Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Blackboard Collaborate-sessies

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:en-us/Learn/Building_Blocks/Blackboard_Collaborate/Instructor/20_Collaborate_Sessions/table_of_contents_icon.png  ​klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Overzicht

Voor elke cursus genereert Blackboard Collaborate twee typen ruimten waarvoor geen planning is vereist.

Cursusruimte: Een standaardruimte voor uw cursus, die bestaat zolang uw cursus duurt. De ruimte krijgt standaard uw cursusnaam als titel en is altijd beschikbaar.

 • Standaard betreden studenten uw cursusruimte als deelnemers. Cursusleiders en beheerders betreden de ruimte als moderators. U kunt toestaan dat alle deelnemers deelnemen als moderator, zodat samenwerking ook zonder uw aanwezigheid van start kan gaan.
 • Als supervisie een aandachtspunt is, kunt u uw cursusruimte volledig uitschakelen op het cursusniveau.
 • Gebruik uw cursusruimte om studenten te laten kennismaken met de opzet van uw cursus, om nieuwe ideeën te introduceren, vraag- en antwoordsessies te houden, studiesessies te leiden en groepspresentaties te beoordelen.

Mijn ruimte: Een standaardruimte voor elke cursusleider, die bestaat zolang de cursusleider een account heeft op het systeem. De ruimte krijgt standaard uw naam als titel en is altijd beschikbaar.

 • Mijn ruimte is toegankelijk vanuit elke cursus waarvoor u de rol van cursusleider hebt.
 • U kunt ervoor zorgen dat deelnemers vanuit een bepaalde cursus uw ruimte niet kunnen betreden.
 • Standaard betreden studenten uw ruimte als deelnemers. U kunt toestaan dat alle studenten deelnemen als moderator. Of u kunt alleen bepaalde gebruikers van een cursus die door u wordt gegeven, toestaan om deel te nemen aan uw ruimte.
 • Gebruik Mijn ruimte om asynchrone cursussen aan te bieden of om gebruikers van al uw cursussen te helpen. Wanneer privacy belangrijk is, maakt u een nieuwe sessie en beperkt u de toegang tot alleen die gebruiker waarmee u iets wilt bespreken.

De rol van onderwijsassistent heeft geen standaard Mijn ruimte, maar kan een sessie wel plannen en als moderator daaraan deelnemen.

Uw instelling kan Mijn ruimte en Cursusruimte niet-beschikbaar maken op het systeemniveau; dit heeft invloed op alle cursussen. U kunt ook een van de ruimten of beide ruimten niet-beschikbaar maken op het cursusniveau.

De hoofdpagina van Blackboard Collaborate

U kunt een bestaande ruimte betreden, instellingen voor bestaande ruimten aanpassen, standaardwaarden instellen voor sessies die u wilt maken, nieuwe sessies maken vanaf deze pagina en zoeken naar bestaande sessies en opnamen.

Samenwerking starten

Klik op Deelnemen aan ruimte om een ruimte te betreden. De functie Deelnemen aan ruimte wordt alleen weergegeven als de sessie gereed is om te worden gestart. Klik op de pagina Details van ruimte op Deelnemen aan ruimte om Blackboard Collaborate te starten.

Blackboard Collaborate Launcher is een hulpprogramma voor Windows en Mac waarmee u op een gemakkelijke en betrouwbare manier Web Conferencing-sessies en opnamen van Blackboard Collaborate kunt starten. Het programma gebruikt een .collab-bestand om Blackboard Collaborate te starten met een versie van Java waarvan bekend is dat die stabiel werkt. Aangezien Blackboard Collaborate Launcher de vereiste Java-versie bevat, hoeft u geen versies van Java te installeren en te onderhouden.

Instellingen bewerken

U kunt al uw ruimten aanpassen. Klik op Ruimte bewerken als u de instellingen wilt aanpassen voor simultane sprekers, persoonlijke berichten, de opnameopties, enzovoort.

Cursuskoppeling toevoegen

Klik op Koppeling toevoegen als u in een van uw cursusgebieden, bijvoorbeeld een inhoudsgebied of map, een cursuskoppeling naar de ruimte wilt maken. Wanneer u een cursuskoppeling toevoegt, kunnen studenten op tijdstip dat naast de relevante inhoud in uw cursus is aangegeven, toegang krijgen tot uw cursus.

Gasten toestaan

U kunt gasten een URL sturen voor toegang tot uw Blackboard Collaborate-sessie. Voeg de e-mailadressen van uw gasten toe in het pop-upvenster en klik op Uitnodigingen verzenden. In de e-mail van u kunnen de gasten de gegevens van de sessie zien, zoals wanneer deze begint en eindigt. Nadat ze op de URL hebben geklikt, kunnen ze dezelfde koppeling Deelnemen aanruimte volgen als uw studenten om Blackboard Collaborate te starten.

Sessies en opnamen zoeken

Typ een trefwoord of fragment in het vak Zoeken als u een specifieke sessie of opname wilt zoeken. U kunt ook een datumbereik voor de zoekopdracht opgeven. Resultaten worden beperkt tot de geplande sessies of beschikbare opnamen die worden vermeld in de cursus waarin u zich bevindt.

Een nieuwe sessie maken

U kunt afzonderlijke sessies maken voor toetsbeoordelingen, specifieke groepsactiviteiten en om inhoud in uw cursus door te nemen en te bespreken. Wanneer privacy belangrijk is, maakt u een nieuwe sessie en beperkt u de toegang tot alleen die gebruiker waarmee u iets wilt bespreken. Klik op de koppeling Standaardwaarden instellen om instellingen op te geven die u dan later kunt gebruiken als u nieuwe sessies gaat maken. U kunt bijvoorbeeld instellen dat er altijd zes gelijktijdige sprekers zijn en dat de sessies automatisch worden opgenomen.

Informatie-instellingen

Geef een beschrijvende naam op zodat studenten gemakkelijk de sessie kunnen selecteren die ze willen betreden. Sessienamen moeten beginnen met een letter of cijfer.

U kunt de sessie zo instellen dat deze op een aangewezen tijdstip begint en eindigt, en met regelmatige tussenpozen wordt herhaald. U zou bijvoorbeeld elke maandag op een bepaald tijdstip een sessie kunnen houden waarin u een nieuw hoofdstuk en de doelstellingen voor de week introduceert. De begintijd die u opgeeft, moet een stap van 15 minuten zijn, dus 0, 15, 30 en 45.

U kunt toestaan dat studenten een sessie vóór de begintijd betreden.

opties

U kunt een gebied uitvouwen om de opties te zien. Klik op de knop met een i voor meer informatie over uw selecties.

Klik op Sessietype om een sessie te maken die wordt gedeeld met een of meer aanvullende cursussen die u geeft. Schakel de selectievakjes in voor de cursussen die u wilt opnemen.

Selecteer de gewenste Teleconferentie-opties:

 • Blackboard Collaborate biedt de mogelijkheid om te kiezen voor ingebouwde teleconferentie. In dat geval worden het nummer van de telefonische bijeenkomst, de PIN van de leider en de deelnemers automatisch gegenereerd. Studenten en gasten die deelnemen aan een sessie, zien deze informatie voordat ze de ruimte betreden.
 • Voor de optie Gebruik methode van derden moet u de informatie opgeven die gebruikers nodig hebben om toegang te krijgen tot de sessie.
 • Voor de optie VoIP kunnen gebruikers de sessie beluisteren via de luidsprekers van hun computer of een USB-headset. Met een headset worden geluiden van buitenaf en echo's verzwakt.

  VoIP helpt u ook om de verschillende sprekers van elkaar te onderscheiden. Bij de naam van een deelnemer wordt een pictogram van een microfoon weergegeven als ze iets zeggen. Voor grote klassen is dit handig om te achterhalen wie de stof begrijpt en wie meer hulp nodig heeft.

  Wanneer u de optie voor teleconferenties van derden of ingebouwde teleconferenties selecteert, kan Blackboard Collaborate niet visueel aangeven welke deelnemer aan het woord is.

Integraties met Grade Center

Als u AAN selecteert voor Een cijferkolom toevoegen?, kunt u automatisch een Grade Center-kolom toevoegen nadat een sessie is afgelopen. Er wordt geen kolom in Grade Center gemaakt op het moment dat u de sessie maakt. Geef op hoeveel punten u voor deze activiteit wilt toekennen.

Nadat een sessie is afgelopen, kunt u een aanwezigheidsrapport inzien waarmee u punten kunt overbrengen naar Grade Center. Deze punten zijn uitsluitend bedoeld voor aanwezigheid. Open het contextmenu van de sessie en klik op Sessieaanwezigheid weergeven.

Op de pagina Sessieaanwezigheid weergeven ziet u een lijst met de studenten die de sessie hebben bijgewoond. Als een student de sessie heeft verlaten en weer is teruggekeerd, wordt zijn of haar naam opnieuw in de lijst weergegeven.

Als u het vooraf bepaalde aantal punten automatisch wilt toekennen wanneer iemand de sessie heeft bijgewoond, klikt u op Aanwezigheid in Grade Center posten op de actiebalk. U kunt niet bepalen welke gebruikers punten krijgen, maar u kunt de punten voor individuele gebruikers wel aanpassen via hun pagina Cijferdetails in Grade Center.

Wijs in Grade Center de kolomkop aan om meer informatie over de kolom te zien op de cijferinformatiebalk. Open het contextmenu van de kolomkop om de kolomtitel te wijzigen.