Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De aantrekkingskracht van badges

Gebruik spelelementen zoals competities, scores, levels en het winnen van badges om gebruikers enthousiast te maken.

Uren achter het scherm

Als u weleens een puber World of Warcraft hebt zien spelen, dan weet u hoe iemand gemotiveerd kan zijn door iets wat wordt aangeboden in het digitale universum. U kunt uw studenten ook motiveren door een spelelement te introduceren in de vorm van badges die ze kunnen "winnen". Gebruik de tool Prestaties van Blackboard om een badgesysteem te ontwerpen waarmee u uw studenten kunt stimuleren om meer te ontdekken en meer te doen.

U kunt badges geven voor de afronding van een project, het leren van een vaardigheid of het halen van een bepaald ervaringsniveau De verzameling badges van een student kan staan voor de belangrijkste mijlpalen binnen het leertraject waaraan is voldaan. De verdiende badges kunnen een compleet beeld geven van de vaardigheden en prestaties van een student.

U kunt ook badges toekennen voor vaardigheden en kennis die buiten de schoolomgeving zijn verkregen, zoals:

 • Buitenschoolse activiteiten en naschoolse programma's
 • Vrijwilligerswerk
 • Werkgerelateerde projecten
 • Militaire ervaring
 • Studie in het buitenland
 • Bestuurlijke functie
 • Lidmaatschap van een club, groep of andere organisatie
 • Stages en mentorschap
 • Werkervaring
 • Soft skills, zoals samenwerking, leiderschap en het creëren van communities

U kunt studenten de gelegenheid geven om door het combineren van allerlei badges het verhaal te vertellen van de prestaties die ze hebben geleverd, binnen en buiten school. U kunt in overleg met de studenten badges ontwikkelen die de nadruk leggen op vaardigheden die studenten nodig hebben om een bepaald doel te bereiken. Het maakt niet uit of het doel toelating op een vervolgopleiding is of het vinden van de perfecte baan. U kunt samen met uw studenten het te volgen traject vorm geven.

Wanneer studenten invloed hebben op het proces dat toegang biedt tot iets wat ze graag willen, zult u misschien merken dat ze nog meer gemotiveerd zijn om een stapje extra te zetten. U wilt studenten helpen bij het bereiken van de "wat als"-denkfase. Geef ze de flexibiliteit om innovatief te zijn en zelf te bepalen wat ze waardevol vinden en belangrijk vinden voor hun eigen ontwikkeling.

Vragen die belangrijk zijn voordat u badges gaat gebruiken

Gaat u de badges indelen in groepen?

U kunt studenten gemotiveerd houden door badges met elkaar te verbinden. Nadat studenten een badge hebben verdiend, kunnen ze gaan werken aan de volgende badge. De moeilijkheidsgraad voor het verdienen van de volgende badge hoeft niet toe te nemen. U kunt studenten in staat stellen het aanbevolen traject voor het verdienen van badges te volgen of ze zelf hun eigen leerervaring laten bepalen. Als studenten een doel voor ogen hebben, zijn ze waarschijnlijker enthousiaster over het proces.

Gaat u extra voorzieningen koppelen aan badges?

Overweeg andere soorten incentives in te bouwen voor het verdienen van badges. Zo kunt u studenten een bepaalde stageplaats aanbieden nadat ze badges A, B en C hebben verdiend. Als de badges zijn verbonden met iets wat ze graag willen, zullen uw studenten waarschijnlijk nog harder werken om badges te verdienen.

Als u een tijdje werkt met het badgesysteem, merkt u misschien wel dat het helemaal niet nodig is om extra beloningen aan te bieden naast de badges. Het beschikbaar stellen van extra voorzieningen kan echter vooral in het begin een goede manier zijn om studenten enthousiast te krijgen voor deze nieuwe vorm van beoordeling.

Gaat u de badges openbaar maken?

Vertaald uittreksel uit: Schenke, Tran en Hickey. "Design Principles for Motivating Learning with Digital Badges." HASTAC. 5 juni 2013. Internet. 17 juli 2013.

"Dankzij de omgeving Open Badges van Mozilla kunnen mensen die badges hebben verdiend, in de meeste projecten aangeven of en wanneer ze badges willen publiceren waaraan ze werken of die ze hebben verdiend. In sommige projecten kunnen de eigenaars van de badges zelf beslissen of ze deze willen publiceren, terwijl dat in andere projecten automatisch gebeurt. Het is bekend uit de motivatieliteratuur dat door het bieden van een keuze mensen zich zelfstandiger (in controle) voelen en dat verschillende keuzeniveaus gevolgen hebben voor motivatie. Het weergeven van badges aan het grote publiek kan ook concurrentie veroorzaken."

Studenten die badges verzamelen, bepalen zelf hoe en wanneer potentiële werkgevers, organisaties en scholen de badges kunnen zien. Afgezien van Mozilla Open Backpack, kunnen studenten hun badges ook publiceren in profielen van sociale netwerken, op persoonlijke websites, op inschrijfformulieren voor vervolgopleidingen, op vacaturesites en in online cv's.

Als een badge ook verifieerbare informatie bevat, wordt het een bewijsstuk van de vaardigheden, competenties, prestaties, ervaring en talenten van een persoon. Iedereen kan de informatie controleren om de geldigheid ervan vast te stellen.

Naarmate beloning in de vorm van badges toeneemt, kan dit systeem bijdragen aan nieuwe mogelijkheden voor een levenslang leerproces.

Wie is de doelgroep?

Denk bij het samenstellen van badges ook aan de doelgroep die waarde hecht aan de onderliggende prestaties van een badge:

 • Studenten die een badge hebben verdiend
 • Vervolgopleidingen
 • Medestudenten die motivatie ontlenen aan de prestaties van anderen
 • Collega's en professionals op uw vakgebied waarmee u wilt netwerken
 • Aanbieders van stageplaatsen en mentorschappen voor uw studenten
 • Potentiële werkgevers

Al deze doelgroepen dragen bij aan een lange levensduur van uw badgesysteem.