Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Basisinformatie over SafeAssign (voor beheerders)

SafeAssign is een tool die wordt gebruikt om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set bronnen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign in de praktijk

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een ingeleverde paper en bronmateriaal vaststelt. Dit zelf ontwikkelde algoritme analyseert de tekst van de inzending en optimaliseert de woorden en termen die moeten worden gezocht in meerdere gegevensbronnen. De resultaten die worden teruggestuurd door elke service worden verder verwerkt op basis van de wegingsfactor die is toegekend door de zoekservice en vergelijkende weging van het SafeAssign-algoritme. Op deze manier wordt de resultaatset bepaald die wordt opgenomen in het originaliteitsrapport.

Inzendingen van studenten naar SafeAssign worden vergeleken met een aantal bronnen:

  • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
  • Algemene naslagdatabase: bevat meer dan 15 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
  • ProQuest ABI/Inform: meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt.
  • Internet: SafeAssign maakt gebruik van de zoekservice Yahoo! BOSS als de onderliggende indexprovider voor internet om op internet te zoeken naar overeenkomende tekst.
Gemaakt met Yahoo Boss

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van SafeAssign is een afzonderlijke database waarvoor studenten op vrijwillige basis papers kunnen indienen om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle papers worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn niet verplicht om papers aan te bieden aan deze database. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Opgeslagen papers blijven het eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van papers in de algemene naslagdatabase.

Zoeken op internet

De zoekindexen voor internet die worden gebruikt door SafeAssign zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie in relatie tot de grote hoeveelheid zoekopdrachten die worden uitgevoerd door SafeAssign. Deze zoekindexen worden mogelijk niet zo vaak bijgewerkt als de indexen die worden gebruikt door internet-zoekservices voor consumenten. Meestal worden deze indexen binnen 1-3 dagen na een wijziging bijgewerkt. De combinatie van de eigenschappen van deze zoekindexen en de weging die wordt toegepast door het SafeAssign-algoritme, betekent dat de resultaten die voor een bepaalde zin worden opgenomen in een originaliteitsrapport van SafeAssign mogelijk niet identiek zijn met de resultaten van een internet-zoekservice voor consumenten. SafeAssign is bedoeld als een hulpmiddel dat cursusleiders kunnen gebruiken om de potentiële aanwezigheid van niet-origineel werk binnen een inzending op te sporen. Een SafeAssign-score een waarschuwing dat een inzending misschien nader moet worden onderzocht. Het is geen garantie dat er al dan niet sprake is van plagiaat.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Cursusleiders kunnen deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als de paper een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.