Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Discussies beheren

U kunt taken uitvoeren voor het beheren van zowel de discussieruimte zelf als de inhoud van forums en discussielijnen. Om bijvoorbeeld de aandacht van studenten vast te houden naarmate een semester vordert, kunt u foruminstellingen aanpassen of forums en discussielijnen anders ordenen om studenten bij de les te houden. U kunt forums ook toevoegen aan andere locaties, inhoud bewerken en overbodige forums of discussielijnen verwijderen. Ook kunt u het toevoegen van berichtlabels inschakelen en labels toevoegen, zodat studenten belangrijke berichten snel kunnen vinden.

U kunt forumrollen toewijzen om de toegang tot een forum te beperken of om het beheer van forums te vereenvoudigen. U kunt bijvoorbeeld de berichten controleren die op een forum worden geplaatst door een bepaalde gebruiker de rol Moderator te geven.

Veelgestelde vragen

Via enkele eenvoudige aanpassingen kunt u het beheren van de inhoud van de discussieruimte nog efficiënter maken.

Een discussieforum is nu twee weken beschikbaar, maar er is weinig activiteit. Wat kan ik doen om het forum actiever te maken?

U hebt twee mogelijkheden:

 • Als het onderwerp mogelijk controversieel is, kunt u anonieme berichten toestaan.
 • Als u discussielijnen niet beoordeelt, kunt u studenten de optie geven nieuwe discussielijnen te maken. Deze flexibiliteit kan ertoe bijdragen dat studenten sneller hun meningen en vragen publiceren op het forum.

Aan het einde van het semester bevat mijn discussieruimte tientallen forums. Wat kan ik doen om de discussieruimte beter te organiseren?

U kunt de volgende handelingen uitvoeren om de discussieruimte overzichtelijk te houden:

 • Wijzig de volgorde van de forums door de meest recente forums boven aan de lijst te zetten.
 • Verwijder forums zonder cijfertoekenning die niet of nauwelijks zijn gebruikt.

Forums bewerken

Als een discussie een tijdje loopt, kunt u eventuele problemen oplossen door de foruminstellingen aan te passen. Als studenten bijvoorbeeld berichten op het verkeerde forum posten, kunt u de naam of beschrijving van het forum wijzigen om het doel van het forum te verduidelijken.

U kunt alle forums aan het begin van de cursus inrichten en ze voorlopig niet beschikbaar maken. Op het moment dat een forum nodig is, kunt u het dan eenvoudig beschikbaar maken.

 1. Open het contextmenu van een forum en klik op Bewerken.
 2. Wijzig op de pagina Forum bewerken de naam, beschrijving, beschikbaarheid en instellingen van het forum.
 3. Klik opVerzenden.

Discussielijnen bewerken

U kunt in elke discussielijn berichten wijzigen. Als een student ongepaste of onjuiste inhoud heeft geplaatst, kunt u het bericht aanpassen. Wanneer u een forum maakt of wijzigt, kunt u aangeven of studenten hun eigen berichten mogen wijzigen.

 1. Ga naar een forum en selecteer een discussielijn.
 2. Wijs op de pagina van de discussielijn naar een bericht om de beschikbare functies weer te geven en klik op Bewerken.
 3. De pagina wordt uitgevouwen, zodat u het oorspronkelijke bericht kunt zien terwijl u via de inhoudseditor wijzigingen aanbrengt.
 4. Klik opVerzenden. De wijzigingen worden doorgevoerd in het bericht.

Forums en discussielijnen verwijderen

Wanneer u een forum of discussielijn verwijdert, wordt alle bijbehorende inhoud permanent gewist. U kunt dus niet meer verwijzen naar de berichten als een student het niet eens is met een cijfer. U kunt er daarom ook voor kiezen een forum niet beschikbaar te maken.

Als u beoordeelde discussie-inhoud verwijdert, kunt u aangeven of de kolom en scores in het Grade Center ook moeten worden verwijderd.

 1. Geef het contextmenu van een forum of discussielijn weer en klik op Verwijderen om het forum of de inhoud van de discussielijnen permanent te verwijderen.
 2. Klik op OK in het pop-upvenster.
 3. Op de pagina Verwijderen bevestigen hebt u twee mogelijkheden:
  • Schakel geen selectievakjes in: Het forum of de discussielijn wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in Grade Center blijven behouden. Stel dat alle berichten van studenten zijn beoordeeld en dat u de kolom in Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als u het forum of de discussielijn vervolgens verwijdert, maar aangeeft dat u de Grade Center-kolom wilt behouden, kunt u die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit Grade Center.
  • Schakel een of meer selectievakjes in: de cijferkolom in Grade Center en het forum of de discussielijn worden verwijderd. Als u de cijferkolom voor de discussieberichten bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kunt u zowel de forum of de discussielijn als de kolom verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen.

Afzonderlijke berichten verwijderen

Op de pagina van een discussielijn kunt u afzonderlijke berichten verwijderen via de optie Verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Eventuele reacties op het bericht dat u verwijdert, worden ook permanent verwijderd.

De volgorde van forums wijzigen

U kunt de aandacht van studenten vestigen op de meest relevante inhoud door de volgorde van een forum aan te passen. Als u een nieuw forum maakt, wordt het forum onder aan de lijst geplaatst. U kunt het huidige forum naar het begin van de lijst verplaatsen of forums verwijderen die niet meer relevant zijn.

U kunt de volgorde van forums aanpassen via slepen en neerzetten. Een andere mogelijkheid is via de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord op de actiebalk.

Slepen en neerzetten

 1. Ga naar de tool Discussieruimte en klik op de pijlen naast het forum dat u wilt verplaatsen. Het item wordt gemarkeerd.
 2. Sleep het forum naar een nieuwe positie in de lijst.
 3. Laat de muisknop los om het forum neer te zetten.

De tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord

 1. Klik op de actiebalk op het pictogram Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord (twee pijlen).
 2. Klik op een forumtitel in het vak Volgorde wijzigen.
 3. Gebruik de pijlen onder het vak Volgorde wijzigen om de volgorde aan te passen.
 4. Klik opVerzenden. Er verschijnt een pop-upvenster met de tekst: De volgorde van de items is gewijzigd.
 5. Klik op OK.

Forums kopiëren

U kunt discussieforums kopiëren en ze vervolgens toevoegen aan de huidige discussieruimte of aan een groepsdiscussieruimte in dezelfde cursus. Als u een forum kopieert, blijft de inhoud aanwezig op de oorspronkelijke locatie in de cursus. U kunt aangeven dat u een forum wilt kopiëren inclusief de instellingen en berichten, of alleen de instellingen.

Als u een forums wilt kopiëren naar een andere cursus, gebruikt u de functie Cursus kopiëren.

Het volledige forum kopiëren

Als tijdens een discussie twee totaal verschillende onderwerpen aan bod komen, kunt u afzonderlijke forums maken voor deze onderwerpen. Kopieer het forum en verwijder uit beide forums de onderwerpen die niet thuis horen op dat forum.

Als u inhoud kopieert, verschijnen alle discussielijnen en reacties op de nieuwe locatie, samen met eventuele bestandsbijlagen.

Alleen de foruminstellingen kopiëren

U kunt een nieuw forum baseren op de instellingen van een ander forum. Als u wilt dat studenten een tweede scriptie inleveren, kopieert u de instellingen van het forum voor de eerste scriptie. Het forum wordt toegevoegd zonder discussielijnen.

 1. Open het contextmenu van een forum en klik op Kopiëren.
 2. Typ op de pagina Forum kopiëren een naam voor het forum.
 3. Selecteer een van de volgende opties: Geheel forum of Alleen foruminstellingen.
 4. Selecteer in het vak Locatie de discussieruimte waarnaar u het forum wilt kopiëren. Klik op de cursus-ID om de discussieruimte van de cursus te selecteren.
 5. Klik opVerzenden. Het gekopieerde forum wordt onder aan de lijst op de pagina Discussieruimte weergegeven.

Als u discussieforums naar de discussieruimte van een groep kopieert, worden alleen berichten van de groepsleden gekopieerd.