Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aan de slag met Blackboard Collaborate Voice Authoring

Met het Building Block Gesproken tekst van Blackboard Collaborate™ kunnen cursusleiders uitdagende en efficiënte cursussen samenstellen door gesproken inhoud toe te voegen. Zo kunnen cursusleiders gebruikmaken van gesproken tekst voor instructies, samenwerking, gepersonaliseerde coaching en assessment.

Als u meer wilt weten over het beheer van het Building Block Gesproken tekst, logt u in op Behind the Blackboard en downloadt u de Building Block for Blackboard Collaborate Voice Authoring Configuration Guide.

Voorzieningen speciaal ontwikkeld voor het onderwijs

Met het Building Block Gesproken tekst van Blackboard Collaborate™ krijgen cursusleiders toegang tot de volgende voorzieningen:

  • Mashups van gesproken tekst: U kunt audio-opnamen toevoegen aan cursusinhoud door mashups van gesproken tekst te maken.
  • Gesproken discussie: Voeg een op spraak gebaseerde, online discussie met discussielijnen toe aan cursussen om studenten actief te betrekken bij de cursus en gesprekken tussen studenten mogelijk te maken om zo actief leren te stimuleren. Voeg automatisch evaluaties van gesproken discussies toe aan het Grade Center. U kunt zo tijd besparen en snel feedback geven aan studenten.
  • Gesproken e-mail: De toon van geschreven e-mails kan snel verkeerd worden opgevat. Voeg een functie voor gesproken e-mail toe aan een cursus, zodat andere cursusleiders of studenten e-mails met gesproken berichten kunnen sturen naar andere deelnemers van de cursus. Met gesproken e-mail kan elektronische, asynchrone correspondentie worden verrijkt met de emotie en oprechtheid, de stemming, intentie en gevoelens van de menselijke stem.
  • Gesproken presentatie: Bouw interactieve leerhulpmiddelen waarin u gesproken tekst, geschreven tekst en webpagina's samen laat komen in één presentatie.
  • Gesproken podcast: Bouw uitdagende en herbruikbare cursusinhoud en stel deze als podcasts beschikbaar, zodat studenten zich kunnen abonneren en het materiaal kunnen afspelen op hun mobiele apparaten of computers.