Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Kenmerken van metagegevens beheren

Bibliothecarissen kunnen de veldtypen aanpassen waarmee gebruikers metagegevens kunnen invoeren. Er kunnen bestaande kenmerken worden toegevoegd aan metagegevenssjablonen of de bibliothecaris kan nieuwe kenmerken definiëren. Nieuwe kenmerken worden toegevoegd aan de pagina Kenmerken beheren en kunnen ook worden gebruikt in andere metagegevenssjablonen.

Doelen moeten vrij beschikbaar zijn in Outcomes-toetsing om ze te kunnen afstemmen met Content Collection-items.

Kenmerken van metagegevens beheren

 1. Klik op  Metagegevenssjablonen  in het menu  Tools . De pagina Metagegevenssjablonen wordt weergegeven.
 2. Klik op  Kenmerken beheren. De pagina  Kenmerken  wordt weergegeven.

De pagina Kenmerken beheren bevat de volgende functies:

Functies
Bewerking Handeling
Een nieuw kenmerk toevoegen Selecteer een type kenmerk in de vervolgkeuzelijst Kenmerken toevoegen.
Een bestaand kenmerk wijzigen Selecteer Bewerken in het contextmenu voor het kenmerk.
Een kenmerk zoeken Gebruik de velden Weergeven om een kenmerk te zoeken:
 • U kunt zoeken op de status  Beschikbaar.
 • U kunt zoeken naar kenmerken met een bepaald type waarde.
 • U kunt zoeken op de status  Extern.
 • U kunt zoeken op  naam,  ID of  beschrijving , eventueel in combinatie met de filters  Bevat/Begint met/Gelijk aan .
Extra kenmerken weergeven Klik op  Paginering bewerken  en voer het aantal items per pagina in. Hier volgen enkele richtlijnen voor het instellen van het aantal items dat per pagina wordt weergegeven:
 • Standaard worden er 25 items per pagina weergegeven.
 • Klik op Alles weergeven om alle items weer te geven en de andere besturingselementen te verbergen.
 • In het veld Items per pagina mag u alleen een numerieke waarde invoeren.
 • Als de waarde in het veld Items per pagina groter is dan het totale aantal items, worden alle items weergegeven.
 • Als de waarde in het veld Items per pagina kleiner is dan één worden er geen items weergegeven.
Een kenmerk verwijderen Klik op  Verwijderen  in het contextmenu.

Een kenmerk toevoegen

 1. Klik op  Metagegevenssjablonen  in het menu  Tools . De pagina Metagegevenssjablonen wordt weergegeven.
 2. Klik op  Kenmerken beheren. De pagina Kenmerken wordt weergegeven.
 3. Selecteer een type kenmerk in de keuzelijst  Kenmerk toevoegen .
 4. Vul de volgende velden in en klik op  Verzenden  als u klaar bent.
Kenmerken
Veld Vereist Beschrijving
Kenmerken
Type waarde Alleen-lezen In dit veld wordt het type kenmerk weergegeven dat is geselecteerd op de pagina Kenmerken beheren.
Kenmerknaam Ja De naam van het kenmerk; gebruik een naam die aangeeft waarvoor dit veld is bedoeld.
Beschrijving Nee De beschrijving wordt weergegeven in de instructies voor het kenmerk.
Gebruik van kenmerken
extern Nee Bibliothecarissen kunnen kenmerken als extern instellen. Dit houdt in dat de waarden worden afgeleid uit een externe bron.
beschikbaarheid
Systeembeschikbaarheid Nee Bibliothecarissen kunnen kenmerken al dan niet beschikbaar stellen in het systeem.

Bibliothecarissen en beheerders kunnen offline een lijst maken met opties voor metagegevenswaarden in een gestructureerd metagegevensveld en deze lijst vervolgens via een batchbewerking uploaden. Op deze manier kunnen ze eenvoudig gebruikmaken van uitgebreide lijsten waarover ze beschikken, zoals lijsten met onderwerpen of geografische locaties.

 1. Klik op  Metagegevenssjablonen  in het menu  Tools . De pagina Metagegevenssjablonen wordt weergegeven.
 2. Klik op  Kenmerken beheren. De pagina Kenmerken wordt weergegeven.
 3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Kenmerk toevoegenKorte tekenreeks (100 tekens) of Middellange tekenreeks (255 tekens).
 4. Typ een naam voor deze lijst met kenmerken in het veld  Kenmerknaam .
 5. Typ een beschrijving van deze lijst met kenmerken in het veld  Beschrijving .
 6. Schakel het selectievakje  Extern  in om deze kenmerken alleen-lezen te maken.
 7. Bepaal of deze kenmerken al dan niet beschikbaar zijn voor andere gebruikers van het systeem door het keuzerondje  Ja  of  Nee  bij  Systeembeschikbaarheid in te schakelen.
 8. Klik op  Verzenden.
 9. Ga naar het nieuwe kenmerk op de pagina Kenmerken.
 10. Kies  Opties  in het contextmenu voor het kenmerk.
 11. Klik op  Opties batch toevoegen.
 12. Klik op  Bladeren  naast het veld  Bestandslocatie  om het bestand te selecteren dat u wilt uploaden.
 13. Selecteer het  type scheidingsteken  door een van de volgende keuzerondjes in te schakelen: Komma, Tab of Dubbele punt.
 14. Klik op  Verzenden. De pagina Opties toevoegen wordt weergegeven.