Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Zoeken

Met de tool Zoeken naar inhoud beschikken gebruikers over methoden voor het openen, groeperen en opslaan van de grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar is in Content Collection. Deze tool biedt een alternatieve methode voor het benaderen van gegevens die zijn opgenomen in de mapstructuur of snelkoppelingsweergave van de gebruiker en gegevens die worden gedeeld met een gebruiker maar niet toegankelijk zijn via het Content Collection-menu.

U kunt deze tool in twee gevallen gebruiken:

 • U wilt bestanden of mappen openen die niet worden weergegeven in de mapstructuur. Wanneer aan een gebruiker de machtiging Lezen is toegekend voor bestanden of mappen die niet worden weergegeven in zijn of haar mapstructuur of snelkoppelingsweergave, kan de gebruiker zoekcriteria gebruiken om het item te vinden, zoals de bestands- of mapnaam of de gebruikersnaam van de maker van het bestand.
 • U wilt informatie zoeken. In Content Collection kunt u zoeken naar informatie die betrekking heeft op een bepaald onderwerp, die is geschreven door een bepaalde gebruiker of die bepaalde metagegevens bevat.

U kunt snel zoeken via de zoekpagina in het Content Collection-menu. De zoekpagina is met name nuttig wanneer u ten minste een deel van de itemnaam kent. U kunt zoekopdrachten uitvoeren via de opties Standaard zoeken en Geavanceerd zoeken. U kunt zoekopdrachten opslaan en vervolgens telkens opnieuw uitvoeren via de pagina Opgeslagen zoekopdrachten. U kunt ook zoeken in portfolio's en portfolio-items.

Content Collection-items die zijn gekoppeld aan portfolio's, worden doorzocht tijdens zoekopdrachten van type Standaard zoeken en Geavanceerd zoeken. Met een geavanceerde zoekopdracht of standaardzoekopdracht kunt u niet gehele portfolio's en portfolio-items (zoals welkomstpagina's en itempagina's) vinden. Gebruik Zoeken in portfolio's om deze items te zoeken.

‘Intelligente’ zoekopdrachten

Alle zoekopdrachten zijn gebaseerd op de machtigingen die een gebruiker heeft voor een bestand of map. Wanneer de gebruiker voor een item niet beschikt over de machtiging Lezen, wordt het item niet weergegeven in de zoekresultaten, zelfs niet als het item voldoet aan de zoekcriteria. Wanneer meerdere machtigingen zijn ingesteld voor bestanden of mappen, gelden deze machtigingen ook voor het bestand of de map dat/die wordt geopend vanuit de zoekresultaten.

‘Meerdere’ zoekcriteria gebruiken

Op de zoekpagina kunt u in meerdere zoekvelden criteria invoeren. Een item moet aan alle ingevoerde criteria op de pagina voldoen om te worden weergegeven in de zoekresultaten. Elk ingevoerd criterium verfijnd de zoekopdracht.

U hoeft maar in één veld op de pagina criteria in te voeren om een zoekopdracht uit te voeren. U kunt niet alle bestanden en mappen weergeven door geen criteria in te voeren.

Niet hoofdlettergevoelig

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters typt, dit heeft geen invloed op de zoekresultaten.

Zoekcriteria

De volgende informatie is nuttig wanneer u zoekopdrachten uitvoert in Content Collection:

 • U moet ten minste één term invoeren op een zoekpagina. Wanneer u niets invoert, worden niet alle bestanden op het systeem weergegeven in de zoekresultaten.
 • Wanneer u in een zoekopdracht meerdere woorden invoert, worden in de zoekresultaten alleen die bestanden weergegeven die alle opgegeven woorden bevatten.
 • Wanneer u zoekt in de inhoud van bestanden, kunt u jokertekens gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld “zoek*” invoert, worden items met de woorden ”zoek“ en ”zoeken“ weergegeven in de zoekresultaten. In dit geval kunt u niet zoeken op delen van woorden.
 • Wanneer u zoekt naar bestandsnamen, kunt u wel zoeken op delen van woorden. Wanneer u bijvoorbeeld “zoeken” invoert, worden items met de woorden “zoek” en “zoeken” in de bestandsnaam weergegeven in de zoekresultaten. In dit geval kunt u geen zoekopdrachten uitvoeren met jokertekens.
 • U kunt in het veld  Bestands- of mapnaam een bestandsextensie invoeren om alle bestanden van een bepaald extensietype weer te geven in de zoekresultaten. U kunt bijvoorbeeld “.xls” invoeren als u alle Excel-bestanden wilt weergeven.
 • Gebruik de knoppen op de zoekpagina en de pagina met zoekresultaten, zoals  Verzenden  en  Terug, in plaats van de opties op de actiebalk van de browser of ENTER op het toetsenbord. Wanneer u andere opties gebruikt dan de opties op de pagina's van Content Collection, kunnen foutberichten worden weergegeven.

Zoeken met jokertekens, op nabijheid of bij benadering

De volgende informatie is nuttig wanneer u zoekopdrachten uitvoert in Content Collection met jokertekens, op nabijheid of bij benadering. U kunt dit type zoekopdrachten alleen gebruiken wanneer u zoekt in de inhoud van bestanden, niet wanneer u zoekt in bestandsnamen.

 • U kunt een zoekopdracht met een jokerteken voor één teken gebruiken door in het midden of aan het einde van de zoektermen een sterretje (*) in te voegen. U kunt dit doen wanneer u een term zoekt waarvan één teken niet vaststaat (bijvoorbeeld “ta*el”, wanneer u zoekt naar tabel of tafel) of wanneer meerdere tekens niet vaststaan (bijvoorbeeld “test*” wanneer u zoekt naar varianten van test, zoals testen, testomgeving, enzovoort).
 • U kunt het sterretje (*) niet als eerste letter gebruiken in een zoekopdracht. In dat geval worden namelijk alle items in Content Collection weergegeven.
 • U kunt de tilde (~) gebruiken als u wilt zoeken bij benadering. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar termen die een vergelijkbare spelling hebben als de term “test”, voert u in het zoekveld 'test~' in.
 • U kunt de tilde (~) ook gebruiken om te zoeken naar woorden die binnen een bepaalde nabijheid van elkaar staan. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar "test" en "geschiedenis" binnen 10 woorden in elkaars nabijheid, voert u de volgende zoekopdracht in: 'test geschiedenis'~10.

Booleaans zoeken

U kunt de volgende Booleaanse operatoren gebruiken voor zoekopdrachten in Content Collection: AND, OR, NOT, '-', '+'. Booleaanse operatoren moeten worden ingevoerd in hoofdletters. U kunt haakjes gebruiken om componenten te groeperen en subquery's te maken in zoekopdrachten.

 • operator OR: Met deze operator koppelt u twee termen en worden de documenten weergegeven die een van beide termen bevatten. In plaats van het woord OR kunt u ook het symbool 'll' gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'testgeschiedenis' of 'test' bevatten, gebruikt u een van de volgende query's: "testgeschiedenis" ll test, "testgeschiedenis" OR test
 • operator AND: Wanneer u de operator AND gebruikt, worden de documenten weergegeven die beide termen bevatten. In plaats van het woord AND kunt u ook het symbool “&&” gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst "testgeschiedenis" en "test" bevatten, gebruikt u een van de volgende query's: "testgeschiedenis" && "geschiedenistest""testgeschiedenis" AND "geschiedenistest"
 • operator NOT: Met de operator NOT sluit u documenten uit die een bepaalde term bevatten. In plaats van het woord NOT kunt u ook het symbool '!' gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst “geschiedenistest” bevatten, maar niet de tekst “wiskundetest”, gebruikt u de volgende query: “geschiedenistest” ! “wiskundetest”“geschiedenistest” NOT “wiskundetest”
 • operator +: Voor deze operator moet de term na het plusteken (+) voorkomen in de tekst van een document. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een document dat de tekst 'test' en mogelijk de tekst 'geschiedenis' bevat, gebruikt u de volgende query: '+test geschiedenis'.
 • operator -: Met deze operator sluit u documenten uit die een bepaalde term bevatten. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'geschiedenistest' bevatten, maar niet de tekst 'geschiedenisopdracht', gebruikt u de volgende query: geschiedenistest – opdracht
 • Groeperen: U kunt haakjes gebruiken om componenten te groeperen en subquery's te maken in een zoekopdracht. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar 'geschiedenis' of 'revolutie' en 'test', gebruikt u de volgende query: '(geschiedenis OR revolutie)' AND 'test'.

Standaard zoeken

Met de optie Standaard zoeken kunt u snel zoeken naar inhoud in Content Collection-items op basis van een beperkt aantal zoekcriteria. De bestandsnaam en alle metagegevens van het bestand worden automatisch opgenomen in de zoekbewerking.

Standaard zoeken bevat twee opties:

Opties voor Standaard zoeken
Optie Beschrijving
Zoekcriteria
Metagegevens, Bestandsnaam of Mapnaam
 • Selecteer  Bevat  in de vervolgkeuzelijst om te zoeken naar alle items die de ingevoerde criteria bevatten of selecteer  Is gelijk aan  om te zoeken naar alle items die exact overeenkomen met wat u hebt ingevoerd.
 • Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken in Content Collection. Via dit veld wordt gezocht in de namen van metagegevens, bestanden en mappen die zijn geladen in Content Collection.
 • De volgende bestandstypen worden ondersteund: DOC, XLS, PPT, PDF (exclusief versleutelde pdf-bestanden), HTML, HTM, RTF, TXT.
 • Gebruik een sterretje (*) om alle bestanden en mappen weer te geven waarvoor u de machtiging Lezen hebt (tot het maximale aantal items dat de beheerder van uw instelling heeft ingesteld). Dit wordt zoeken met jokertekens (wildcards) genoemd.
 • U kunt op delen van woorden zoeken (door een deel van een woord te typen in plaats van het gehele woord, bijvoorbeeld 'omgev' in plaats van 'omgeving').
 • U kunt een zoekopdracht met een jokerteken voor één teken gebruiken door in het midden of aan het einde van de zoektermen het sterretje (*) in te voegen. U kunt dit doen wanneer u een term zoekt waarvan één teken niet vaststaat, bijvoorbeeld 'te*t'.
 • U kunt een zoekopdracht met een jokerteken voor meerdere tekens gebruiken door in het midden of aan het einde van de zoektermen het sterretje (*) in te voegen. U kunt dit doen wanneer u een term zoekt waarvan meerdere tekens niet vaststaan, bijvoorbeeld 'test*'.
 • U kunt de tilde (~) gebruiken als u wilt zoeken bij benadering. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar termen die een vergelijkbare spelling hebben als de term 'test', voert u in het zoekveld 'test~' in.
 • U kunt de tilde (~) ook gebruiken om te zoeken naar woorden die binnen een bepaalde nabijheid van elkaar staan. Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar 'test' en 'geschiedenis' binnen 10 woorden in elkaars nabijheid, voert u de volgende zoekopdracht in: 'test geschiedenis'~10.
Bestandsinhoud zoeken Schakel dit selectievakje in om te zoeken in de inhoud van de bestanden.

Geavanceerd zoeken

Een geavanceerde zoekopdracht bevat dezelfde twee velden als een standaardzoekopdracht, plus:

 • Bestandsopmerkingen zoeken
 • Extra zoekopties en zoekacties op metagegevens voor meer gerichte resultaten;
 • De functie Deze zoekopdracht opslaan waarmee de gebruiker zoekcriteria kan opslaan en de zoekopdracht opnieuw kan uitvoeren met een enkele klik (vanuit de pagina Opgeslagen zoekopdrachten).
 • Bestandsinhoud zoeken: deze zoekoptie werkt hetzelfde als bij een standaardzoekopdracht. Als een bestand de opgegeven zoekcriteria bevat, wordt het bestand opgenomen in de zoekresultaten.
 • Bestandsopmerkingen zoeken: Wanneer een bestand opmerkingen bevat die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, wordt dit bestand opgenomen in de zoekresultaten. Als u opmerkingen voor een bestand wilt bekijken, moeten de opmerkingen gedeeld zijn (niet persoonlijk) of moet u de machtiging Beheren hebben voor het bestand.

Aanvullende zoekopties

Met aanvullende zoekopties kunt u de zoekresultaten verfijnen aan de hand van specifieke criteria. Net als bij andere zoekopdrachten verfijnt elk extra criterium de zoekactie.

instellingen kunnen metagegevens op een gecoördineerde manier gebruiken om het zoeken naar inhoud te vereenvoudigen. Als bibliothecarissen bijvoorbeeld consistent metagegevens gebruiken om informatie over het onderwerp of de gebruikersnaam in te voeren, kunnen studenten zoeken naar thematische informatie, alle documenten van een bepaalde auteur of andere opgegeven criteria.

Overeenstemmingen

U kunt zoeken naar inhoud op overeenstemmingen van doelen. Maak een keuze uit  Willekeurig ,  Alle geselecteerde doelen  of  Bladeren door doelen .

Metagegevens

Typ bekende metagegevens in de velden.

Deze zoekopdracht opslaan

Sla de zoekcriteria op door een zoekopdrachtnaam in te voeren in het veld  Deze zoekopdracht opslaan als. Klik vervolgens op  Verzenden. De zoekopdracht wordt automatisch opgeslagen en is toegankelijk via de pagina Opgeslagen zoekopdrachten.

Opgeslagen zoekopdrachten

Op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten kunt u zoekopdrachten opslaan zodat u deze opnieuw kunt gebruiken. U kunt zoekopdrachten opslaan tijdens het maken van de zoekopdracht via de pagina Geavanceerd zoeken of Zoeken in portfolio's. U kunt ze ook opslaan via de pagina Zoekresultaten.

Opgeslagen zoekopdrachten kunnen worden gedeeld met andere Content Management-gebruikers. Op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten worden alle zoekopdrachten weergegeven die zijn uitgevoerd via een zoekpagina waarvoor een zoeknaam is ingevoerd in het veld Deze zoekopdracht opslaan als en de zoekopdracht is verzonden. De bestandsnaam en alle metagegevens van het bestand worden automatisch opgenomen in de zoekbewerking.

het is nuttig een zoekopdracht op te slaan die u vaak uitvoert.

Een opgeslagen zoekopdracht uitvoeren

Klik op de naam van een opgeslagen zoekopdracht om de zoekresultaten weer te geven. Deze zoekopdracht wordt elke keer nadat u de naam hebt geselecteerd, opnieuw uitgevoerd. De zoekresultaten worden gewijzigd wanneer een nieuw bestand of nieuwe map is toegevoegd die voldoet aan de criteria, wanneer een bestand of een map is verwijderd of wanneer de machtiging voor het bestand is gewijzigd.

Wanneer het van belang is dat u onafgebroken toegang hebt tot een bepaald bestand of bepaalde map die wordt weergegeven in de zoekresultaten, wordt het aanbevolen rechtstreeks via de pagina Zoekresultaten bladwijzers te maken voor het bestand of de map. Op die manier hebt u via bladwijzers toegang tot de bestanden en mappen.

Een zoekopdracht bewerken

Ga naar het contextmenu van de zoekopdracht en klik op  Bewerken  om de zoekcriteria te wijzigen. De bestaande zoekcriteria worden opgenomen op de pagina waar de zoekopdracht aanvankelijk is uitgevoerd. Wanneer de opgeslagen zoekopdracht een standaardzoekopdracht was, worden de criteria weergegeven op de pagina Geavanceerd zoeken en kunnen via die pagina worden gewijzigd. Wijzig een criterium en klik vervolgens op Verzenden.

Opgeslagen zoekopdrachten delen

Opgeslagen zoekopdrachten kunnen worden gedeeld met andere Inhoudsbeheer-gebruikers. Volg de onderstaande stappen om opgeslagen zoekopdrachten te delen:

 1. Klik op de pagina Inhoud zoeken op Opgeslagen zoekopdrachten.
 2. Klik op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten op de invoer in de kolom URL zoeken  van de gewenste zoekopdracht.
 3. Kopieer die invoer.
 4. Open een nieuw browservenster.
 5. Plak de gekopieerde invoer in de adresbalk en druk op ENTER. De pagina  Zoeken naar inhoud  wordt weergegeven.

Een zoekopdracht verwijderen

Open het contextmenu van een opgeslagen zoekopdracht en klik op Verwijderen.