Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Basisinformatie over SafeAssign (voor cursusleiders)

U kunt SafeAssign gebruiken om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. De ingezonden opdrachten (SafeAssignments) worden vergeleken met verschillende databases, waaronder:

  • Internet: een uitgebreide index van documenten die openbaar toegankelijk zijn op internet.
  • ProQuest ABI/Inform: een database met meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt (niet vrij toegankelijk).
  • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
  • Algemene naslagdatabase: bevat papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van Blackboard is een afzonderlijke database waarin studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen opslaan om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Papers in de algemene naslagdatabase zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Opgeslagen papers blijven het eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van papers in de algemene naslagdatabase.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper die overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. U kunt deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als de paper een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

Lees het rapport zorgvuldig door en stel vast of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd.

Integratie met Grade Center

Wanneer u een SafeAssignment maakt, wordt er automatisch een bijbehorende cijferkolom toegevoegd aan Grade Center. Wanneer een SafeAssignment klaar is voor beoordeling, wordt er een uitroepteken weergegeven in de bijbehorende cel in Grade Center. Beoordeel SafeAssignments vanuit het Grade Center of open ze via de pagina Cijfer nodig.

SafeAssignments vergeleken met gewone opdrachten

De tool SafeAssignments en de tool Opdrachten staan helemaal los van elkaar. Met beide tools kunt u werk distribueren aan individuele studenten, maar er zijn enkele belangrijke verschillen voor wat betreft de functies die in de tools beschikbaar zijn.

SafeAssignments vergeleken met gewone opdrachten
  SafeAssign Gewone opdracht
Integratie met Grade Center green circle.png green circle.png
Einddatums green circle.png green circle.png
SafeAssign-rapport green circle.png  
Bestanden bijvoegen (cursusleider)   green circle.png
Meerdere pogingen   green circle.png
Anoniem beoordelen   green circle.png
Inline beoordeling   green circle.png
Toewijzen aan groepen   green circle.png
Rubrieken   green circle.png