Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Functie voor gesproken e-mail toevoegen

Als u de functie voor gesproken e-mail gaat instellen, vergeet dan niet dat u een herbruikbaar e-mailformulier gaat maken en niet een specifieke e-mail. Iedereen in de cursus kan uw formulieren gebruiken om formulieren alleen te sturen naar cursusleiders, naar studenten of naar cursusleiders en studenten.

 1. Geef de basisinformatie op:
  • Geef het formulier voor gesproken e-mail een duidelijke titel.
  • Selecteer bij Color de kleur van de titel.
  • Gebruik het veld Beschrijving voor aanvullende informatie over het doel van de functie voor gesproken e-mail.
 2. Definieer de instellingen:
  • Audiokwaliteit: Pas de kwaliteit van audio aan voor opnamen, afhankelijk van de omgeving waarin de gesproken e-mail wordt gebruikt. Als u een hogere audiokwaliteit selecteert, is meer bandbreedte nodig. De standaardinstelling Standaardkwaliteit - 12,8 kbits/s is geschikt voor de meeste situaties.

  • Max. berichtlengte: Als u de duur wilt beperken van opnamen in gesproken e-mails, selecteert u hier de maximale tijd. U kunt een tijd instellen tussen 15 seconden en 20 minuten.
  • Inclusief antwoordkoppelingen: Selecteer hier Ja als de ontvangers mogen reageren op gesproken e-mails door zelf een e-mail met gesproken tekst te sturen. Selecteer Nee als de ontvangers alleen met een gewone e-mail mogen reageren.
  • Onderwerp vooraf invullen?: Selecteer hier Ja als alle e-mails die worden gemaakt met dit formulier hetzelfde onderwerp hebben. Typ het onderwerp vervolgens in het tekstvak. Als u Nee selecteert, kunnen gebruikers het onderwerp wijzigen wanneer ze berichten sturen via dit formulier voor gesproken e-mails.
 3. Selecteer de ontvangers voor berichten die via dit formulier worden verstuurd: Cursusleiders, Studenten of Alle. Als u Alle selecteert, ontvangen alle cursusleiders en studenten in deze cursus e-mails. De externe e-mailadressen van de mensen in de gekozen groep ontvangers worden automatisch ingevuld in het veld Aan van e-mails.
 4. Stel de gewenste opties in. Zie Opties voor functies voor gesproken tekst voor meer informatie.
 5. Klik opVerzenden.

De functie voor gesproken e-mails wordt toegevoegd aan het inhoudsgebied.