Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Sjablonen voor metagegevens maken

Bibliothecarissen kunnen aangepaste metagegevenssjablonen maken die kunnen worden toegepast op een map en de bijbehorende inhoud. Nadat een sjabloon beschikbaar is gemaakt voor een map, is de sjabloon ook beschikbaar voor alle inhoudsitems in de map. Deze sjablonen kunnen een onbeperkt aantal bestaande velden met metagegevenskenmerken bevatten, evenals nieuwe kenmerken en velden.

Zie Kenmerken van metagegevens beheren voor meer informatie over kenmerken.

Een sjabloon maken

 1. Klik op de koppeling Metagegevenssjablonen in het menu  Tools .
 2. Klik op  Sjabloon maken.
 3. Typ in het veld  Paginakop  de tekst die boven aan de sjabloon moet worden weergegeven. Dit is een vereist veld.
 4. Typ de naam van de sjabloon in het veld  Formuliernaam . Dit is een vereist veld.
 5. Typ een beschrijving van de sjabloon in het veld  Beschrijving .
 6. Klik op  Verzenden. De pagina Formulieren ontwerpen wordt weergegeven.

Nadat de sjabloon is toegevoegd, bestaat de volgende stap uit het maken van het ontwerp van de sjabloon. Voeg pagina-instructies, kopteksten en afzonderlijke velden toe om de sjabloon af te maken.

Functies

Sjabloonelementen
Functie Beschrijving
toevoegen Kies een ontwerpelement in de vervolgkeuzelijst  Toevoegen .
 • Instructies. Deze instructies worden boven aan de pagina van een nieuwe metagegevenssjabloon weergegeven.
 • Koptekst stap . Een grafisch element binnen een metagegevenssjabloon dat wordt gebruikt om de velden voor gegevensinvoer logisch te groeperen.
 • Veld. Een afzonderlijk gegevensveld.
Verwijderen Selecteer ontwerpelementen en klik op  Verwijderen om ze uit de sjabloon te verwijderen.
Voorbeeld Klik hierop om te kijken hoe de sjabloon er op dit moment uitziet. De metagegevenssjabloon wordt weergegeven in een nieuw venster.
Pagina-instructies Klik op  Bewerken  om de pagina-instructies te wijzigen.
Koptekst stap: Details Klik op Bewerken om de tekst van de koptekst voor de stap te wijzigen.

Metagegevenssjablonen wijzigen

Bibliothecarissen kunnen de velden toevoegen, verwijderen en aanpassen die worden gebruikt in metagegevenssjablonen. Deze velden kunnen helemaal nieuw zijn of worden toegevoegd uit een lijst met bestaande kenmerken. Er kunnen bestaande kenmerken worden toegevoegd aan metagegevenssjablonen of de bibliothecaris kan nieuwe kenmerken definiëren. Nieuwe kenmerken worden toegevoegd aan de pagina Kenmerken beheren en kunnen ook worden gebruikt in andere metagegevenssjablonen.

Taken voor maken van metagegevenssjabloon
Functie Beschrijving
bewerken Wijzig de naam en beschrijving van deze sjabloon.
Formulieren ontwerpen Wijzig de velden, labels en organisatie van dit formulier.
beschikbaarheid De beschikbaarheid van deze sjabloon bewerken.

Eigenschappen van een metagegevenssjabloon bewerken

De eigenschappen van een metagegevenssjabloon vormen de metagegevens van de sjabloon zelf. Via deze eigenschappen hebben gebruikers niet alleen toegang tot sjablonen, ze kunnen ook worden gebruikt in batchbewerkingen en leveren beschrijvende gegevens aan de Sjabloonbouwer.

De beschikbaarheid van een metagegevenssjabloon bewerken

Bibliothecarissen en andere gebruikers kunnen het gebruik van metagegevenssjablonen regelen door de sjablonen beschikbaar te stellen aan een bepaalde groep gebruikers van Inhoudsbeheer. Items van Content Collection kunnen worden gegroepeerd in een specifieke map en worden toegewezen aan een specifieke cursus. Deze inhoud kan ook worden gedeeld binnen een vakgroep of de gehele instelling.

 1. Klik op Metagegevenssjablonen in het menu Tools.
 2. Selecteer een van de volgende opties in het contextmenu voor de sjabloon:
  1. Klik op Metagegevenssjablonen in het menu Tools.
  2. Selecteer Bewerken in het contextmenu voor de gewenste sjabloon.
  3. Wijzig de velden Paginakop (verplicht veld), Formuliernaam (verplicht veld) en Beschrijving.
  4. Klik op Verzenden.
  1. Klik op Metagegevenssjablonen in het menu Tools.
  2. Kies Beschikbaarheid in het contextmenu voor de sjabloon waarvan u de beschikbaarheid wilt wijzigen.
  3. Selecteer Ja om de sjabloon over in het systeem beschikbaar te maken.
  4. Kies Alle mappen of Geselecteerde mappen en alle submappen om de beschikbaarheid van de sjabloon op mapniveau in te stellen.
  5. Klik op Bladeren om de gewenste mappen en submappen te selecteren als u Geselecteerde mappen en alle submappen hebt ingeschakeld.
  6. Klik op Metagegevensformulier toevoegen aan pagina Item toevoegen om het formulier Metagegevens toe te voegen aan de pagina's Item toevoegen en Map toevoegen.
  7. Klik op Verzenden.

   De keuzerondjes Mapbeschikbaarheid bepalen de beschikbaarheid van de sjabloon op mapniveau.

   • Selecteer de optie Alle mappen om de sjabloon vrij toegankelijk te maken.
   • Met de opties Geselecteerde mappen en Geselecteerde mappen en submappen kunt u de sjabloon toegankelijk maken vanuit bepaalde mappen en submappen. Gebruik de knop Bladeren om de gewenste mappen en/of submappen te selecteren.

Formulieren voor een metagegevenssjabloon bewerken

 1. Klik op Metagegevenssjablonen in het menu Tools.
 2. Kies Formulieren ontwerpen in het contextmenu voor de sjabloon die u wilt wijzigen.
 3. Klik op Bewerken voor het gewenste formulierelement.

U kunt de volgende wijzigingen doorvoeren:

Taken voor ontwerpen van metagegevenssjablonen
Bewerking Handeling
Instructies toevoegen aan de bestaande metagegevenssjabloon Selecteer Instructies in de keuzelijst Toevoegen.
Koptekst voor een stap toevoegen aan de bestaande metagegevenssjabloon Selecteer Koptekst stap in de keuzelijst Toevoegen.
Afzonderlijke velden toevoegen aan de bestaande metagegevenssjabloon Selecteer Veld in de keuzelijst Toevoegen.
Afzonderlijke velden verwijderen uit de bestaande metagegevenssjabloon Schakel de selectievakjes naast een of meer velden in en klik op Verwijderen.
Een voorbeeld van de bestaande metagegevenssjabloon bekijken Klik op Voorbeeld. De sjabloon wordt geopend in een nieuw venster.

De rangschikking van elementen in een metagegevenssjabloon

Rangschikking van formulierelementen in metagegevenssjabloon
Formulierelementen Beschrijving
Instructies De instructies worden boven aan de pagina met de metagegevenssjabloon weergegeven.
Koptekst stap De koptekst van een stap is binnen een metagegevenssjabloon een grafisch element dat wordt gebruikt om de velden voor gegevensinvoer logisch te groeperen.
Afzonderlijke velden De velden waaruit de metagegevenssjabloon is opgebouwd. Dit kunnen velden zijn die speciaal voor de sjabloon zijn gemaakt of velden die zijn geïmporteerd uit een lijst met kenmerken die eerder zijn gemaakt en die al worden gebruikt in het systeem.

Velden

Elk element heeft een eigen pagina met de velden die kunnen worden gewijzigd. Het betreft de volgende velden:

Instellingen voor formulieren voor metagegevenssjablonen
Veld Verplicht? Beschrijving
Pagina-instructies bewerken
Instructies Nee Voer de instructies in die boven aan de pagina met de metagegevenssjabloon worden weergegeven.

Laat het veld blanco om geen instructies op te nemen.

gebruik stapsgewijze instructies of Help-tekst op veldniveau voor instructies die alleen betrekking hebben op gedeelten van deze sjabloon.

Koptekst voor stap bewerken
Koptekst stap Ja Voer de tekst in die moet worden weergegeven in de koptekst voor de stap. De koptekst van een stap is binnen een metagegevenssjabloon een grafisch element dat wordt gebruikt om de velden voor gegevensinvoer logisch te groeperen.
Veld bewerken
Kenmerknaam N.v.t. Dit is de naam van het kenmerk.
Veldlabel Ja Typ de naam van het veld die moet worden weergegeven op de pagina met de metagegevenssjabloon.
Type veld Ja Maak een keuze uit de volgende stijlen voor selectiekenmerken:
 • Vervolgkeuze - kies deze stijl om een vervolgkeuzelijst (keuzelijst) met verschillende waarden te maken, waarin één waarde kan worden geselecteerd.
 • Lijstmenu - kies deze stijl om een lijst met statische waarden te maken, waarin een of meer waarden kunnen worden geselecteerd.
 • Keuzerondjes - kies deze stijl om een reeks keuzerondjes te maken, waarvan er één kan worden geselecteerd.
 • Tekstgebied - kies deze stijl om een tekstveld te maken.
 • Teksteditor - kies deze optie om een teksteditor weer te geven voor het invoeren en opmaken van tekst.
Regelopties Nee Geef aan hoe de gebruiker kan werken met dit veld:
 • Lezen/schrijven stelt gebruikers van deze sjabloon in staat een veldwaarde in te voeren en te wijzigen.
 • Alleen-lezen betekent dat gebruikers geen gegevens kunnen invoeren in dit veld.
 • Schakel het selectievakje Verplicht in als dit een verplicht veld is.
Helptekst Nee Voer een beschrijvende tekst in voor het veld die de gebruiker kan helpen bij het invullen. De tekst wordt onder het veld weergegeven.
Opties voor selectiekenmerken
Optie toevoegen Nee Klik op Optie toevoegen om de selectiekenmerken verder te definiëren. Klik op Verzenden als u klaar bent.
Label Ja Voer een naam in voor een van de opties voor dit veld.
Waarde Ja Voer de standaardwaarde voor deze optie in.
Systeembeschikbaarheid Nee Klik op Ja om de optie beschikbaar te maken.