Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aan de slag met Blackboard Collaborate Voice Authoring

Laat uzelf en uw studenten horen met het Building Block Gesproken tekst van Blackboard Collaborate™. Bouw een uitdagende en efficiënte asynchrone omgeving door gesproken elementen toe te voegen aan uw cursussen en gebruik te maken van gesproken tekst voor instructies, samenwerking, gepersonaliseerde coaching en assessment.

Voorzieningen speciaal ontwikkeld voor het onderwijs

Gebruik de voorzieningen voor het opnemen van tekst van Blackboard Collaborate om de betrokkenheid van studenten te vergroten, iedereen gelijke kansen te geven en de leercurve van uw online cursussen te verkleinen:

  • Mashups van gesproken tekst: U kunt audio-opnamen toevoegen aan cursusinhoud door mashups van gesproken tekst te maken.
  • Gesproken discussie: Voeg een op spraak gebaseerde, online discussie met discussielijnen toe aan een cursus om studenten actief te betrekken bij de cursus en gesprekken tussen studenten mogelijk te maken om zo actief leren te stimuleren. Voeg automatisch evaluaties van gesproken discussies toe aan het Grade Center. U kunt zo tijd besparen en snel feedback geven aan studenten.
  • Gesproken e-mail: De toon van geschreven e-mails kan snel verkeerd worden opgevat. Voeg een functie voor gesproken e-mail toe aan een cursus, zodat andere cursusleiders of studenten e-mails met gesproken berichten kunnen sturen naar andere deelnemers van de cursus. Met gesproken e-mail kan elektronische, asynchrone correspondentie worden verrijkt met de emotie en oprechtheid, de stemming, intentie en gevoelens van de menselijke stem.
  • Gesproken presentatie: Bouw interactieve leerhulpmiddelen waarin u gesproken tekst, geschreven tekst en webpagina's samen laat komen in één presentatie.
  • Gesproken podcast: Bouw uitdagende en herbruikbare cursusinhoud en stel deze als podcasts beschikbaar, zodat studenten zich kunnen abonneren en het materiaal kunnen afspelen op hun mobiele apparaten of computers.

Voordelen

Pictogram van brandende lamp Ondersteun verschillende leerstijlen

Studenten leren niet allemaal op dezelfde manier, en niet ieder onderwerp is geschikt voor dezelfde onderwijsmethode. Waar traditionele online technologieën alleen overweg kunnen met tekst en afbeeldingen, krijgen cursusleiders met behulp van multi-modale leermethoden inclusief gesproken tekst de mogelijkheid om gepersonaliseerde en tijdsafhankelijke inhoud aan te bieden die voldoet aan de specifieke behoeften en leervoorkeuren van studenten.

Pictogram van brandende lamp Stimuleer online discussies

Het rendement van leerprocessen is het grootst wanneer studenten nieuwe concepten kunnen oefenen, alternatieve meningen kunnen analyseren en hun conclusies kunnen toelichten. Het toevoegen van een gesproken element aan online discussies zorgt ervoor dat studenten actiever betrokken zijn bij de cursusinhoud en, via gesprekken met medestudenten, de betekenis van die inhoud kunnen doorgronden.

Pictogram van brandende lamp Geef docenten meer mogelijkheden

Als u spraak toevoegt aan inhoud die alleen uit tekst bestaat, versterkt dit uw aanwezigheid in de cursus en kunt u complex materiaal beter toelichten. Het resultaat is inhoud die studenten nog meer aanspreekt. Docenten kunnen zelfs cijfertoekenning inschakelen voor gesproken discussies en evaluaties van gesproken discussies toevoegen aan het Grade Center

Pictogram van brandende lamp Focus op taalvaardigheid

Overtref de traditionele leeromgeving voor het trainen van taalvaardigheid door studenten meerdere methoden aan te bieden voor het spreken, schrijven en luisteren naar vreemde talen. Alles online natuurlijk. Geef studenten de gelegenheid een taal te leren door aandacht te besteden aan uitspraak, cadans, accentuering en klemtoon. Tegelijkertijd kunnen studenten oefenen met het spreken en lezen van de nieuwe taal. Studenten kunnen eenvoudig opnamen maken, feedback vragen voor schrijfoefeningen en luisteren naar aangepaste audiofragmenten.