bestaande bestanden en mappen overschrijven (door het toevoegen van een nieuwe versie of overschrijven zonder een nieuwe versie). De inhoud van het bestand metadata.XML in het pakket vervangt de metagegevens van de afzonderlijke items.

het pakket moet eerder zijn gedownload uit Content Collection en moet een zip-bestand zijn.

Gebruikers kunnen items en de bijbehorende metagegevens downloaden. Het resultaat is een zip-bestand met de volledige padstructuur van de bestanden en mappen, evenals een XML-bestand waarin de metagegevens voor alle bestanden en mappen in het pakket zijn gedefinieerd.

Items uploaden

U kunt bestanden uploaden naar elk inhoudsgebied dat voor u toegankelijk is. De knop Uploaden kunt u dan kiezen op de actiebalk. U kunt kiezen tussen Bestanden uploaden en Pakket uploaden. Pakketten zijn zip-bestanden die automatisch worden uitgepakt in de geselecteerde map.

  1. Ga naar het gebied in Content Collection waar u bestanden wilt uploaden.
  2. Wijs op de actiebalk naar Uploaden en kies Bestanden uploaden.
  3. Als u meerdere bestanden wilt uploaden, gebruikt u de optie Meerdere bestanden en mappen in de rechterbovenhoek van de pagina. U kunt bladeren naar bestanden of bestanden vanuit een map op het bureaublad slepen.
  4. Nadat u bestanden hebt toegevoegd aan de lijst, klikt u op Verzenden om de bestanden te uploaden. Als het uploaden mislukt, klikt u op Ongedaan maken om alle geüploade bestanden te verwijderen en gaat u terug naar de bovenliggende map. Voor het uploaden van meerdere bestanden is de Java-plugin vereist, versie 1.5 of hoger. Als de plugin niet beschikbaar is, gebruikt u de optie Eén bestand om bestanden één voor één toe te voegen.

Een item of pakket downloaden

  1. Navigeer naar de map met de gewenste items.
  2. Selecteer de bestanden en mappen die u wilt downloaden.
  3. Klik op Pakket downloaden.
  4. Selecteer Bestand opslaan en klik op OK.

samen met de bestanden en mappen wordt een XML-bestand met de naam Metadata.xml gedownload. Dit XML-bestand bevat de metagegevens voor alle items die zijn gedownload.

De metagegevens bewerken

Als het item of de items zijn gedownload, kunt u het bijbehorende bestand Metadata.xml file bewerken buiten Blackboard. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Als u een metagegevensveld toevoegt aan het XML-bestand en er geen bijbehorend metagegevenskenmerk is gedefinieerd in een metagegevensformulier, wordt het nieuwe veld wel opgeslagen maar is het veld nergens binnen Blackboard zichtbaar.
  • Het uploaden van het bestand is alleen mogelijk als het XML-bestand de juiste opmaak heeft.

Zie Metagegevens voor meer informatie.