Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Meldingen voor mappen

Gebruikers kunnen zich abonneren op een map als ze een melding willen ontvangen wanneer er items zijn toegevoegd of wanneer bepaalde items zijn gewijzigd (zoals machtigingen of metagegevens). Gebruikers kunnen zich alleen abonneren op items waarvoor ze de machtiging Beheren hebben.

Kies Meldingen in het contextmenu voor de gewenste map.

De pagina Meldingen bevat de volgende functies:

Functies op de pagina Meldingen
Functie Beschrijving
Locatie Het pad naar de map weergeven.
Meldingen maken Klik hierop om een melding toe te voegen aan deze map.
verwijderen Klik hierop om de geselecteerde meldingen te verwijderen.
Abonnee De naam van de gebruiker die zich heeft geabonneerd op deze map.
Frequentie De frequentie van deze melding.
Type melding Het type melding.
verloopdatum De verloopdatum voor deze melding.

Abonneren op een map

  1. Klik in het contextmenu van de map op Meldingen.
  2. Klik op Meldingen maken.
  3. Selecteer het type melding dat u wilt ontvangen: Mapwijziging, Geopende inhoud en/of Wijziging in opmerking. Gebruikers kunnen een of meer van deze typen selecteren.
  4. Selecteer de frequentie van de melding door het keuzerondje Direct of Dagelijks in te schakelen. Kies Direct als u een e-mail wilt ontvangen als er iets in de map is gewijzigd. Kies Dagelijks als u één keer per dag een overzicht wilt ontvangen met alle wijzigingen van een bepaald type.
  5. Kies de verloopdatum voor deze melding door het keuzerondje Opgegeven datum te selecteren en de velden maand, dag en jaar te gebruiken. Selecteer het keuzerondje Geen datum als u geen verloopdatum wilt instellen voor de melding.
  6. Klik op Verzenden als u klaar bent.