Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mapeigenschappen bewerken

Nadat een map is gemaakt, kunt u de instellingen wijzigen via de pagina Bewerken. Wanneer een map bijvoorbeeld bij het maken is vergrendeld, kan de vergrendeling worden opgeheven via deze pagina. U kunt op de pagina Eigenschappen ook gedetailleerde informatie over de map vinden, zoals de naam van de persoon die de map heeft gemaakt, wanneer de map is gemaakt en wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Eigenschappen van mappen wijzigen

 1. Ga naar de map met de submap die u wilt wijzigen.
 2. Selecteer Bewerken in het contextmenu van de map.
 3. Vul de velden in.
  Velden
  Veld Beschrijving
  Mapinformatie
  Mapnaam U kunt de naam van de map weergeven of wijzigen.
  Locatie-URL De URL van de map. Deze URL is alleen toegankelijk voor gebruikers met een actieve gebruikersaccount en machtigingen om de map te bekijken.
  Permanente URL De webkoppeling voor dit bestand, inclusief de unieke, onveranderbare ID maar zonder het pad. Deze persistente ID's zorgen ervoor dat koppelingen met items van Content Collection niet meer verbroken raken.
  Eigenaar Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de map en de inhoud ervan.
  Gemaakt door Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die de map heeft gemaakt.
  Gemaakt op Hier worden de datum en de tijd weergegeven waarop de map is gemaakt.
  Laatst gewijzigd door Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die de laatste wijzigingen in de map heeft aangebracht.
  Laatste wijziging Hier worden de datum en de tijd weergegeven waarop de laatste wijzigingen in de map zijn aangebracht.
  Quotuminformatie
  Grootte Hier wordt de grootte van de map weergegeven in megabyte.
  Quotum in megabyte Voer voor de map een ruimtequotum in megabytes (MB) in. Het ruimtequotum kan niet groter zijn dan het quotum voor de map waarin de nieuwe map wordt opgenomen. Het quotum voor /cursussen/geschiedenis/documenten kan bijvoorbeeld niet groter zijn dan het quotum voor /cursussen/geschiedenis.
  Beschikbaar quotum Een veld dat niet kan worden gewijzigd en waarin de hoeveelheid beschikbare ruimte wordt weergegeven voor de map waarin de nieuwe map wordt opgenomen. Wanneer u bijvoorbeeld de map /cursussen/geschiedenis/documenten maakt, wordt in dit veld de beschikbare ruimte voor /cursussen/geschiedenis weergegeven. Het quotum voor een map kan niet groter zijn dan de beschikbare ruimte in de map waarin deze wordt opgenomen.
  Vergrendelingsopties
  Vergrendelen Selecteer een van de volgende vergrendelingsopties voor de map:
  • Geen vergrendeling
  • Vergrendel deze map
  • Vergrendel deze map inclusief inhoud

  Een vergrendeling beveiligt een map (de naam en de instellingen ervan) tegen wijzigingen. Wanneer de map en de inhoud ervan zijn vergrendeld, zijn zowel de map als het materiaal in die map beveiligd. Wanneer een map is vergrendeld, kan de gebruiker de items in de map niet wijzigen via de webmap, bijvoorbeeld door een item rechtstreeks naar de webmap te kopiëren.

  Op de Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.

  Opmerkingopties
  Opmerkingen Selecteer een optie voor het weergeven van opmerkingen:
  • Alle opmerkingen voor deze map zijn persoonlijk.
  • Opmerkingen voor deze map delen
  • Alle opmerkingen voor deze map en de inhoud van de map delen
  • Alle opmerkingen voor deze map en de inhoud van de map zijn persoonlijk
  Versieopties
  Versies Selecteer een optie voor versiebeheer:
  • Geen versies
  • Versiebeheer inschakelen voor de bestanden in deze map
  • Versiebeheer inschakelen voor de bestanden in deze map en alle submappen
  Traceringsopties
  Tracering Selecteer een traceringsoptie voor deze map:
  • Geen tracering
  • Tracering inschakelen voor de bestanden in deze map
  • Tracering inschakelen voor de bestanden in deze map en alle submappen
  Overeenstemmingsopties
  Overeenstemmingen Selecteer een overeenstemmingsoptie voor deze map:
  • Overeenstemmingen alleen op deze map toepassen
  • Overeenstemmingen toepassen op deze map en de bestanden in de map
  • Overeenstemmingen toepassen op deze map, de submappen en alle bestanden in die mappen
  Metagegevensopties
  Metagegevens Selecteer een optie voor het verwerken van metagegevens voor deze map:
  • Metagegevens zijn alleen van toepassing op deze map
  • Metagegevens toepassen op deze map en de bestanden in de map
  • Metagegevens toepassen op deze map, de submappen en alle bestanden die ze bevatten.

  Metagegevens bevatten informatie over de bestanden in deze map. Als u metagegevens toevoegt aan de bestanden en submappen, worden bestaande metagegevens overschreven.

 4. Klik op Verzenden.

Submappen vergrendelen

Mappen kunnen een aantal items en submappen bevatten. Wanneer u een submap ontgrendelt, kan tevens het type vergrendeling van de hoofdmap worden gewijzigd. Wanneer een gebruiker de vergrendeling van een submap wijzigt van Vergrendel deze map inclusief inhoud in Geen vergrendeling, wordt de hoofdmap ook automatisch ingesteld op Geen vergrendeling, zelfs als eerder de optie Vergrendel deze map inclusief inhoud is geselecteerd. Volgens hetzelfde principe moet u submappen niet vergrendelen wanneer een hoofdmap al is vergrendeld. Deze actie heft de vergrendeling van de hoofdmap op en stelt deze in op Geen vergrendeling, waardoor de submap wordt vergrendeld en de hoofdmap wordt ontgrendeld.