Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Basisportfolio's beheren

Basisportfolio's kunt u beheren via de pagina Mijn portfolio's. Alle benodigde opties kunt u kiezen in het contextmenu van de portfolio. Portfolio's kunt u op elk moment bewerken.

Een portfolio wijzigen

Kies Bewerken om een pagina te openen voor het wijzigen van de belangrijkste eigenschappen van een portfolio, zoals de titel, beschrijving en stijlopties.

 1. Klik in het menu Ga naar, onder Portfolio's, op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een basisportfolio en klik op Bewerken.

Een portfolio samenstellen

Kies Bouwen om opties weer te geven voor het toevoegen van inhoud aan uw portfolio. Voorbeelden van beschikbare opties zijn Inhoud toevoegen, Koppeling toevoegen en Item maken.

 1. Klik op de homepage voor portfolio's op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een basisportfolio en klik op Bewerken.

Zie Basisportfolio's maken voor meer informatie over het maken van een portfolio.

Opmerkingen beheren

Opmerkingen zijn een middel om feedback te ontvangen van medestudenten en cursusleiders. De pagina Opmerkingen bevat kolommen waarin de datum van posten, de persoon die de opmerking heeft gepost en de opmerking zelf worden weergegeven. Het onderwerp van een opmerking wordt weergegeven als een hyperlink. Klik op de koppeling om de tekst van de opmerking onder het onderwerp weer te geven. U kunt opmerkingen sorteren door op de kolomtitel te klikken.

 1. Klik in het menu Ga naar, onder Portfolio's, op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu voor een portfolio en kies Opmerkingen om opmerkingen te bekijken die zijn toegevoegd aan uw portfolio.
 3. Klik op de hyperlink van het onderwerp van de opmerking om de tekst van de opmerking weer te geven.

Een portfolio downloaden

U kunt een basisportfolio met inhoud downloaden als een gecomprimeerd zip-bestand. Het zip-bestand bevat de HTML-pagina's en inhoudsitems die de gehele basisportfolio vormen. Deze tool is handig om gebruikers de mogelijkheid te geven oudere basisportfolio's te archiveren op een pc of een basisportfolio te verplaatsen naar een ander basisportfoliosysteem.

U kunt alleen basisportfolio's met inhoud downloaden. Als een basisportfolio leeg is, wordt er geen downloadkoppeling weergegeven.

 1. Klik op de homepage voor portfolio's op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een portfolio en klik op Downloaden.
 3. Klik op de koppeling Klikken om portfolio te downloaden. Er wordt een venster weergegeven met opties voor het openen of opslaan van de basisportfolio.
 4. Selecteer Bestand opslaan en sla de basisportfolio op de gewenste locatie op.

De portfolio bevindt zich in een zip-bestand. Om de portfolio te bekijken, moeten Windows-gebruikers dubbelklikken op het zip-bestand en Uitpakken selecteren. Mac-gebruikers kunnen dubbelklikken op het zip-bestand. Open het bestand index.html om de portfolio te bekijken. Als er knoppen worden gebruikt in het portfoliomenu, dan worden dit tekstkoppelingen in de gedownloade portfolio.

Een portfolio delen

Portfolio's kunnen worden gedeeld met elke persoon die een e-mailaccount heeft en toegang heeft tot internet. Het delen van een portfolio is een effectieve methode om uw werk te tonen aan collega's op andere instellingen of zelfs aan potentiële werkgevers.

Gebruik de volgende tabel om te bepalen welke optie u moet kiezen om een portfolio te delen.

Opties voor delen
Wie? Wat gebeurt er?
Gebruikers van Blackboard Learn De portfolio wordt weergegeven in de lijst Ontvangen portfolio's van de gebruiker.
Externe gebruikers Er wordt een URL gemaakt en naar de opgegeven gebruikers gemaild, zodat ze toegang hebben tot uw portfolio.
Cursussen of organisaties De portfolio wordt vermeld in de tool Portfolio's in de cursus of organisatie. Leden van die cursus of organisatie kunnen zoeken naar uw portfolio's.
Instellingsrollen Alle gebruikers met de desbetreffende rol kunnen zoeken naar uw portfolio.
Alle systeemaccounts Elke gebruiker van het systeem kan zoeken naar uw portfolio.

Portfolio's die worden gedeeld tussen gebruikers van Blackboard Learn worden pas weergegeven in Ontvangen portfolio's wanneer de ontvanger de inhoud van zijn of haar browser vernieuwt. De pagina Ontvangen portfolio's kunt u openen vanaf de pagina Mijn portfolio's. Alle gebruikers waarmee een persoonlijke portfolio wordt gedeeld, kunnen deze portfolio vinden via Zoeken in portfolio's.

 1. Klik in het menu Ga naar, onder Portfolio's, op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een basisportfolio en klik op Delen.
 3. Wijs Delen met aan op de actiebalk en selecteer de set gebruikers waarmee u de portfolio wilt delen.
 4. Voer de gevraagde informatie in en klik op Verzenden.

Koppelingcontrole uitvoeren

met Koppelingcontrole voor basisportfolio's kunt u de koppelingen naar Content Collection controleren die zijn toegevoegd aan een basisportfolio. Wanneer bijvoorbeeld een item in Content Collection wordt verwijderd nadat de gebruiker een koppeling naar dat item heeft toegevoegd in een basisportfolio, wordt dit geconstateerd door Koppelingcontrole voor basisportfolio's, waarna de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van de verbroken koppeling.

Het wordt aanbevolen de koppelingen in een basisportfolio regelmatig te controleren. Koppelingen naar Content Collection in een basisportfolio zijn verbroken wanneer specifieke eigenschappen of machtigingen zijn gewijzigd. De tool Koppelingcontrole biedt informatie over alle koppelingen en waarschuwt de eigenaar wanneer een koppeling is verbroken. Wanneer een basisportfolio verbroken koppelingen bevat of gebruikers een pagina in een basisportfolio niet kunnen weergeven, wordt het probleem opgespoord via de tool Koppelingcontrole. Afhankelijk van de situatie kunnen sommige verbroken koppelingen worden hersteld, terwijl dat met andere niet het geval is.

 1. Klik in het menu Ga naar, onder Portfolio's, op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een basisportfolio en klik op Koppelingcontrole.

Als u op Koppelingcontrole klikt, wordt de functie direct uitgevoerd. De resultaten worden weergegeven op de pagina Koppelingcontrole voor portfolio's.

De resultaten van de functie Koppelingcontrole interpreteren

Nadat u Koppelingcontrole hebt uitgevoerd, wordt de resultatenpagina weergegeven waarop de status van elke koppeling naar een Content Collection-item wordt vermeld.

Resultaten koppelingcontrole
Legenda Beschrijving en oplossing

Geldig

Geldige koppeling: . Deze items zijn gekoppeld en er is geen verdere actie nodig.

Herstellen

Herstelbare machtigingsfout: Een of meerdere gebruikers in de gebruikerslijst van de basisportfolio beschikken niet over de machtiging Lezen voor deze Content Collection-items. De gebruiker die de koppelingen controleert, moet beschikken over de machtiging Beheren voor de items en kan deze koppeling herstellen. Schakel de selectievakjes naast deze items in en klik vervolgens op Herstellen. Het systeem kent de gebruikers op de gebruikerslijst van de basisportfolio de machtiging Lezen toe voor deze items.

Niet gevonden

Pad niet gevonden: . De items zijn verplaatst, verwijderd of de naam ervan is gewijzigd binnen Content Collection. De koppelingen zijn verbroken en de gebruiker moet deze verwijderen uit de basisportfolio. Zodra de nieuwe locaties of namen van de items bekend zijn, kunnen nieuwe koppelingen worden gemaakt.

Machtigingsfout

Machtigingsfout: Een of meerdere gebruikers in de gebruikerslijst van de basisportfolio beschikken niet over de machtiging Lezen voor deze Content Collection-items. De gebruiker beschikt niet over de machtiging Beheren voor de items en kan deze koppelingen niet herstellen. Verwijder deze koppelingen uit de basisportfolio of neem contact op met een gebruiker met de machtiging Beheren voor deze items om de juiste machtiging toe te kennen. Uw instelling beschikt over de machtiging Beheren voor alle Content Collection-items. Nadat de tool is uitgevoerd, krijgen zij dit pictogram nooit te zien.

Een portfolio kopiëren

Met de kopieerfunctie kunt u een nieuwe basisportfolio maken die een exacte replica is van een bestaande basisportfolio. Deze functie is handig wanneer u twee identieke basisportfolio's nodig hebt. Maak een basisportfolio, kopieer deze en voer vervolgens wijzigingen door in de nieuwe basisportfolio.

Een gekopieerde basisportfolio wordt met niemand gedeeld en kan daarom voor elk doel worden gebruikt. Als de oorspronkelijke basisportfolio verbroken koppelingen bevat wanneer deze wordt gekopieerd, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld zodat hij of zij de tool Koppelingcontrole kan uitvoeren en correcties kan doorvoeren in beide basisportfolio's. Na het kopiëren zijn de twee basisportfolio's volkomen onafhankelijk. Wijzigingen die in de ene basisportfolio worden doorgevoerd, zijn niet van invloed op de andere basisportfolio.

 1. Klik in het menu Ga naar, onder Portfolio's, op Mijn portfolio's.
 2. Open het contextmenu van een basisportfolio en klik op Kopiëren.
 3. Geef een waarde op voor Naam van doelportfolio.
 4. Als u ook de opmerkingen van de oorspronkelijke portfolio wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje naast de naam van de portfolio in.
 5. Klik op Verzenden.

Wanneer voor een bepaald doel een groot aantal basisportfolio's moet worden gemaakt, kunt u het best één basisportfolio maken die alle basiselementen en het gewenste ontwerp bevat en deze basisportfolio vervolgens meerdere keren kopiëren. Wanneer een student bijvoorbeeld voor meerdere sollicitatiegesprekken een portfolio voorbereidt met zijn of haar prestaties, wil hij of zij wellicht een ontwerp maken dat het best bij de geleverde prestaties past en koppelingen bevat naar inhoud waarin deze prestaties worden aangetoond. Vervolgens kan de student de basisportfolio voor elk gesprek kopiëren en de gekopieerde portfolio aanpassen voor elke mogelijke werkgever. De student kan bijvoorbeeld de tekst van de welkomstpagina wijzigen in een begeleidend schrijven voor dat specifieke bedrijf en de basisportfolio vervolgens delen met het bedrijf.

wanneer u een basisportfolio kopieert, wordt alleen de inhoud gekopieerd. De lijst met gebruikers waarmee de basisportfolio wordt gedeeld, wordt niet gekopieerd.