Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Basisinformatie over de tool Prestaties (voor studenten)

Als u deze tool niet ziet, heeft uw instelling deze tool niet beschikbaar gesteld.

Het verdienen van een beloning door prestaties succesvol af te ronden die cursusleiders hebben samengesteld, is een waardevolle manier om aan te tonen wat u weet en dit mee te nemen in het vervolgtraject.

Met de tool Prestaties kunnen cursusleiders mogelijkheden bieden aan studenten om waardering te verdienen voor hun prestaties. Deze mogelijkheden worden prestaties genoemd. Cursusleiders formuleren criteria voor het belonen van studenten in de vorm van badges en certificaten.

Studenten kunnen zien welke beloningen ze hebben gekregen en wat ze moeten doen om extra beloningen te krijgen. Op deze manier krijgen ze ook een beeld van de leerprogressie die nodig is om vastgelegde competenties te halen. Studenten kunnen badges publiceren naar Mozilla Open Backpack en zo ook buiten Blackboard Learn laten zien over welke kennis ze beschikken. Cursusleiders kunnen zo ook eenvoudig zien welke studenten bepaalde mijlpalen hebben bereikt.

Zie http://www.openbadges.org/about/ voor meer informatie over Open Badges en Mozilla Open Backpack.

De cursusleider bepaalt of de tool toegankelijk is via de pagina Cursustools, via een koppeling naar de tool in het cursusmenu of via een koppeling in een inhoudsgebied.

De pagina Mijn prestaties

Op de pagina Mijn prestaties kan een student zien welke prestaties zijn behaald en welke prestaties nog niet zijn behaald (alleen als de zichtbaarheid hiervan is ingeschakeld). Aan het begin van de pagina staan opties om de inhoud van de pagina te filteren. Hier wordt ook een melding weergegeven van nieuw behaalde prestaties sinds de student de pagina het laatst heeft weergegeven. Studenten krijgen direct een melding als ze een beloning voor een prestatie hebben gekregen. Deze melding wordt als een overlay weergegeven aan het begin van de pagina die ze op dat moment bekijken. Meldingen worden ook hier weergegeven aan studenten:

  • Op de pagina Updates.
  • Boven aan de pagina Mijn prestaties.
  • Bij het betreffende inhoudsitem binnen de cursus.

Studenten kunnen op knoppen klikken voor een prestatie om aanvullende informatie te bekijken zoals details van de beloning, de vereiste criteria voor het verdienen van de beloning en de voortgang voor wat betreft het voltooien van niet-behaalde prestaties.

Als studenten een certificaat hebben gekregen, kunnen ze dit weergeven en afdrukken. In het geval van badges kunnen studenten de badge bekijken en deze publiceren naar hun Mozilla Badge Backpacks, als dat is toegestaan.

Als een cursusleider een prestatie verwijdert die al is toegekend aan een student, wordt de bijbehorende beloning ook verwijderd.

Op de pagina Vereisten weergeven voor een prestatie worden de criteria beschreven die zijn vereist om de beloning te verdienen, evenals de voortgang met betrekking tot het behalen van de prestatie.